Copy
Heraanleg Dampoort
Nieuwsbrief januari 2022
Met de nieuwsbrief houden we je op de hoogte over de werken aan Gent-Dampoort. 
Gewijzigde planning: werken van fase 3 duren tot midden augustus 
Het Agentschap Wegen en Verkeer startte begin november 2021 met de werkzaamheden van fase 3. Die werken lopen vertraging op waardoor we deze fase pas midden augustus 2022 kunnen afronden. Dat is ongeveer drie maanden later dan voorzien. De belangrijkste oorzaken van die vertraging zijn:
  • We moeten de bestaande riolering vervangen
Onder de Dampoort ligt vandaag een oude gemetste riolering. In onze aanpak van het project was voorzien om deze riolering te laten zitten en samen met de nieuwe weginfrastructuur een nieuwe bijkomende riolering aan te leggen. De aanleg van deze nieuwe riolering kon stap voor stap gebeuren samen met de wegeniswerken en zo werd ook de planning uitgewerkt. Ondertussen is gebleken dat de oude riolering minder diep ligt dan aangegeven op de plannen en bovendien zich in slechte staat bevindt, deze riolering moet daarom opgebroken worden. De bestaande riolering moet echter maximaal in stand gehouden worden omdat deze nog dienst moet doen om de huidige afwatering te verzekeren tot op het ogenblik dat de nieuwe riolering geplaatst is. Dat maakt dat er een extra subfase in de werken moet voorzien worden waarbij we eerst de volledige oude riolering moeten verwijderen alvorens we pas kunnen beginnen met de aanleg van de nieuwe weg. Die  bijkomende werkzaamheden leiden tot een vertraging van de werken. We zullen nu dus eerst de nieuwe riolering aanleggen, daarna alle aansluitingen overzetten van de oude op de nieuwe riolering en tot slot ook de oude riolering volledig opbreken. Pas daarna kunnen we de weginfrastructuur terug opbouwen.

 
De oude gemetste riolering en een tijdelijke buis om de huidige afwatering in dienst te houden
  • Interferentie bestaande nutsleidingen
Tijdens de uitvoering van werken bleken meer nutsleidingen dan initieel voorzien te interfereren met de te realiseren bouwputten. Hierdoor dienden een aantal nutsleidingen te worden verplaatst of nieuw aangelegd. Dit resulteerde ook in de nodige vertragingen.
  • Uitval werknemers door corona-besmettingen
Ook onze aannemer blijft niet gespaard van corona. Als gevolg van het virus zijn een aantal medewerkers ziek geworden waardoor zij in quarantaine moeten. Aangezien het vaak gaat om gespecialiseerde werkkrachten zijn deze moeilijk te vervangen. Hierdoor beschikken we over minder medewerkers op de werf en lopen sommige acties (o.a. duikwerken, pers- en booropdrachten)  vertraging op.
Wat zijn we op dit moment aan het doen?
De belangrijkste werkzaamheden spelen zich op dit moment ondergronds af. Er worden verschillende persputten aangelegd om de nieuwe riolering onder de grond door te persen. Aangezien de rioleringsbuizen een diameter van meer dan 2 meter hebben gaat het over zeer omvangrijke werken. De persputten van waaruit de riool door de grond geperst worden, hebben een diameter van meer dan 20 meter breed en zijn tot 10 meter diep. Dat betekent dat er betonnen damwanden in de grond geklopt worden en dat gezien de grondwaterstand duikers onder water laswerken uitvoeren voor het aanleggen van die putten. Tegelijkertijd moeten alle bestaande leidingen en rioleringen die kriskras door de werfzone lopen in dienst gehouden worden.  Het gaat dus over zeer complexe werken met gespecialiseerd personeel en materiaal. 


Persput met rioleringsbuis ter hoogte van de Koopvaardijlaan


Duiker bezig met het boren van ankerstaven in de wand (je ziet de luchtbellen van de werken en de voedingskabels voor de apparatuur die het water in lopen).
Gewijzigde verkeerssituatie in Zavelput en Everstraat 
Sinds 21 januari 2022 geldt eenrichtingsverkeer in de Everstraat van de Nieuwelaan (N70) richting de Antwerpsesteenweg (N70a). Daarnaast knipten we de Zavelput aan de kruising met de Palmendreef en plaatsten we paaltjes zodat het niet mogelijk is om door te rijden. Dat betekent tijdelijk een aangepaste verkeerssituatie voor auto’s. Fietsers en voetgangers blijven zowel in de Everstraat als Zavelput in beide richtingen rijden en wandelen. 
 

 
Werken Koopvaardijlaan volgens planning in fase 3
Vanaf 14 februari starten we met rioleringswerken in de Koopvaardijlaan. De Koopvaardijlaan en de aansluiting met de Antwerpsesteenweg blijven afgesloten voor het verkeer. Woningen en bedrijven zijn bereikbaar via de Afrikalaan. 

Om ruimte te creëren voor de werken is parkeren in de straat verboden tijdens de werkuren  van 7 uur ‘s tot 17 uur. Na de werkuren zijn opritten en ondergrondse parkeergarages toegankelijk. Na de werken asfalteert de aannemer de straat. De aannemer informeert de buurtbewoners en handelaars via een bewonersbrief over de hinder en de bereikbaarheid.
Lees meer over de omleidingen op de webpagina
Start werken fase 4 vanaf eind augustus/begin september 2022
Als alles volgens plan verloopt, starten we eind augustus/begin september 2022 met de werken van fase 4. Tijdens die fase leggen we het zuidelijke deel aan van het Antwerpenplein en maken we het kruispunt met de Land van Waaslaan. Van zodra er meer info is over de hinder en omleidingen communiceren we dit via onze website en digitale nieuwsbrief.
Lees meer over timing en fasering
Winkels vlot bereikbaar!
Ondanks de werken en de gewijzigde verkeerssituatie blijven alle handelaars rond de Dampoort en de Antwerpsesteenweg vlot bereikbaar! Gezien deze moeilijke fase van de werken nog wat langer duurt willen we je oproepen zeker te blijven winkelen en verteren in de buurt. Zo steun je de lokale handelaars en ondernemers in deze moeilijke periode van wegenwerken. En moest je het nog niet hebben zien passeren, check zeker dit filmpje om te weten waarvoor je op en rond de Dampoort overal terecht kan!
Vragen?
Heeft u vragen over deze werken, neem dan contact op met de bereikbaarheidsadviseur van het Agentschap Wegen en Verkeer via bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be of via telefoon 0476 72 22 57 – op werkdagen van 9 uur tot 17uur.
 
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn

   

Deel Deel
Tweet Tweet
Mail Mail
Wenst u niet langer onze nieuwsbrief te ontvangen?
U kan uw gegevens aanpassen of volledig uitschrijven van deze lijst.