Copy

Infrabel start deze zomer 3 werven tegelijk op aan station Liedekerke

De bouw van een nieuw trappenhuis, de verhoging van de spoorwegberm en de afwerking van de ruwbouw van de nieuwe autotunnel. Infrabel heeft een drukke agenda in Liedekerke, en zet hiermee de eindspurt in voor haar deel van de stationsvernieuwing. Ondertussen staat het Agentschap Wegen en Verkeer al in de startblokken om de nieuwe autotunnel verder af te werken vanaf september.  

Nieuw trappenhuis naar onderdoorgang

De huidige reizigersonderdoorgang moet, na de vernieuwingswerken, via trappen bereikbaar zijn vanaf de nieuwe (verplaatste) gewestweg. Infrabel zal de komende maanden dan ook betonwerken uitvoeren voor de ruwbouw van het nieuwe trappenhuis.

Om deze werken in alle veiligheid en sneller te kunnen uitvoeren is de onderdoorgang langs één kant (kant Liedekerke) afgesloten. De andere kant blijft gewoon open, zodat de perrons bereikbaar blijven. Eens de ruwbouw klaar is, zorgt NMBS voor de afwerking van de wanden en de trappen.

Ruwbouw van nieuwe autotunnel klaar in september 2015

De komende maanden zal Infrabel met man en macht werken om de ruwbouw van de nieuwe autotunnel af te werken. In september neemt Agentschap Wegen & Verkeer de fakkel over.
 
Bij de stationsvernieuwing is er voorzien dat de perrons hoger komen te liggen dan de huidige. Dit betekent natuurlijk ook dat de spoorwegberm mee verhoogd moeten worden. Zo komen ze op gelijke hoogte te liggen. Voor ieders veiligheid wordt op de grote gemeenteparking een strook van 10 meter breed ingenomen.

Gratis inlichtingennummer voor buurtbewoners

De buurtbewoners kregen begin juni al een brief met meer informatie over deze werken. Maar mensen die nog vragen hebben of geïnformeerd willen worden over het verloop van de werken, kunnen altijd terecht op het gratis telefoonnummer 0800/55.000 voor een laatste stand van zaken. Mailen naar info.projecten@infrabel.be kan ook.


Agentschap Wegen en Verkeer

Vlaams-Brabant


Contacteer ons:
Diestsepoort 6, bus 81
3000 Leuven
tel 016 66 57 50 - fax 016 66 57 55
wegen.vlaamsbrabant@vlaanderen.be


Email Marketing Powered by Mailchimp