Copy
Nieuwsbrief N742 Dilsen-Stokkem - 31/01/2022

N742 Dilsen-Stokkem

Nieuwsbrief 31 januari 2022

Voorbereidende werken Arnold-Sauwenlaan starten woensdag 2 februari: eenrichtingsverkeer richting StokkemBeste lezer,
 
met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de vernieuwing van de Arnold-Sauwenlaan (N742) in Dilsen-Stokkem. 

Werken aan de waterleiding

Nog voor de rijweg en de fietspaden worden vernieuwd, verplaatsen en vernieuwen de nutsmaatschappijen hun kabels en leiding voor water, gas, elektriciteit en telecom. De Watergroep wil in Stokkem de waterleiding langs de gewestweg vernieuwen vanaf de Rijksweg tot aan de Nieuwe Weerd. Fluvius plant werken vanaf de Steenkuilstraat. 
 
Woensdag 2 februari start De Watergroep in een 1ste fase tussen de Rijksweg en de Langs de Graaf, aan weerskanten van de rijweg. Volgens de planning duren de werken in die zone tot begin april. Vervolgens schuift de werkzone stapsgewijs op, tot aan de Nieuwe Weerd. De bedoeling is dat de nutswerken steeds vooruitwerken en zo de wegenwerken voorafgaan. 
 

Vernieuwing fietspad vanaf april

Zodra de werken aan de waterleiding voldoende gevorderd zijn, start AWV midden april met de 1ste fase van de vernieuwing van de rijweg en de fietspadentussen de Rijksweg en de Langs de Graaf. De aannemer zal eerst de noordkant (even zijde, richting Rijksweg) van de rijweg aanpakken. Daarna is de andere kant aan de beurt. Tegen het zomers bouwverlof hopen we daar klaar te zijn. 
 
Vanaf augustus volgen in een 2de en 3de fase het volledige kruispunt van de Brammert, Langs de Graaf en Steenkuilstraat, en vervolgens het stuk tot aan de Nieuwe Weerd. De volledige herinrichting zou eind 2022 klaar zijn. 

Opgelet: deze planning is steeds afhankelijk van werf- en weersomstandigheden. 

Minderhinder-maatregelen: eenrichtingsverkeer, maatregelen lokale bereikbaarheid, fietsers in dubbelrichting

Met de start van de nutswerken wijzigt vanaf woensdag 2 februari de verkeerssituatie:
  • Op de Arnold-Sauwenlaan tussen de Rijksweg en de Langs de Graaf geldt er eenrichtingsverkeer in de richting van Stokkem
     
  • De lokale bereikbaarheid in de werfzone blijft gegarandeerd. Bewoners en bestemmingsverkeer kunnen voorlopig nog tot april doorgaans in twee richtingen rijden. 
     
  • Doorgaand verkeer dat het centrum wil verlaten richting de Rijksweg, volgt een omleiding via de Langs de Graaf en de Stokkemerbaan.
     
  • Fietsverkeer op de gewestweg blijft mogelijk, maar slechts aan één kant van de rijweg in dubbelrichting.

Blijf op de hoogte 

Een uitgebreide projectomschrijving vind je op de projectpagina van het Agentschap Wegen en Verkeer op. Je kan je er ook inschrijven op onze digitale nieuwsbrief. Zo blijf je vlot op de hoogte. 

Heb je ondertussen nog vragen? Contacteer onze bereikbaarheidsadviseur via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of op het nummer 011 433 855 (tijdens de kantooruren).


Met vriendelijke groeten,

Wegen en Verkeer Limburg
Vlaams herstelplan: meer fietspaden dan ooit
COVID-19 heeft de wereld en Vlaanderen hard getroffen. Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een herstelplan. Een investering van 4,3 miljard in 180 projecten in uiteenlopende domeinen. Van cultuur tot sport, van onderwijs tot de zorgsector en van technologie tot milieu. Deze werken worden deels met deze herstelmiddelen uitgevoerd. 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Dilsen-Stokkem.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be