Copy
Nieuwsbrief R71 Hasselt - 29/07/2020

Prins-Bisschopssingel x Kliniekstraat x De Geloesplein

Nieuwsbrief 29 juli 2020

R71, Hasselt

Herinrichting start op maandag 3 augustus met aanleg tijdelijke op- en afritten

 

Beste lezer

volgende week start het Agentschap Wegen en Verkeer  met de herinrichting van het kruispunt van de Prins-Bisschopssingel (R71) met het De Geloesplein en de Kliniekstraat in Hasselt.

We maken het kruispunt overzichtelijker en veiliger voor elke weggebruiker door, onder andere, de aanleg van veilige oversteekplaatsen en de installatie van een semi-conflictvrije lichtenregeling op het kruispunt. Vanaf maandag 3 augustus (fase 1) leggen we tijdelijke op- en afritten aan. Vanaf midden augustus werken we op het kruispunt zelf, eerst aan de zijde van de Kliniekstraat (fase 2).


 

Beperkte hinder op R71 vanaf maandag 3 augustus (fase 1)

De afgelopen weken vonden de voorbereidende (nuts-)werken plaats in de bermen rond de projectzone. De verkeershinder bleef daarbij beperkt.

In de eerste fase van de herinrichting, vanaf maandag 3 augustus, legt aannemer Hoogmartens tijdelijke op- en afritten van en naar de ventweg aan. In latere fases zal lokaal verkeer gebruik maken van deze tijdelijke infrastructuur. Gelijktijdig passen we de op- en afrit ter hoogte van de industriezone Hellebeemden aan, en maken we alvast enkele doorsteken in de middenberm van de Grote Ring. 
  • De werken van fase 1 duren een tweetal weken.
  • De hinder blijft tijdens deze fase beperkt tot de lokale inname van een rijstrook op de Singel (buiten de spitsuren).
  • Er kan ook ’s nachts gewerkt worden.
  • Het kruispunt R71 x Kliniekstraat x De Geloesplein blijft nog open.
  • De op- en afrit ter hoogte van Hellebeemden blijven ook beschikbaar, ondanks de aanpassingswerken die er plaatsvinden.


 

Lokale omleiding van en naar Kliniekstraat vanaf midden augustus (fase 2)

Naar verwachting starten op dinsdag 18 augustus de werken op het kruispunt zelf. Tot begin oktober werken we aan de nieuwe weginfrastructuur aan de zijde van de Kliniekstraat (fase 2). 

Gedurende die periode is de Kliniekstraat onderbroken ter hoogte van de werfzone (zie onderstaand plan).
  • Voetgangers en fietsers passeren de werfzone via een afgeschermde doorgang. De Grote Ring oversteken blijft eveneens mogelijk.
  • Doorgaand verkeer op de Grote Ring (R71) zal de werken altijd voorbij kunnen rijden aan verlaagde snelheid. 
  • Lokaal verkeer van en naar de Kliniekstraat en achterliggende straten volgt een omleiding via de ventwegen en maakt eventueel gebruik van tijdelijke op- en afritten om de Grote Ring op te rijden of te verlaten. Op die manier blijven de bedrijvenzone Hellebeemden en de ziekenhuissite altijd bereikbaar.


Als alles volgens plan verloopt, verhuizen de werken in oktober naar de zijde van het De Geloesplein (fase 3). Op www.wegenenverkeer.be/hasselt lees je alvast meer over deze fase.

 

Nog vragen? 

In volgende nieuwsbrieven houden we je op de hoogte over het verloop van de werken, fasewissels en verkeersmaatregelen. 

Tijdens de werken kan u met vragen terecht bij Thomas Holemans, uw bereikbaarheidsadviseur, via bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be of op het nummer 0494 64 40 99 (tijdens de kantooruren).


Met vriendelijke groet

Wegen en Verkeer Limburg

 
Facebook
Twitter
YouTube
Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de digitale nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Hasselt.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be