Copy
Nieuwsbrief N10 Berlaar - vernieuwing fietspaden en riolering langs Aarschotsebaan/Aarschotsesteenweg tussen Berlaar en Lier

Vernieuwing fietspaden en riolering N10

Donderdag 1 september 2022

Vernieuwing fietspaden en riolering langs Aarschotsebaan/Aarschotsesteenweg tussen Berlaar en Lier

Uitnodiging infomoment 8 september 2022Beste lezer


Met deze nieuwsbrief houdt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je graag op de hoogte over de aanleg van nieuwe fietspaden langs de N10 tussen Berlaar en Lier. 
De fietspaden langs de Aarschotsebaan/Aarschotsesteenweg (N10) in Berlaar/Lier worden volledig vernieuwd. Het Agentschap Wegen en Verkeer wil hiermee inzetten op het comfort en de veiligheid van de fietser. Bij de herinrichting leggen we de fietspaden gescheiden aan van de rijweg. Ook de rioolbeheerder maakt van de gelegenheid gebruik om de riolering grondig te vernieuwen.
 

Voorbereidende werken starten tussen Sander de Vosstraat en Gangelberg/Steenbeek

Vanaf 19 september start de aannemer met het bouwrijp maken van de N10 vanaf de Sander de Vosstraat (zuidkant)/Brandestraat (noordzijde) tot aan kruispunt Gangelberg/Steenbeek (zone 1). We breken de verharding van het oude fietspad en de zijstrook op en verwijderen de bomen in de middenberm.
 

Fasewissel begin oktober: start nutswerken

Begin oktober, als de aannemer de voorbereidingen heeft afgerond in zone 1, schuiven de voorbereidende werken door naar de zone vanaf Gangelberg/Steenbeek tot aan de Gemeentelijke Basisschool Heikant (zone 2). In de eerste zone starten de nutsmaatschappijen dan met het verplaatsen en vernieuwen van hun kabels en leidingen. 

 

Op www.wegenenverkeer.be/berlaar kan u per fase van de werken een omleidingsplan terugvinden van zodra de werken naderen.
 

Infomoment op donderdag 8 september

Het Agentschap Wegen en Verkeer organiseert samen met gemeente Berlaar, stad Lier, Aquafin en Pidpa een infomoment op donderdag 8 september om 19u30 in zaal ‘Familia’ op de Aarschotsebaan 105 in Berlaar (ingang via Sint-Rumoldusstraat). Het projectteam licht dan het verloop van de werken toe en staat uitgebreid stil bij jouw vragen. 

Blijf op de hoogte

Meer informatie over dit project vind je op www.wegenenverkeer.be/berlaar.

Vragen? Contacteer ons!

Tijdens de werken kan je met vragen terecht bij jouw omgevingsmanager via bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be. 
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


U heeft zich ingeschreven voor de nieuwsbrief van dit project.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Antwerpen
Lange Kievitstraat 111-113 bus 41
2018 Antwerpen

wegen.antwerpen@vlaanderen.be