Copy
Nieuwsbrief spitsstroken E313 MER-studie 28/09/2020

E313 MER-studie spitsstroken

Nieuwsbrief 28 september 2020

Spitsstroken op de E313 tussen Lummen en Ham?
Geef uw mening!

Met deze nieuwsbrief nodigt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) je hartelijk uit om de komende weken deel te nemen aan de participatie voor dit project. Deze participatie gebeurt in het kader van de studie voor het project-Milieu Effecten Rapport (MER). Vooraleer de experten de studie beginnen, willen ze weten wat de stakeholders en burgers bezig houdt. Zo kunnen ze die aandachtspunten meenemen in de studie. Nu is dus hét moment bij uitstek om mee te denken over dit project.
 

Het project: dynamisch gebruik van huidige pechstrook

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil in de toekomst spitsstroken invoeren tussen het Klaverblad Lummen en het complex 25 (Ham), over een totale afstand van ongeveer 13 km en in beide richtingen. 

Er zullen op termijn evenveel rijstroken liggen, met dat verschil dat de huidige pechstrook dynamisch ingezet kan worden tijdens de spitsuren. 

Dit zal de doorstroming op de E313 verbeteren. Naast het aanpakken van de files wil men ook verkeer weghalen van de secundaire wegen rond de E313.

Het project zal gefaseerd worden uitgerold over meerdere jaren:

 • De extra rijstroken en pechhavens tussen Lummen en Beringen werden al eerder aangelegd, tegelijk met de vernieuwing van het wegdek in 2018. Dit jaar werden ook de portieken voor de signalisatie geplaatst. Dit najaar kunnen hier de spitsstroken al in gebruik genomen worden.
   
 • In een volgende fase wil AWV de spitsstroken invoeren vanaf Beringen tot aan het benzinestation in Tessenderlo. Hiervoor moeten dan nog enkele pechhavens aangelegd worden. Bij de vernieuwing van de autosnelweg ter hoogte van Beringen richting Tessenderlo in de zomer 2020, werden al een aantal pechhavens voorzien.
   
 • Als laatste fase kunnen de spitsstroken verder doorgetrokken worden tot aan het complex Ham. Daarvoor zijn er aanpassingen nodig aan het op- en afrittencomplex 25a Tessenderlo.  Verder komen er mogelijk ook nog aanpassingen aan de complexen 26 Beringen en 25 Ham.
   

De project-MER: effecten op omgeving in kaart
 

Hoewel het geen uitbreiding van de autosnelweg betreft, kiest AWV er als goede huisvader toch voor om voor het project een  milieueffectenrapport (project-MER) op te stellen.
Het project-MER schetst een beeld van de te verwachten gevolgen voor mens en milieu. Het geeft aan hoe mogelijke negatieve (milieu-)effecten kunnen worden vermeden, gemilderd, verholpen of gecompenseerd.

De aanleg van de pechhavens tussen Lummen en Beringen werd al eerder uitgevoerd. Voor de vergunning van deze kleinere ingrepen werd een eenvoudiger procedure gevolgd, een MER-screening. Nu AWV voor de werken vanaf Beringen tot Ham toch kiest voor een volwaardige project-MER, nemen we wel het volledige traject Lummen-Ham mee onder de loep als één geheel.

Voor die studie werd het bureau Arcadis aangesteld. Het bureau Createlli ondersteunt Arcadis bij de participatie. Het projectteam bereidt zich nu voor om vanaf oktober de studie uit te voeren. Voor ze de studie beginnen willen ze horen welke aandachtspunten de burgers en stakeholders hebben over dit project. Zo zien ze niets over het hoofd tijdens de uitvoering van de studie.


Denk mee tijdens onze informatie- en luisterronde


De komende weken is er een bevraging en zijn er 4 info- en luistermomenten.
Het projectteam wil het met de burgers hebben over:
 • Het project: het inzetten van de pechstroken als spitsstroken, de aanleg van pechhavens en mogelijke aanpassingen aan de op- en afritten: Beringen (26), Tessenderlo (25a) en Ham (25).
 • De aandachtspunten bij het evalueren van de effecten op mensen en milieu in de project-MER.


Concreet:

Er zijn 4 info- en luistermomenten. Wegens de COVID-maatregelen gaan ze digitaal door, en op verschillende tijdstippen, zowel overdag als ‘s avonds:

 

 • Dinsdag 13 oktober 2020, 15:00 tot 16:30
 • Dinsdag 13 oktober 2020, 19:30 tot 21:00
   
 • Woensdag 14 oktober 2020, 17:00 tot 18:30
 • Woensdag 14 oktober 2020, 19:30 tot 21:00

Er is een digitale bevraging. Die geeft je zowel meer informatie en laat je ook toe om jouw mening te geven over de op- en afritten en de thema’s van jouw keuze. Tijdens de info-momenten starten we het gesprek met een voorstelling en de resultaten van de bevraging.

Inschrijven voor een moment doe je hier. Tijdens de inschrijving leiden we je meteen door het vraagformulier.
Enkel dagen voor het info-moment krijg je een email met de link naar de digitale meeting. Deelnemen is makkelijk.
 

Verdere stappen


Nadien gaat het projectteam aan de slag. Later tijdens de studie stelt het team dan de resultaten voor in een volgende informatieronde.

 

Blijf op de hoogte

Alle informatie over dit project vind je steeds op de projectwebsite www.wegenenverkeer.be/spitsstrokenE313.
Men kan er ook inschrijven op deze digitale nieuwsbrief. 


Met vriendelijke groeten

Wegen Limburg
 

Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Website Website


Je ontvangt deze mail omdat je bent ingeschreven op de nieuwsbrief over projecten van het Agentschap Wegen en Verkeer in Tessenderlo.

uitschrijven - mijn gegevens aanpassen
Contacteer ons:

Wegen & Verkeer Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 4
3500 Hasselt

wegen.limburg@vlaanderen.be