Copy

nieuwsbrief voor relaties van Karen Walthuis
nr. 4 - 2016

Karen Walthuis

Opent je geest en hart

View this email in your browser
De leestijd van deze nieuwsbrief is ongeveer 2 minuten.

Hoe gaat het nou met jou?

‘Ik wou dat iemand mij nou eens vroeg hoe het met me gaat’, verzuchtte niet alleen mijn buurvrouw, maar ook twee van mijn coachees in dezelfde week. En ik voelde dat ik er zelf ook behoefte aan had; dat iemand mij deze vraag zou stellen en ook even naar het antwoord zou luisteren. Tja, wie heeft er niet af en toe behoefte aan een beetje liefde en aandacht? 

Werkelijke aandacht
Misschien is werkelijke aandacht voor elkaar wel de grootste en tegelijkertijd de meest veronachtzaamde behoefte van deze tijd. Het rare is dat aandacht in wezen niets kost, dat we het onbeperkt kunnen scheppen en dat we er toch een chronisch tekort aan lijken te hebben...

Tijd is geld
Misschien denk je nu dat ik ongelijk heb, dat aandacht wel degelijk geld kost. Het kost immers tijd en daarmee productiviteit!? Dus: geen tijd verspillen, maar aan de slag!
Ik waag dit te betwijfelen. Volgens mij zijn mensen juist productiever als ze aandacht krijgen, als ze gezien en gehoord worden. Mijn coachees vertelden dat ze al tijden alleen maar aangesproken werden op hun 'cijfers'; de meting van hun vermeende effectiviteit. Ze kregen het gevoel dat ze er zelf niet (meer) toe deden en dat haalde hun motivatie en energie naar beneden. Beiden zeiden ook hierdoor minder productief te zijn en zich gemakkelijker ziek te melden. 

Kwaliteit en efficiëntie
Dat aandacht en productiviteit elkaar niet tegenwerken - integendeel -  zie ik wanneer ik processen begeleid bij organisaties. De telefoons gaan uit en weg. Ik nodig iedereen uit om even op zijn eigen manier te 'landen', bijvoorbeeld door drie keer rustig in en uit te ademen. We doen even een rondje met de vraag hoe iedereen erbij zit. Er ontstaat ontspanning en focus. Dan beginnen we het inhoudelijke gesprek.
Deze aandacht voor jezelf en elkaar, gericht op het hier en nu, legt de bodem voor een effectief proces. Het hoofd is helderder en het hart opener (mensen luisteren met meer interesse naar elkaar). Hierdoor worden kwalitatief betere beslissingen met meer draagvlak - en dus kans op succesvolle uitvoering - genomen. Hoe efficiënt is dat?

Vakantieperiode
Intussen is de zomervakantieperiode aangebroken. Voor velen een tijd waarin het allemaal wat rustiger kan en mag. Misschien een mooie gelegenheid om je buurmens of collega eens te vragen hoe het ermee gaat? Met mijn buurvrouw heb ik, na haar verzuchting, een diepgaand gesprek gehad, waar we allebei vrolijk van werden!

Warme groet, 
WG Plein 279
1054 SE  AMSTERDAM
020 6170066
06 24772669


PS: Aandacht voor je 'zelf' geeft innerlijke rust, energie en helderheid. Afgelopen weekend heb ik de stilte opgezocht en hierover op mijn inspiratiepagina op Facebook bericht. Voor degene die geen Facebook heeft....

In het wachten
Het niet-doen
In de eenvoud
De pure openheid

Blijkt de leegte vol
Volledig
Het onbegrensde zelf
Een met het geheel

Alle opgedane ervaringen
Pijn, verdriet en vreugde
Alle verworven kennis 
Bezinkt en bundelt zich

Tot intuïtie 
Creatiekracht
Wezenlijke wijsheid
En liefde, totale liefde

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Email
Email

Karen Walthuis
coach
trainer
procesbegeleider
schrijver
psycholoog
Heb je zin in zeven dagen vol liefde en aandacht?

*

Zoek je
wezenlijke verdieping als coach?

*

Wil je meer leren 'spelen' met de coachingsrelatie?

*
 
En je eigen (provocatieve) coachingstijl ontwikkelen?


Op 21 september start de Leergang Coachen vanuit zes houdingen weer!


 Je kunt je nog
aanmelden!

***

ZIjn zeven trainingsdagen je teveel?


Meld je dan aan voor de losse
Workshop Coachen vanuit zes houdingen.

Like mijn facebookpagina voor praktijkverhalen, inzichten, maatschappelijke zaken, persoonlijke ervaringen en andere prikkels om even bij stil te staan.Ik stuur je graag de Nieuwsbrief ongeveer 6 keer per jaar. Als je dit liever niet wilt, kun je je hier afmelden:

 afmelden voor de nieuwsbrief     gegevens aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp