Copy
ErhvervsturismeAkademiet
Dette nyhedsbrev henvender sig til dig, der arbejder med erhvervsturister/gæster på f.eks. hotel, konference- og messesteder, restaurant, attraktioner med mødefaciliteter eller destinationskontor.
Et samarbejde mellem  og 
ErhvervsturismeAkademiet inviterer til:  


Morgenmøde "Aarhus på TripAdvisor" den 26. august kl. 9-11

Sidste frist for tilmelding i dag. Vi håber at se dig!
Tilmeld dig her! 

 
Brug blot 2 timer og hør bl.a. om hvad TripAdvisor forventes at få af betydning for turistbranchen i fremtiden.
 
Over de seneste måneder har der været afholdt workshops om arbejdet med TripAdvisor. Fokus har været på attraktioner, restauranter og overnatningsteder i Aarhus. Mødet her er relevant for dig, som leder eller medarbejder der har ansvaret for din virksomheds synlighed på digitale platforme, herunder TripAdvisor. Du er velkommen, uanset om du har deltaget på vores kurser om TripAdvisor eller ej. 

Program: 
9.00 - 9.15: Croissant – kaffe og velkommen!
Hvordan går det med Aarhus på TripAdvisor?
Præsentation af effektmålingen på projektet “Aarhus på TripAdvisor”
 
Opsamling på aktørernes tilstedeværelse på TripAdvisor
Præsentation af best cases fra Aarhus

VisitAarhus på TripAdvisor
Hvad gør destinationen og kan vi sammen styrke værtskabet - også på TripAdvisor?

TripAdvisors udvikling og fortsatte betydning
Hvad sker der af tiltag på TripAdvisor lige nu, og hvad forventes TripAdvisor at få af betydning for turistbranchen i fremtiden

Et udkig til det digitale mediebillede medio 2014
Input til tre konkrete områder, som du skal kende til lige nu
  • Facebook - fokus på annoncering
  • Billeddeling på Instagram, Snapchat m.fl.
  • Mobil tilgængelighed og platformsuafhængighed
Senest kl. 11 – tak for nu!
Rådgivere fra Seismonaut og Peer H. Kristensen, VisitAarhus er mødets indlægsholdere.

Det praktiske:
Deltagelse på mødet er gratis* mod registrering af dine timer.
Tid: Tirsdag den 26. august kl. 9-11
Sted: Seismonauts lokaler i Aarhus, Søndergade 66, 5. 
Tilmelding: Du tilmelder dig og evt. kolleger via linket her - Tilmelding til morgenmødet

Der er tilmeldingsfrist i dag, mandag 18. august!

På vores hjemmeside kan du læse mere om forløbet

Vi glæder os til at se dig!

Tilmeld dig allerede nu vores "Høstfest" - ErhvervturismeAkademiets afslutningsseminar den 22. september 2014. Vær med til at samle op på projektet, få ny inspiration, og oplev spændende foredragsholdere. Læs mere eller tilmeld dig direkte her. 

 

Om os
ErhvervsturismeAkademiet er en af indsatserne i arbejdet med at øge væksten i erhvervsturismen i Region Midtjylland. Vi sigter på at højne kompetencerne gennem relevante workshops, seminarer og forløb, hvor emnerne bliver udarbejdet i samarbejde med eksempelvis erhvervsturismeaktørerne i regionen.

Vi glæder os til at samarbejde med dig, og håber at se dig og dine kollegaer til vores aktiviteter.
 
Kontakt
ErhvervsturismeAkademiet
Britt Hoffmann - 2090 7878 - bhw@visitaarhus.com

*Se betingelser for gratis deltagelse