Editie augustus 2010


 

Conferentienieuws

Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming spreker
Tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie van 13 oktober belichten sprekers uit de wetenschap, de onderwijspraktijk en de zorg hun visie en inzichten op actuele ontwikkelingen. Tweede Kamerlid Ineke Dezentjé Hamming- Bluemink zal vanuit politiek perspectief haar visie geven op de positie van leerlingen met dyslexie.

Nomineer voor de Dyslexie-ICT Trofee 2010!
De Dyslexie-ICT Trofee vestigt de aandacht op bijzondere prestaties op het gebied van ICT toepassingen bij dyslexie. Prestaties die met het inzetten van moderne hulpmiddelen geleid hebben tot successen voor leerlingen met dyslexie. De Trofee is vorig jaar door Lexima in het leven geroepen . Scholen of personen kunnen voor de Trofee in aanmerking komen. Tijdens de Nationale Dyslexie Conferentie op woensdag 13 oktober 2010 in Utrecht worden de winnaars bekend gemaakt. Iedereen kan een school of individuele medewerker nomineren. Doe mee en zet iemand in het zonnetje!

Lees meer

Productnieuws: Ginger, Kurzweil 3000 en Daisy

Nieuw: Ginger om correct Engels te leren schrijven.
Ginger is een unieke online spelling- én grammaticacorrector Engels. Ideaal voor iedereen die correct Engels wil leren schrijven. Met slechts één klik verbetert Ginger een hele zin! Het uitgebreide Ginger Premium beschikt daarnaast over een tekst-naar-spraak functie en foutenanalyse voor een inzichtelijk leerproces. Ginger Premium is een onmisbaar hulpmiddel voor leerlingen en studenten met dyslexie in het Voortgezet en Middelbaar Beroepsonderwijs. Maar Ginger is ook geschikt voor iedereen in het Hoger Onderwijs of in de werksituatie die correct Engels wil schrijven. 
Lees meer

Kurzweil 3000 versie 12, gratis update
U hoeft niet te wachten op versie 12. Iedereen die nu Kurzweil versie 10 aanschaft, ontvangt straks een gratis upgrade naar versie 12! Deze wordt begin 2011 verwacht (versie 11 wordt overgeslagen). Goed nieuws dus voor leerlingen die meteen in het nieuwe schooljaar aan de slag willen met Kurzweil.
Nieuw in versie 12 is onder andere de mindmappingtool, een vertaaltool (om hele teksten ineens om te zetten naar een andere taal) en meer… 

Lexima sluit leverancierscontracten met zorgverzekeraars
Naast de bestaande leverancierscontracten met AGIS, CZ, Delta Lloyd en OHRA heeft Lexima nu ook contracten afgesloten met de zorgverzekeraars Menzis/Anderzorg, VGZ, Univé, IZA en Trias. Dat betekent dat de verzekerden van bijna alle grote zorgverzekeraars nu ook vergoede levering van een Daisy spelers rechtstreeks kunnen regelen met Lexima.
  

Kortingsactie

Aan het begin van dit nieuwe schooljaar zijn er  aantrekkelijke kortingen op diverse producten van Lexima: Kurzweil 3000, Sprint Plus en BrowseAloud. De actie duurt tot 30 oktober. Kijk op onze website!

Gratis informatieochtend voor volwassenen met dyslexie

De Stichting Lezen & Schrijven organiseert dit jaar voor de zesde keer De Week van de Alfabetisering. In het hele land worden verschillende activiteiten georganiseerd en Lexima doet ook mee! Op zaterdagochtend 11 september organiseert Lexima een informatieochtend, speciaal en gratis voor volwassenen met dyslexie. Kent u een volwassene met dyslexie of ernstige lees- en/of spellingproblemen? Geef deze informatie dan snel aan hem of haar door!

Meer informatie

Lexima zoekt orthopedagoog met affiniteit met ICT 

De afdeling Educatie & Advies speelt bij Lexima een sleutelrol in de contacten met scholen, behandelaars, ouders en kinderen. We willen dit team professionals graag uitbreiden met een orthopedagoog of Master SEN die aantoonbare affiniteit heeft met ICT. Als je gezien hebt wat een passend hulpmiddel voor een kind met leerproblemen kan betekenen en je voelt je aangesproken door deze vacature, lees dan verder. 

Meer informatie

Studeren met dyslexie

Studeren met een functiebeperking
Vanaf 1 januari 2011 worden Hogescholen en Universiteiten voor hun accreditatie ook beoordeeld op hun toegankelijkheid en studeerbaarheid voor studenten met een functiebeperking. De NVAO heeft de beoordelingskaders vastgesteld voor het nieuwe accreditatiestelsel. Voor deze onderwijsinstellingen wordt het dus steeds belangrijker om voor hun studenten met dyslexie de juiste maatregelen te treffen. Lexima kan hierbij helpen. Lees meer

Expertisecongres handicap + studie: Kwaliteit van beleid
Voor studenten met een functiebeperking is er op maandag 11 oktober een gratis congres in Madurodam. De dag begint met een presentatie van de uitkomsten van de expertisereeks over de Wet Gelijke Behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, flexibel onderwijs, ICT-hulpmiddelen en instroom/ studiekeuze. Er is een forumdiscussie over het referentiekader voor Hogescholen en Universiteiten m.b.t. maatregelen voor studeren met een handicap. En er zijn lezingen over afhankelijkheid, de samenleving en het economisch rendement. Meer informatie

TU Delft zet boeken om voor studenten met dyslexie
Vanaf oktober 2010 zal het voor studenten met dyslexie, die studeren aan de TU Delft mogelijk zijn om hun studieboeken om te laten zetten in het KES-formaat. KES is het bestandsformaat dat hoort bij Kurzweil 3000, software die gebruikt wordt door/voor studenten met dyslexie. Op meerdere hoger onderwijsinstellingen is het op dit moment mogelijk om gebruik te maken van software voor studenten met dyslexie, maar meestal moeten de studenten dan zelf hun boeken inscannen. De TU Delft zet de boeken zelf om en vraagt de studenten slechts om een kleine vergoeding. Meer informatie: Just de Leeuwe, productmanager van de TU Delft Library: j.deleeuwe@tudelft.nl 

Familiedag NWO Onderzoeksprogramma Dyslexie

Op zaterdag 25 september vindt de familiedag NWO onderzoeksprogramma dyslexie plaats in Dierenpark Amersfoort. NWO is de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.   Deze informatieve en gezellige familiedag is een bedankje voor alle gezinnen die hun medewerking hebben verleend aan het Dyslexieonderzoek. 
 Het betrof een multidisciplinair onderzoek, waarin onderzoekers uit diverse vakgebieden samenwerkten. Het onderzoek richtte zich op het vroege voorkomen van dyslexie, de mogelijkheden voor interventie bij dyslectische kinderen en een genetische vergelijking. Lexima is met een informatiestand aanwezig in Amersfoort. Deelnemende gezinnen kunnen zich aanmelden via de website van NWO.

Alleen in een groot spookhuis 

Lees het verhaal van Duncan Neijenhuis, Groep 7 van de Fredericusschool in Velp. Duncan: “Ik vind het heel leuk dat mijn verhaal op de site komt. Het mag van mij. Mijn verhaal is eigenlijk een klein boekje.” 

 

We waren te gast bij:

 • Comenius College VO, Leeuwarden
 • Pontes scholengroep VO, Zierikzee
 • ROC Alfa-college, Hoogeveen
 • Montessori Lyceum VO, Amsterdam
 • OBS De Harpoen, Jisp
 • College Den Hulster VO, Venlo
 • De Waerdenborch VO, Goor
 • Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ)
 • De Boemerang SO, Apeldoorn
 • Beukenrode Onderwijs VSO, Doorn
 • Groenhorst College PRO/VMBO/MBO, Emmeloord
 •  Wellant College VO, Gouda

 • Cursusinformatie

  Dyslexie-ICT hulpmiddelen worden al op talloze scholen met succes ingezet. Want het staat inmiddels wel vast dat hulpmiddelen leerlingen met dyslexie echt helpen. Om de toepassing op scholen goed te organiseren, verzorgt Lexima al jaren succesvolle cursussen voor alle betrokkenen. De cursussen richten zich op zowel kennis, vaardigheid als draagvlak.

  Er zijn cursussen op verschillende niveaus die geschikt zijn voor professionals in het onderwijs en de zorg die hun leerlingen met dyslexie een eerlijke kans willen geven. Kortom, we helpen u graag om de inzet van dyslexie-ICT tot een succes te maken. Voor uw leerlingen, maar ook voor u! Met de Dyslexie-ICT Quickscan kunt u snel nagaan hoe uw school ervoor staat en op welke gebieden verbetering mogelijk is.
   
  Naar de cursusinformatie 

  Hulpbronnen van Lexima

  keuzewijzer dyslexie-ICT dyslexie.TV dyslextie-vraagbaak