GŴYL CRUG MAWR 2016
Caeau Oernant Fields - Crug Mawr - SA43 1RB
Gwyl Crug Mawr 2015
Like
Tweet
Forward to Friend
+1
www.crugmawr.com
photo credit: www.gutovaughan.com

Dydd Gwener 26 Awst, 6.00yh & Dydd Sadwrn 27 Awst, 12.00yp
Friday 26 August, 6.00pm & Saturday 27 August, 12.00pm


Caeau Oernant Fields - Crug Mawr - SA43 1RB


Cefn gwlad Aberteifi yw lleoliad un o ŵyliau newydd, mwyaf cyffrous Cymru, Gŵyl Crug Mawr. Gyda chymaint o weithgareddau i bob ystod oedran, o adeiladu cleddyfau i setiau gan fandiau a DJs gorau Cymru, mae'n ŵyl i'r teulu oll.
 
Ymysg yr enwau mawr eleni mae Geraint Jarman, sydd wedi bod yn gerddor Cymreig dylanwadol ers yr 1960 hwyr;  Y Bandana - un o fandiau mwyaf poblogaidd a hwyliog Cymru dros y pum mlynedd ddiwethaf; a FFUG, sydd wedi bod yn cefnogi band y Super Furry Animals eleni. Ymysg y bandiau yma fydd artistiaid cyfarwydd eraill yn cynnwys Ail Symudiad, Bromas, HMS Morris ac artisitiaid lleol ifanc sef Ysgol Sul, Cpt Smith a Mobinagi.
 
Fel y llynedd, mae digon o weithgareddau AM DDIM i blant ac oedolion yn ystod y dydd, gyda gweithdai amrywiol, Sesiwn Ganu, Celf a Chrefft, arddangosfa adar ysglyfaethus a llawer fwy. Bydd bwydydd a diodydd amrywiol ar werth drwy'r dydd i'w mwynhau wrth wylio bandiau'r llwyfan awyr agored newydd, cyn cynnau fflam y prif lwyfan gyda'r nos.
 
Gellir prynu tocynnau Gŵyl Crug Mawr ar gyfer nos Wener yr 26ain yn unig am £15, tocyn dydd Sadwrn y 27ain o Awst o 12pm am £17.50, neu docyn am y penwythnos cyfan am £25. Awgrymir prynu tocynnau o flaen llaw.
 
TOCYN PENWYTHNOS CYNNAR GŴYL CRUG MAWR 2016 AR GAEL NAWR - £20

Gwersylla AM DDIM ar y safle ar gael i wneud y mwyaf o awyrgylch yr ŵyl.

Angen Cerdyn Adnabod?  www.validateuk.co.uk
 
Set in the picturesque landscape of the Cardigan countryside, Gŵyl Crug Mawr is a music festival for all the family taking place on Friday 26 & Saturday 27 August 2016, with a wide range of offerings, from family activities and other free activities for children to some of Wales' best bands and DJs. 

Some of the big names featuring this year are Geraint Jarman, who’s been an influential Welsh musician since late 1960’s; Y Bandana, one of Wales' best-known bands and FFUG, who has been supporting The Super Furry Animals this year. Other familiar artists include local rockers Ail Symudiad, Bromas, and HMS Morris, along with young, local bands Ysgol Sul, Cpt Smith and Mobinagi. 

During the day on Saturday 27 August, there will be various FREE activities for busy children, 
including: Metal Detecting, ‘Mynd a Llo am dro’, Craft Making, sing-along sessions, a bird of prey display and much more. Various foods and drinks will be on offer to enjoy whilst watching the bands on the outdoor stage, before the sun goes down and the main stage comes to life. 

Tickets for Crug Mawr Festival on Friday 26 only are £15, tickets for Saturday 27 August from 12pm are £17.50, and tickets for the whole weekend are only £25. It is recommended to purchase tickets in advance.

EARLY BIRD WEEKEND TICKETS AVAILABLE NOW - £20 FOR GWYL CRUG MAWR 2016

FREE camping is also available onsite to take advantage of the whole festival atmosphere.

Need an ID Card? www.validateuk.co.uk
Book / Archebu
Facebook
Twitter
Website
Our mailing address is:
Theatr Mwldan
Bath House Road
Aberteifi
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY
United Kingdom

Add us to your address book
unsubscribe from this list   update subscription preferences