Copy
Lektion 10. Hvordan ser et højt begavet barn ud? 
Se denne email i din browser
ADHD    Autisme    Kurser og foredrag    Motorik    Sanserum    Sprog

Case:  Niklas underyder


Niklas har haft en omtumlet skoletid. I de første 3 år har han haft skiftende lærere, som har håndteret opgaven med klasseledelse meget forskelligt. Det har gjort Niklas utryg og i dag stoler han ikke specielt meget på lærerne. 

I 1. og 2. klasse var Niklas ́ håndskrift rigtig svær at få styr på, og han gav op, inden han overhovedet fik gjort den pæn. Niklas var en dygtig læser, men viste det hverken i skolen eller hjemme. Faktisk måtte Niklas presses til daglig læsning gennem flere måneder, før han begyndte at holde af at læse. 

Lektielæsning endte ofte i, at han blev ked af det og lagde hovedet ind over bordet i frustration og tvivl på sig selv. Forældrene forsøgte at få et samarbejde med skolen om Niklas ́ underydelse i skolen, men samarbejdet ville ikke rigtig lykkes.
(Foto: Wiki user Jessica Mullen)
En del højtbegavede børn i folkeskolen underyder i stedet for at bruge deres store faglige potentiale. Dette kan der være flere årsager til:

• Perfektionisme – angst for ikke at slå til. Det er bedre ikke at lave noget end at lave noget, der er forkert

• At barnet ikke kan se meningen med opgaven

• Manglende faglige udfordringer – hvorfor blive færdig med en opgave, når man bare får mere af det samme bagefter?

• At relationen til læreren er dårlig

• Generel mistrivsel eller sociale vanskeligheder 

En løsning på dette kan være et projekt- eller emnearbejde inden for et selvvalgt område, hvor de faglige forventninger er tydeligt opstillet for eleven:

1. Område/emne 

2. Hvilke arbejdsmåder, teknikker eller it-værktøjer skal indgå? 

3. Mål (Tydelige faglige mål eller tekniske færdigheder som ønskes opnået.)

4. Hvilket produkt ønskes? Fx Power point, novelle, prezi, plakat osv. 

Du kan hente yderligere ideer i bogen ”Højtbegavede børn i skolen – udfordring og inklusion i praksis” eller fx bruge Blooms digitale taksonomi
 

Ekspertisen bag Inklusion onlines ekursus


Mette Welling er pædagogisk konsulent med speciale i højtbegavede børn og har en baggrund som folkeskolelærer med diplomuddannelse i specialpædagogik og psykologi samt PAS-certificering (Pædagogisk Analyse System). Mange års erfaring med specialundervisning og vidtgående inklusion og i dag bl.a. rådgivende konsulent i foreningen Gifted Children samt forfatter af undervisningsmaterialer hos DFI og GeGe Forlag.
Rasmus Welling er forfatter til en lang række IT- og mediebaserede undervisningsmaterialer for bl.a. DFI, UNI-C, Dafolo og Buster Filmfestival. Har desuden i mange år arbejdet i folkeskolen med inklusion og efteruddannelse af lærere. Er i dag museumsformidler hos Museerne i Fredericias skoletjeneste og ejer af firmaet IQkonsulent.

Parret har sammen skrevet bogen ”Højtbegavede børn i skolen – udfordring og inklusion i praksis”, der som den første bog på dansk forener emnet i teori og praksis-metoder. Med udgangspunkt i deres ekspertise om højtbegavede børn afholder de kurser og foredrag samt tilbyder rådgivning i forhold til eks. identifikation og undervisning af denne børnegruppe. De har selv tre højtbegavede børn.

Se mere på www.facebook.com/iqkonsulent
 
 
Disse mails er en værktøjskasse med cases, korte forklaringer og praktiske redskaber til at løse nogle af de daglige udfordringer med det stigende antal elever med AKT-vanskeligheder (adfærd, kontakt, trivsel).

Du er meget velkommen til at invitere dine kolleger til ekurset - på Inklusion Onlines hjemmeside er der gratis tilmelding. Send linket videre - eller skriv dem på - så får de også en invitation. 

Herunder ser du nogle af de ting, du kan købe i webshoppen Inklusion Online - det er velafprøvede hjælpemidler fra USA og England, som alle kan købes med EAN-nummer.  

Høreværn

 
Lad barnet få fred og ro til at koncentrere sig med høreværn. Særligt børn med opmærksomheds-forstyrrelser har brug for at holde de mange indtryk ude. 

Optage-
klemmer

Et sæt med seks klemmer til at optage og afspille beskeder på. En beskrivelse af et billede, instruktioner, på skattejagt, en talrække m.m.

 

Bog: Højtbegavede Børn

Højtbegavede børn i skolen - udfordring og inklusion i praksis - af Mette Welling, Rasmus Welling og Lene Fredslund Kobbernagel. Udgivet på GeGe Forlag. 

OUTLET


Her kan du gøre en god handel - til dig selv som privat eller til din skole eller institution. Vi rydder ind imellem op på lageret. Har lyst til at få nye produkter ind. Så du kan gøre en billig handel.
Copyright © 2016 Inklusion Online, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp