Kui Sa ei näe uudiskirja korrektselt, vaata siia.
dokumendihaldus.ee UUDISKIRI august 2011

Süsteemselt ja paindlikult!
Suvi on parim aeg ühendada töö ja puhkus. Hea lugeja, ootame Sind juba traditsiooniks saanud Dokumendihaldurite Ühingu suveseminarile, mis toimub 18. augustil Haapsalus. Seminar toimub taas mere ääres ja lektoriteks oma valdkonna tipptegijad, ning seda kõike taskukohase hinnaga. Kohtumiseni suveseminaril!

Like uudiskiri 2011 august on Facebook

Teemad:                                                                   

 

Suveseminar 2011 toimub 18. augustil Haapsalus

Dokumendihaldurite Ühingu liige, ühingul on hea meel paluda Sind suveseminarile, mis toimub neljapäeval, 18. augustil algusega kell 10.00 Haapsalus.

kuulutusSuveseminari teemad ja lektorid:

  • AvTS ja IKS rakendamine – nende koosmõju ja problemaatika. Loengus käsitleb Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Merit Valgjärv avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse rakendamisega seotud problemaatikat. Räägime teabe avalikustamisest, teabenõuete täitmisest, juurdepääsupiirangutest ja nende alustest ning muust teemaga seonduvast.
  • Enesemonitooring. Ettekandega esineb Maria Teiverlaur, PhD. Loengus käsitletakse enesemonitooringu olemust ja selle praktilist kasu igale inimesele. See annab võimaluse ka paremaks enesejuhtimiseks ja elus toimetulekuks. Hinnata saab end ka Snyderi enesemonitooringu skaalal, mille tulemused aitavad määratleda enesemonitooringu oskust.
  • Haapsalu linna ekskursioon koos Kalev Jaagoga. Kalev Jaago töötab Eesti Ajalooarhiivis teatmetalituse arhivaarina, samuti on ta teadur Läänemaa Muuseumis ja on uurinud ning populariseerinud Haapsalu ja Läänemaa ajalugu, mille eest talle 2010. aastal omistati Haapsalu linna vapimärk. Ekskursioonil tutvume Haapsalu ajalooga ning külastame Haapsalu Piiskopilinnust ja teisi põnevaid kohti.

NB! Suveseminari lektorid ootavad ka osavõtjatelt varem esitatud küsimusi. Küsimused palume postitada DHÜ foorumisse

Asukoht: Hotell Päeva Villa, Lai 7, 90503 Haapsalu.

Päevakava:
09.30 - 10.00 Kogunemine ja tervituskohv
10.00 - 11.30 AvTS ja IKS rakendamine – nende koosmõju ja problemaatika
11.30 - 11.45 Kohvipaus
11.45 - 13.15 AvTS ja IKS rakendamine – nende koosmõju ja problemaatika
13.15 - 14.00 Lõuna
14.00 - 15.30 Enesemonitooring
15.30 - 17.30 Haapsalu linnaekskursioon

Registreerimine: Palume kõigil osalemise soovist teatada hiljemalt 16. augustiks kella 13.00-ks registreerimislehel.

Osavõtutasu: 15 eurot, mis sisaldab loenguid, loengumaterjale, lõunasööki, kohvipause ja ekskursiooni. Tasuda MTÜ Dokumendihaldurite Ühingu pangaarvele 10220073279010 SEB Pank hiljemalt 17. augustiks. Vajadusel väljastab arve Tiia Ots, tiia555@hot.ee.

P.S Kui jääb üle vabu kohti ootame seminarile ka osavõtjaid, kes ei ole DHÜ liikmed!
Lisainfot seminari kohta jagavad Airi Saaron, airi.saaron@gmail.com ja Teele Kurm teele@qrm.pri.ee.

Info DHÜ kodulehel
  Prindi kuulutus (PDF) 
KOHTUMISENI SUVESEMINARIL!

 

2011. aasta kutseeksami tulemused

2011. aasta dokumendihalduri kutseeksam toimus 03.juunil Viljandis. Eksami tulemusena väljastati üks dokumendihaldur V ja viisteist dokumendihaldur IV kutsetunnistust.

Dokumendihalduri kutse V taseme omanikuks sai Krista Pastik.
Kutse IV taseme värsked omanikud on Heleri Elmaste, Martin Hiller, Anne Jeret, Kadi Kitsing, Teele Kurm, Thea Leimann, Taisi Luht, Piret Nutt, Tiina Palu, Liina Paumere, Monika Pertel, Kati Roos, Terje Sepp, Heilika Vahtra ja Ingel Vossman-Treial.
 
Õnnitleme kõiki kutse saanuid!

 

Arhiivieeskirja kavand arvamusringil

nbHanno Vares, Rahvusarhiivi arendusbüroo nõunik

2012. aasta algul saab jõu sisse uus arhiiviseadus, mille olulisimaks rakendusaktiks on arhiivieeskiri. Lisatud uue eeskirja kavand, mille valmistas ette töörühm Rahvusarhiivi ja Tallinna Linnaarhiivi kolleege. Kuna eeskiri hakkab mõjutama paljude nende tööd, kes arhiivindusega otse või kaude kokku puutuvad, siis kutsun üles seda lugema, selle üle mõtlema ja seda kommenteerima.

Uus arhiivieeskiri peab kavade kohaselt kinnitatama 1. jaanuarist 2012. See tähendab, et koos seletuskirjaga peab eelnõu mõõdus tekst valmis olema juba septembris. Hetkel on niisiis õigeim aeg teha sellesse muudatusi.

Uue eeskirja seletuskiri jõuab  lähiajal töösse. Siiski saab seletuskirja asemel kasutada selgitavaid joonealuseid märkusi. Ka on puudu paar eeskirja tehnilisemat laadi lisa, mis ei tohiks eeskirja mõistmist kuidagi mõjutada.

Palun kommentaare ja ettepanekuid sellele kavandile hiljemalt 22. augustiks. Hea on, kui kasutate selleks tabelit kavandi ees. Tagasiside palun saata meilile: eeskiri@ra.ee
  
Arhiivieeskirja kavand  Hääd tutvumist!


 

MoReq2010 avalikustatudmoreq2010

Pille Vestung, DHÜ liige

Suviselt unise dokumendihalduse maailma üheks märkimisväärseimaks sündmuseks on kindlasti eelmises uudiskirjas mainitud MoReq2010 avalikustamine. MoReq2010 põhimoodulite funktsionaalsusnõudeid sisaldava dokumendi Modular Requirements for Records Systems, Volume 1- Core Services & Plug-in Modules avalikustas DLM Forum www.moreq2010.eu veebilehel 8. juunil 2011. Sellele järgnenud aja jooksul on nii MoReq2010 ilmumise fakt, kui ka dokument ise leidnud rohket vastukaja igast maailma nurgast. Loe edasi...


 

Uuringu „Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks“ tulemusi tutvustava seminari materjalid

Refereeris Mirje Sepp, http://www.ria.ee/tark-e-riik-2011

„Tark e-riik“ programmi raames korraldati 14. juulil seminar, mille eesmärk oli tutvustada uuringu “Ülevaade avaliku sektori toimimisest digitaalse dokumenditöö tõhustamiseks“ käigus veebiküsitluse ja intervjuude kaudu kogutud andmeid dokumenditöö hetkeseisust asutustes ja saada asutuste esindajatelt aruteludes ja rühmatöödes ettepanekuid ning tagasisidet soovituste kohta dokumendihalduse ja infoteenuste tõhusamaks sidumiseks.
 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Riigi Infosüsteemi Ameti tellitud uuringu eesmärk oli selgitada, kuidas asutuste töös kasutatakse digitaaldokumente, digitaalallkirja ja e-arveid, lisaks vaatleb uuring dokumenditöö seotust e-teenuste osutamisega, hankedokumentide menetlemist jms. Uuringu tulemused annavad ülevaate elektroonilise dokumendihalduse vahendite kasutamise hetkeolukorrast ning võimaldavad anda soovitusi riigi infoühiskonna arengusuundade edasiseks kavandamiseks, sh nii struktuurifondide kui ka riigi omavahendite suunamist avaliku halduse tõhususe suurendamiseks.
 
Seminari videosalvestusi saab vaadata siit:
http://www.vimeo.com/tag:dokumendihaldusearengud

Esinejate slaidid leiab siit:
http://www.slideshare.net/event/dokumendihalduse-arengud-2011/slideshows


 

Dokumentide avalikustamine ja kasutajamugavus dokumendiregistrites – eksperiment avaliku sektori näitel

Kristiina Everst

2011. a juunis Tallinna Majanduskooli juhiabi eriala lõpetanud üliõpilane Kristiina Everst tegi uurimuse lõputöö teemal „Dokumentide avalikustamine ja kasutajamugavus dokumendiregistrites – eksperiment avaliku sektori näitel“. Kristiina on varem töötanud erasektoris sekretärina ning praegu  tegutseb avaliku sektori asutuses spetsialistina.

Lõputöö eesmärgiks oli teada saada, millisel määral täidavad Eesti avaliku sektori asutused avaliku teabe seadust, andmekaitseinspektsiooni juhendit ning asjaajamiskorra ühtseid aluseid tulenevalt nõuetest. Vaatluse all oli 306 avaliku sektori asutuse dokumendiregistrit. Uurija käsitlus lähtus tavakasutaja vaatepunktist, arvestades sellega, et dokumendiregistrid peavad olema kõikidele kodanikele üheselt mõistetavad, arusaadavad, kättesaadavad ning kasutatavad.  Loe edasi...Ülevaade digitaalse dokumendihalduse uurimustest Eestis

Külli Kool, DHÜ liige

Organisatsioonid on üle minemas paberipõhiselt dokumendihalduselt digitaalsele. See protsess sai alguse 20. sajandi teisel poolel, kui äritegevuses hakati kasutama arvuteid. Praegu on erinevad tehnoloogiad teinud võimalikuks paberdokumentide täieliku asendamise digitaalsete dokumentidega. Siiski ennustatakse, et lõplikult õnnestub digitaalsele dokumendihaldusele üle minna alles paarikümne aasta pärast. Dokumendihaldurite suurimaks probleemiks on korraldada üleminek võimalikult efektiivselt ja lähtuvalt organisatsiooni vajadustest ning huvidest.
Heidame pilgu minevikku ning vaatame, kes ja kuidas on digitaalset dokumendihaldust Eestis varem uurinud. Loe edasi...Osale uudiskirja koostamisel

Mirje Sepp, DHÜ juhatuse liige

Hea lugeja, kes sa oled viimasel ajal lugenud mõnd erialast võõrkeelset artiklit, mis võiks huvi pakkuda ka laiemale ringile, siis anna sellest uudiskirja toimkonnale teada, et saaksime seda teiste lugejatega jagada. Anna märku, kui sul on mõni teema, millest sooviksid rohkem lugeda või kui soovid ise mõnel teemal artikli kirjutada.

Uudiskiri on MTÜ Dokumendihaldurite Ühingu häälekandja, mis ilmub kord kvartalis. Järgmine uudiskiri ilmub novembris 2011. Viited, artiklid, uudised ja erialane informatsioon, mida soovite seal avaldada, edastage hiljemalt 15. oktoobriks e-postile: mirje.sepp@eesti.ee. Ootame Teid kaasa rääkima dokumendihalduse teemadel.

Meeldetuletuseks ühingu liikmele: sul on võimalus kord aastas levitada tasuta oma tööga seotud dokumendihaldustoote või -teenuse reklaami.Uudiskirja aitasid koostada:
Kristiina Everst, Eve Kask, Külli Kool, Teele Kurm, Monika Saarmann, Airi Saaron, Mirje Sepp, Hanno Vares, Pille Vestung. Täname!

 


Edastasime Teile dokumendihaldus.ee uudiskirja, sest arvame, et olete huvitatud dokumendihalduse alastest teemadest.

Lahku meililistist | Liitu meililistiga2011 MTÜ Dokumendihaldurite Ühing

Like uudiskiri 2011 august on Facebook | Jaga
Email Marketing Powered by Mailchimp