Copy
 

NYHEDER FRA NBE

GLÆDELIG JUL OG
GODT NYTÅR TIL ALLE


Vi har længe arbejdet i julepyntede kontorer, og hver dag nydt at være julenisser for hinanden sammen med de tændte stearinlys og julemusikken, der stille flyder ud af højtaleren. Det giver en særlig stemning.

I den er vores julehilsen skrevet til alle jer NBE-medlemmer og læsere af nyhedsbrevet. Vi takker jer alle for det halve år, vi som sekretariat har virket for NBE under AKKC-vingerne.

Det har været en spændende og til tider udfordrende proces at overtage sekretariatet og de fleste funktioner i NBE. Naturligt nok.

For det er et omfattende og veldrevet sekretariat, vi har overtaget efter de mange år ved Aalborg Kommune. Nu var tiden til nyt, og overtagelsen har selvfølgelig betydet, at vi har kigget på netværket, medlemmer og interessenter.

Specielt som en optakt til bestyrelsens workshopdag i januar, hvor foreningens rolle og placering i et nyt og foranderligt bæredygtigt landskab skal arbejdes igennem. 

Samspil og dialog må være værktøjet til, at vi alle spiller hinanden stærkere til gavn for bæredygtighed og cirkulær økonomi i Norddanmark, hvilket er foreningens formål.

Sekretariatet har allerede haft gode dialoger med mange medlemsvirksomheder, kommuner og erhvervshuse om emner inden for den grønne omstilling, som vil give medlemmerne værdi.

I året der er gået, er der afholdt 14 medlemsmøder herunder 2 generalforsamlinger, tre screeninger hos HP Byg, Miljømærkning Danmark og Novi Science Park.

Ikke mindre end 36 veluddannede talenter på Det Grønne Rejsehold arbejdede med specifikke projekter hos seks nordjyske virksomheder.

Vi søsatte i slut november det første morgen-netværksmøde med stor succes og 45 deltagere. Samtidig har vi styrket kommunikationen i nyhedsbrevet og via LinkedIn og har flere gode idéer undervejs. 

I begyndelsen af det nye år, er vi klar til at fortælle om de populære netværksmøder hos medlemmerne i 1. og 2. kvartal, lige som vi kommer til at fortælle om et styrket sekretariat. 

Tusind, tusind tak for den fine modtagelse, vi glæder os til 2023 og vil hermed gerne ønske alle jer medlemmer og læsere en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 

Julehilsen fra NBE Sekretariatet
Line Boel, Jan Kvistborg, Louise Storgaard Nielsen og Susanne Kabel

SPÆNDENDE VISUEL HJEMMESIDE VISER KORTLÆGNING AF INDUSTRIELLE SYMBIOSER

Af Nina Harbo
NBE-projektleder GRØN

GRØN-projektet står på skuldrene af en lang række tidligere samarbejder og projekter – heriblandt Miljø++ og Bæredygtige Synergier. Gennem disse tidligere initiativer er der skabt en flot og overskuelig kortlægning af industrielle symbioser i Aalborg. 

Kortlægningen er tilgængelig gennem en hjemmeside, der viser materiale, vand og energiflows og illustrerer, hvordan fremtidens virksomhedsnetværk kan se ud. Hvor ressourcer deles på kryds og tværs til gavn for miljø og økonomi. 

Gennem GRØN-projektet udbygges kortlægningen nu med symbioser, der er skabt gennem projektet. Ønsker du inspiration til industrielle symbioser, kan vi anbefale et kig på den nye hjemmeside: Industriel Symbiose Nord. En præsentationsvideo af hjemmesiden kan ses her
 
GØR HVAD I SIGER
OG SIG HVAD I GØR


Sådan lød et af de slides, som Maja Sønderskov Pedersen fra kommunikations- og markedsføringsbureauet ALKY MEDIA, havde med, da omkring 45 morgenfriske og nysgerrige NBE-medlemmer deltog i det første Morgennetværksmøde som for nyligt blev holdt i AKKC.

Maja Sønderskov Pedersen har sammen med sin bror Marc Skjødt Pedersen i nogle år som en lille iværksættervirksomhed fokuseret på hjælp med at kommunikere om grøn omstilling og bæredygtighed. 

Temaet var - Er Grøn Markedsføring farligt? Her kom Maja ind på at besvare spørgsmål som: Hvorfor overhovedet kommunikere bæredygtigt. Rykker det noget.

En definition af Green Washing og eksempler fra flybranchen, læskedrikbranchen, legetøjsbranchen, hobbyartikelbranchen og detailvarebranchen. Også Green Hushing (og derfra overskriften på denne artikel), for bliv nu ikke bange: gør hvad I siger, og sig hvad I gør. Vær transparente i jeres kommunikation. 

Inden Maja gik i gang, var der masser af god samtale omkring bordene, hvor varm kaffe og en basse også havde fundet vej. Ligesom der var stort input og samtale i spørgerunden, som et netværksmøde gerne skulle være.

Vi glæder os til at præsentere nye morgenmøder snarest, og byd endelig ind til Line Boel på libo@akkc.dk, hvis I har lyst til at dele viden med andre. 

Se video og slides her

HVORFOR NBE?

Hvorfor valgte I at blive medlem af NBE?
AVAS valgte at blive medlem af NBE i 2016. Vi altid har set det som en styrke at have et bredt netværk og manglede netværk, som kunne højne os inden for bl.a. bæredygtighed.

Hvad bruger I netværket til?
AVAS bruger netværket aktivt og har været og er med i flere projekter, som er med til at højne vores viden og dermed indsatser inden for bæredygtighed, klima og miljø. Ligeså er vi også villige til at dele vores viden med andre aktører.

Vil I anbefale det til andre?
AVAS vil absolut anbefale at virksomheder tager aktiv del i NBE, da fællesskab højner indsatser, og man kan altid lære nyt. På en skala fra 5 – 10 vil vi give NBE en 10er. 

Sonny Bejlegaard Nielsen
Projektleder
AVAS - Aalborg Vognmandsforretning A/S er en større Nordjysk transportvirksomhed, som leverer løsningen inden for transport- og entreprenørsektoren.
Hvorfor valgte I at blive medlem af NBE?
Vi valgte at blive en del af NBE, fordi vi kunne se, det kunne give os praktiske værktøjer, inspiration og et netværk med andre virksomheder med en seriøsitet omkring den grønne agenda.

Hvad bruger I netværket til?
Vi har brugt en bred palette af NBE’s tilbud: bæredygtighedsscreening, besøg af Det Grønne Rejsehold og netværksmøderne.

Vil I anbefale det til andre?
På en skal fra 5-10, er det en klar 10’er.

Thea Fynbo 
Managing Director, Eurofins VBM
Laboratoriet i Aabybro har specialistkompetencer inden for analyser af bygningsmaterialer og jord.
Hvorfor blev I medlem af NBE?
Jeg kan ikke helt svare på, hvorfor vi blev medlem af NBE i sin tid i 2018, men mener, at man gerne ville understøtte den gode idé og måske noget med mulige tilskudsordninger.

Hvad bruger I netværket til? 
Jeg har siden jeg kom til MOE i april 2021 forsøgt at bruge NBE lidt mere og deltage i arrangementer m.v. Vi har bl.a. haft stor fornøjelse af et samarbejde med Det Grønne Rejsehold.

Vil du anbefale NBE til andre?
Vi vil absolut anbefale NBE til andre. Det gør vi allerede i dag. 

Knud Erik Nielsen
Seniorprojektchef | Fjernvarme hos MOE Aalborg
MOE er en af Danmarks førende rådgivende ingeniørvirksomheder inden for Byggeri, Energi & Industri og Infrastruktur.
Hvorfor valgte I at blive medlem af NBE?
Vi blev opfordret af Hjørring Kommune til at komme med, da de vidste, at vi i mange år har forsøgt og prøvet rigtigt mange ting ift. genbrug af alt lige fra vand, gas, plast, pap, jern og tekstiler mm.

Hvad bruger I netværket til?
Siden 1997, hvor vi var de første, der fik en EMAS certificering, der viser, vi som virksomhed lever op til EU's krav om miljøledelse, og hvor vi skal aflægge en offentlig årlig miljøredegørelse samtidig med, at vi skal have fokus på at minimere vores omkostninger. Der så vi, det var en god ide at være medlem i NBE, og her har jeg så også været i bestyrelsen siden da.

Vil I anbefale det til andre?
Jeg lagt NBE i min signatur, som har givet en del respons fra kunder, leverandører mm. Så her anbefaler jeg personligt NBE - og det må være en 10’er.

Jørgen Rasmussen
adm. direktør, Vraa Dampvaskeri
Landsdækkende Svanemærket vaskeriservice med vask, udlejning og servicering af arbejdsbeklædning, sengelinned, håndklæde, duge, servietter, logo- & standardmåtter samt mopper med mere.

GRØN-PROJEKTETS ERFARINGER MUNDER UD I DIGITAL OG INTERAKTIVE GUIDE

Af Nina Harbo
NBE-projektleder GRØN

GRØN-projektet nærmer sig nu sin afslutning ved udgangen af december, og vi har sammen gjort os en masse erfaringer, både med metoder, processer, værktøjer og samarbejdet med virksomheder og projektpartnere. Dem vil vi gerne samle og dele med relevante aktører. 

Derfor har vi i projektteamet indgået i en række workshops de seneste uger, hvor også flere virksomheder har deltaget. Disse workshops har bl.a. været faciliteret af AAU. Formålet har været at kunne komme med relevante anbefalinger og guidelines til videreudvikling af grønne forretningsmodeller baseret på symbioser. 

Anbefalingerne skal munde ud i en digital og interaktiv guide til en rejse ind i den industrielle symbiose med anvisninger på, hvad og hvordan en organisation kan gøre i de forskellige ”trin” på rejsen.

Den digitale guide rettes primært mod SMV’er. Andre private og offentlige organisationer som engagerer sig i symbiose-arbejde ved at facilitere matchmaking mellem virksomheder vil også kunne finde guiden relevant. Guiden forventes klar til brug i januar 2023. 

KRONE VINDUER VENDER PROCESSEN


Knap 40 NBE-medlemmer sugede til sig hos Krone Vinduer ved Vrå, hvor den en af to fabrikker ligger.

Specielt Krones vinduer, hvor der er tænkt i industriel symbiose, var interessant at høre om. Her er processen vendt på hoved: byggeriet tilpasser sig vinduerne og ikke omvendt!

Arkitekten tager afsæt i, hvilke vinduestyper der kan produceres, på basis af producenters glasaffald bearbejdet hos A-gain og hos Krone, til forskellige typer spændende vinduer, der så bliver indpasset i byggeriet. 

Carsten Lanzky Jensen, der er Senior Technical Project Manager, fortalte, at produktet i øjeblikket udgør syv procent af produktionen, men han forventer en stigning op til 20 procent.

Også markedschef i Miljømærkning Danmark, Henrik Hougaard var på besøg, og fortalte om Svanemærkning generelt, men også de muligheder en sådan certificering giver for at have kontrol med hvert eneste produkt i byggeriet. 

Og så var det tid for rundtur i produktionen, hvor der duftede skønt af træ, og netop fokus på træ og levetid gør Krone Vinduer specielle, da virksomheden har en forventet levetid på 100 år på rammer, mod normalt 50 år. Som Carsten på lun nordjysk facon konstaterede – glas kan man bare skifte ud! Men rammerne….
FAKTA
  • Krone Vinduer baserer produktionen på tæt samarbejde med kunden.
  • Virksomheden producerer omkring 200 vinduer pr. dag.
  • Arbejdsstyrken er 140-190 medarbejdere.
  • En løbende overtagelse af DOVISTA GRUPPEN er sket fra 2016 til og med 2022.

NYT OM NAVNE

Mette Larsen ny i NBE-bestyrelsen

Mette Larsen, fungerende teamleder i Klimalliancen Aalborg indtræder som ny i NBE’s bestyrelse fra december for Aalborg Kommune.

Mette Larsen kommer med en bred miljø- og bæredygtighedsfaglighed på tværs af brancher, dels fra hendes erfaring fra ansættelse i det tidligere NBE-sekretariat hos Aalborg Kommune, dels er hun er i dag fungerende teamleder i Klimalliancen Aalborg, der arbejder med klimapartnerskaber i erhvervslivet inden for industri, landbrug, foreninger og institutioner.  

Mette Larsen ønsker i bestyrelsesarbejdet at bidrage med et stærkt fokus på at arbejde på tværs af brancher og geografier - gerne i interessefeltet mellem kommunernes udfordringer inden for klima, miljø og natur og erhvervslivets udviklingspotentialer.

Sidst men ikke mindst er et stærkt samarbejde mellem Klimaalliancen Aalborg og NBE vigtigt. 

NYE MEDLEMMER

Velkommen til VELA 

Vermund Larsen A/S, også kaldet VELA, er en dansk familievirksomhed, der første gang så dagens lys i 1935 skabt af den idérige, visionære og ergonomisk orienterede danske møbeldesigner og fabrikant Vermund Larsen, der blandt andet har opfundet pumpen til kontorstolen. I dag er Aalborg-virksomheden ejet af tvillingesønnerne Stig og Gorm Larsen med Per Buus som adm. direktør. 

Virksomheden er kendt for sit design og har tre forretningsområder inden for møbelproduktion:  VELA REHAB der er hjælpemidler til mennesker med funktionsnedsættelse f.eks. el-kørestole, gangvogne og arbejdsstole. VELA Medical der er løsning til klinikker og hospitaler. VERMUND der er designmøbler til private og erhverv. 

VELA omsætter for 225 mio. kr. og har ca. 140 medarbejdere samt datterselskaber i både Norge, Sverige og England. To tredjedel af VELAs omsætning går til eksport.

VELA har både ISO9001 Kvalitetscertificering og ISO14001 Miljøcertificering, og er i gang med udfordringen, der er med at inkludere bæredygtighed i hele virksomheden fra strategi til komponent niveau.
Velkommen til HMC Byg og Anlæg 

Virksomheden tog form allerede i 1990 som et 2-mandsfirma af Poul Erik Henriksen og Lars Madsen. De overtog senere i 2010 et entreprenørfirma, hvor Henrik Christensen kom til roret. 

I 2020 kom begge firmaer under samme tag og blev til HMC Byg og Anlæg A/S med hovedkontor i Løgstør og afdelinger i Thisted, Brovst, Silkeborg, Glostrup og Karlslunde. Virksomheden driftes i dag af 250 medarbejdere.

HMC varetager i dag totalløsninger samt store og små opgaver inden for jord- kloak- beton- murer-  og anlægsopgaver og har en klar vision om at være en national aktør med en voksende markedsposition i Nord- og Midtjylland samt Sjælland. 

HMC samarbejder med forsyningsselskaber, kommuner samt erhvervs- og privatkunder.

NYTTIGE LINKS

Arbejder din virksomhed med internationale værdikæder?

Sammen med Udenrigsministeriet har Etisk Handel Danmark etableret et nyt videncenter for bæredygtige værdikæder, der forhåbentlig skal gøre opgaven mere overkommelig, skriver Etisk Handel Danmark i en pressemeddelelse. 

Etisk Handel Danmark – tidligere kendt som Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH) – har som ambition at give viden til virksomheder og organisationer, der arbejder med internationale værdikæder.

Der er tale om en online platform på etiskhandel.dk med viden om at tjekke forsyningskæder, due diligence og arbejdet med menneskerettigheder, miljø og klima.

https://etiskhandel.dk/videncenter/
Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet
Skriv til sk@akkc.dk