Copy
 

NYHEDER FRA NBE

NBE HJÆLPER VIRKSOMHEDER
TIL KLARHED AF DERES AFFALDSSORTERING

Af Nina Harbo
NBE-projektleder GRØN

Når dette år rinder ud, og nytårsforsættet besluttes, er der sikkert mange virksomhedsejere, som udover det private nytårsforsæt også tænker affaldssortering.

Fra 2023 indføres nemlig et krav om, at virksomheder sorterer husholdningslignende affald efter de samme sorteringskriterier som private husholdninger.

Årsagen er, at affaldshåndteringen på tværs af landets 98 kommuner nu bliver strømlinet, så vi kan nå målet om en klimaneutral affaldssektor i 2030. Det skal ske ved et større fokus på sortering af affald til genbrug, som sikrer at mindre mængder ender i forbrænding.

Store krav til virksomheder
Det stiller naturligvis store krav til virksomhederne, og derfor har Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) via GRØN projektet inviteret 10 forskellige virksomheder til tre dialogmøder, der skal skabe overblik over mulige scenarier for opfyldelse af de nye kriterier.

Møder sætter tanker i gang
Møderne har sat nogle tanker i gang hos Mekoprint: ”Selvom vi hos Mekoprint A/S er langt med vores miljøarbejde – vi er f.eks. ISO14001 certificeret i Miljøledelse – har deltagelse i dette møde givet os masser af inspiration til at gøre mere. Vi har også opdaget ”et par huller i osten” hos os", fortæller Carsten Baunwall, QHSE Management ved Mekoprint.

Mulig model og nye symbioser
Formålet med møderne har været at arbejde henimod en afdækning af en mulig model for lokal indsamling af husholdningslignende affald fra virksomheder i et afgrænset geografisk område – i dette tilfælde Svendborgvej/Ollerupvej/Fåborgvej i Aalborg Øst.

Derudover har møderne også afdække potentialer for lokale symbioser, hvor restaffald fra én virksomhed kan anvendes af en anden virksomhed i samme område.

BESTYRELSEN I ARBEJDSTØJET

Af Susanne Kabel
Bæredygtighedsjournalist (DJ) for NBE

På sit seneste møde den 12. oktober, var der i bestyrelsen fokus på overdragelsen af foreningens aktiviteter fra Aalborg Kommune til Aalborg Kongres & Kultur Center (AKKC).

Overdragelsen har været i proces siden august, og nærmer sig sin afslutning. Dog vil der ift. til projekter være en løbende afslutning og overdragelse frem mod 30. juni næste år, hvor sidste projekt udløber. 

Samarbejdsaftaler
Bestyrelsen fik også forelagt aftale med Aalborg Kommune om overdragelse af økonomien, ligesom samarbejdsaftalerne med Aalborg Universitet og AKKC er i sin afsluttende fase, og en samarbejdsaftale med Klimaalliancen Aalborg er undervejs. 

Budgettet for driften af NBE i 2023 fremlægges bestyrelsen til næste møde den 12. december. 

Workshop
I januar er der ligeledes afsat en hel dag med workshop for bestyrelsen faciliteret af lektor ved AAU, Institut for Planlægning og næstformand i NBE, Mette Alberg Mosgaard med LEGO SERIOUS PLAY, der med kreativitet og leg løser konkrete opgaver og udfordringer.

Bestyrelsen skal på workshoppen have kigget ind i NBE’s rolle i et foranderligt bæredygtigt nordjysk landskab, hvor foreningen skal give medlemmerne værdi i fremtiden, og workshoppen skal ligeledes sikre en klar linje for NBE’s udvikling. 

Foto
På fotoet ses en del af bestyrelsen. Fra venstre Lisbeth Hove Vibestrup og Jan Kvistborg fra AKKC, Lotte Vang, Maja Sønderskov Pedersen, Anne Hedegaard, Mette Alberg Mosgaard, Jens Højer, Kim Nørgaard Nielsen, Line Boel og Kurt Nedergaard. Se hele bestyrelsen her
AAU-WORKSHOP MED FOKUS PÅ 
FREMTIDENS CIRKULÆRE ØKONOMI

Af Mette Alberg Mosgaard
Lektor Institut for Planlægning og næstformand NBE

Som et led i satsningen på cirkulær økonomi på AAU blev der den 12. og 13. oktober afholdt en stor workshop med deltagere fra alle institutter på TECH-fakultetet samt tre eksterne professorer inden for cirkulær økonomi: Nancy Bocken (Professor in Sustainable Business at Maastricht University, Holland), Melanie Jäger-Erben (Full professor at Brandenburg University of Technology, Tyskland) og Ruth Mugge (Professor in Design for Sustainable Consumer Behavior, TU Delft Faculty of Industrial Design Engineering).

Aspekter af cirkulær økonomi
Det blev to givtige dage, hvor mange aspekter af cirkulær økonomi blev diskuteret, og bygget, med specielt fokus på koblingen af digitalisering, forretningsmodeller og design.

NBE involvering
Der blev udvalgt fire områder til det videre arbejde, hvor det forventes at NBE’s virksomheder kommer til at deltage, nemlig:
 
1.    Reparationer af elektronikprodukter med henblik på levetidsforlængelse, dataindsamling og evaluering på tværs af flere europæiske lande.

2.    ”Gatekeepers” /Dørvogtere i den cirkulære økonomi; hvordan sikres det, at værdifulde ressourcer bevares i flow og ikke bortskaffes.

3.    Analyse af hvor modne forskellige cirkulære tiltag er samt betydningen af at inkludere samfundet og sociale tiltag.

4.    Fremtidens værdiforståelse; hvordan værdisættes produkter ud over den økonomiske værdi, og hvordan undgår vi, at produkter mister unødig værdi.

DU HAR IKKE RET TIL AT BRUGE BILLEDET!

Af Susanne Kabel
Bæredygtighedsjournalist (DJ) for NBE

Sådan – i omskrevet form – det var langt høfligere i mailen – stod der. Copyright Agent havde dybt inde på NBE’s hjemmeside identificeret et foto, der var brugt i en virksomheds PowerPoint-præsentation i 2019.

Sekretariatet gik i gang med at undersøge sagen, og efter nogle mails frem og tilbage stod det klart, at ejerskabet/betaling for det brugte foto ikke kunne dokumenteres. Så nu er der en regning på omkring 4.000 kr. at betale. 

Agenter benytter avancerede søgeteknologier
Virksomheden der havde identificeret brugen af fotoet, er Copyright Agent, der med base i København har udviklet en omfattende søgeteknologi, der scanner hele internettet for tekster og foto, og beskytter store og små billed- og tekstbureauers ophavsrettigheder.

Her sidder agenter og dækker hele Europa men også lande som Australien og Chile. I dette tilfælde var deres kunde Ritzau/Scanpix, som mente, der ikke var betalt copyright for det brugte foto. 

Du skal sikre rettigheder
Og denne gang havde de ret. Så pas på med at bruge foto og tekster som I ikke har rettighederne til. Fotobrugen her var 3 år gammel, og lå dybt inden i et dokument på en hjemmeside, så det er ret effektive systemer, som Copyright Agent her har, og de er langt fra den eneste agentvirksomhed, der har skabt en forretning på det grundlag, at der hver dag lægges 3 mia. billeder op på internettet. 

NETVÆRKSMØDER

Fredag den 25. november kl. 7.30-9.00

Er grøn markedsføring farligt?

Maja Sønderskov fra Alkymedia er den første, der tager stafetten til NBE’s nyhed med morgenmøder. Hun arbejder sammen med sin bror Marc Skjødt med bæredygtig kommunikation og grøn markedsføring i deres iværksættervirksomhed Alkymedia i Aalborg.

Morgenmødet afholdes i AKKC fra kl. 7.30-9.00, og Maja Sønderskov giver noget af sin erfaring og viden fra de seneste års fokuserede arbejde med grøn markedsføring videre.

Rykker det? Er du bange for Greenwashing? Eller det modsatte Greenhushing? Kom og hyg dig med lidt morgenmad, få nye kontakter i netværket og bliv meget klogere på morgenens emne. Har du lyst til at invitere en gæst uden for netværket med, er du velkommen til det.

Bemærk: Tilmelding senest 23. november
 
Tilmeld dig her

PARTNERSKABER ER VEJEN FREM

Af Mille Møller Nielsen
CLIMAA NBE og Klimaalliancen Aalborg

I slutningen af oktober inviterede NBE og Klimaalliancen Aalborg til workshop faciliteret af Mette Mosgaard og Carla Smink fra Aalborg Universitet. Otte forskellige virksomheder mødte op for at diskutere klimapartnerskabsaftaler, og vi fik mange spændende vinkler frem. Ikke mindst fik vi gode input til, hvilke forventninger virksomhederne har til kommunerne. 

At få sat ord på
Virksomhederne fik også sat ord på deres egne ressourcer, lige som de blev mere bevidste om deres klimapåvirkning og indflydelse inden for scope 1, 2 og 3. Igen blev vi bekræftede i, at partnerskaber er vejen frem for kun på den måde, får vi for alvor synergi og vidensdeling omkring de gode klimaløsninger.

CLIMAA skal være inspiration for andre
Workshoppen er en del af CLIMAA projektet, der kort fortalt handler om at udvikle en metode til at skabe gensidigt forpligtende klimapartnerskaber, der virker. Klimaalliancen Aalborg og NBE samarbejder i projektet med Amsterdam Impact ift. erfaringsudveksling og metodeudvikling, så andre kommuner på sigt også kan lade sig inspirere til at gribe fat i konkrete klimapartnerskabsaftaler som en del af arbejdet med den grønne omstilling. Workshoppen var en del af CLIMAA projektet ’Local green deals’ finansieret af EU.

Spændende Amsterdam 
Over et par dage i sidste uge besøgte NBE og Klimaalliancen Aalborg Amsterdam Impact (foto), som er en stor og spændende satsning i den hollandske hovedstad, i et tæt samarbejde mellem virksomheder, organisationer og universitet, der arbejder med nyt cirkulært fokus, der har impact på miljø, mennesker og klima.

De drøfter og arbejder intenst med nye forretningsmodeller, cirkulære løsninger og indgår i et internationalt samarbejde efter Doghnout-modellen af den engelske økonom Kate Raworth. Amsterdam vedtog i 2020 en økonomisk omstillingsplan, der fokuserer på cirkulære principper, social ansvarlighed og bæredygtighed, inspireret af Doghnout-modellen for en ny måde at tænke og måle samfundsøkonomi.

STORT PROJEKT KLÆR’ KOMMUNER PÅ TIL AT LAVE UDBUD MED FOKUS PÅ CIRKULÆR ØKONOMI

Af Julie Bastholm
NBE projektleder ProCirc

Siden 2021 har de nordjyske kommuner og NBE i EU-projektet ProCirc arbejdet sammen i et netværk om miljø og indkøb for at blive klogere på, hvordan vi som kommuner kan skubbe vores indkøb i en mere bæredygtig retning. Der har været mange emner at tage fat på, men første emne var plast og plastikkens store verden med mange typer af plast. 

Grøn transport
Derfor var vi bl.a. på virksomhedsbesøg ved RenoNord for at se, hvorledes husholdningsplasten sorteres og høre om de mange genanvendelsesmuligheder. I 2022 er emnet omstilling til grøn transport, hvor vi har hørt to virksomheders databaserede tilgang til transportløsninger og konkrete grønne rejser. 

Viden bruges i udbud
Nu er tiden inde til, at kommunerne skal bruge den nyerhvervede og konkrete viden i kommende udbud. Her er den fælles viden og forståelse alfa og omega, når vi starter nye udbud op og skal i dialog med markedet. 

Netværket er støttet af Interreg projektet ProCirc, som arbejder for at for eksperimentere, implementere og lære, hvordan cirkulær økonomi og indkøb kan gavne.

30 piloter
For fuldt ud at drage fordel af cirkulære muligheder og for at bidrage til den internationale udvikling af cirkulær økonomi, gennemfører og støtter ProCirc 30 piloter til at demonstrere indkøbsmuligheder.

Læs mere om projektet her: ProCirc, Interreg VB North Sea Region Programme.

ER NBE EN LOGE, OG HVAD ER EN CLIMATE HOCKEY STICK?

Af Susanne Kabel
Bæredygtighedsjournalist (DJ) for NBE

Jesper Theilgaard kendt som meteorolog, tidligere vejrvært hos DR og i dag en stærk klimaformidler, var på besøg i Aalborg, hvor han sammen med Nordkraft Big Band og komponist og dirigent Claus Veis Sørensen har udviklet et spændende nyt musikalsk projekt Musik for Klimaet. 

Hockey stick som musik
Her tolker bigbandet f.eks. en meget berømt graf climate hockey stick, der viser en rekonstruktion af klodens temperaturer over de seneste 1000 år.

Data viser flade temperaturer, indtil vi rammer den industrielle tidsalder og frem til i dag med hurtigt stigende temperaturer. Det er så her, hvor grafen bliver til et stigende lodret håndtag, og dermed fremkommer navnet ”The Climate Hockey Stick.

Idéen til denne fremstilling af klodens stigende temperaturer blev først gang skabt af Michael Mann og Raymond Bradley fra University of Massachusetts og Malcom Huges fra University of Arizona. 

Musik for Klimaet on tour
Musikkonceptet er efter uropførelsen i Aalborg draget på turné bl.a. til forskellige gymnasier. Jesper Theilgaard og NBE kommunikation fik en kort snak om bæredygtighed og NBE inden koncerten, og den video kan ses her.

UGER MED BLIKKET STIFT RETTET MOD RESULTATER

Af Susanne Kabel
Bæredygtighedsjournalist (DJ) for NBE

Så blev det tid for at præsentere de spændende projekter fra de 34 grønne talenter, der i år har udgjort Det Grønne Rejsehold, det 8. af slagsen siden 2015, hvor denne unikke efteruddannelse blev skabt af NBE og AAU.

Seks virksomheders cases
Seks virksomheder har haft teams ude, og med hjælp fra projektleder Anne-Mette Dalum, var de enkelte cases blev skærpet og vinklet, så rejseholdene kunne komme med fornuftige bud på de problemstillinger, de enkelte virksomheder ønskede at få hjælp til. 

Projekt giver retning
Tue Strøm, der er forretningschef for Byggeri hos MOE Denmark i Aalborg, var på plads for at se deres grønne team præsentere løsninger på den givne opgave.

Den lød på, hvordan man fik inddraget alle medarbejdere i at tænke bæredygtigt og cirkulært. MOE har en lang række af specialister, der arbejder med den grønne omstilling, så det var ikke på specialistfelterne, virksomheden håbede på hjælp til, men i tilgangen til alle medarbejdernes tænkning, og dermed påvirkning af kunderne til et mere bæredygtigt valg. 

-  Det er jo et intensivt forløb med pres på. Deres arbejde og projekt gik i den retning, jeg håbede på, nemlig at skabe en bredere forståelse af, hvad bæredygtighed og cirkulær økonomi er. Med projektet har de sat processen i gang, og vist vi som medarbejdere både skal kigge udad og indad, fortæller Tue Strøm. 

Mission Almost Impossible
Morten Tornø, er marineinspektør for miljø, sikkerhed og arbejdsmiljø, og han bragte Det Grønne Rejsehold i spil hos rederiet Fjord Line, hvor rederiet selv i forbindelse med en ISO 14001 certificering har udpeget affaldssortering som et fokusområde. Det arbejde skulle teamet hos Fjord Line arbejde med. 

-  Det var jo lidt et Mission Allmost Impossible, de var havnet i, og vi kan ikke som sådan bruge projektet direkte. De fik frie rammer, netop for at se, hvad deres øjne og ører kunne komme med af løsninger. Hele organisationen tog supergodt imod dem, fortæller Morten Tornø. 

Medarbejdere er med
Selvom projektet ikke direkte kommer ud og leve, så har hele processen vist, at medarbejderne er gode medspillere i at finde løsninger på affaldssortering, som på den meget fastlagte plads der er på et skib, giver nogle store udfordringer.

Morten Tornø kunne godt have ønsket mere tid for Rejseholdet, men det er der desværre ikke rum for i den nuværende ordning, fortæller projektleder for Det Grønne Rejsehold. 

Se også artiklen 'Et godt tilbud til virksomheder' nedenfor, hvor der måske alligevel er flere muligheder for at gå videre og få endnu mere gavn af de grønne talenter. 

ET GODT TILBUD TIL VIRKSOMHEDER

Af Susanne Kabel
Bæredygtighedsjournalist (DJ) for NBE

Har du som virksomhed en konkret opgave, problemstilling eller et område inden for den grønne omstilling, så har Det Grønne Rejsehold og Jobcentret et rigtigt godt tilbud til dig.

Det er nemlig muligt at få nogle af de skønne grønne talenter fra Det Grønne Rejsehold ud og arbejde i praktik i 6-8 uger uden løn. 

Projektleder Anne Mette Dalum er allerede i gang, og vil i den kommende tid matche de grønne talenter, og hun kan kontaktes på tlf. +45 2520 2420 og mail: anne.mette.dalum@aalborg.dk.

Få CV'er og vælg
Med sin mangeårige baggrund som projektleder for Det Grønne Rejsehold, og dermed kendskab både til de 34 grønne talenter, der netop er udklækket og virksomheder i Nordjylland, vil hun kunne skabe et godt match ift. både faglige og personlige kompetencer. Når det arbejde er sket, modtager de enkelte interesserede virksomheder et CV på egnede kandidater, og aftaler herefter møde direkte med den grønne kandidat. 

Hjælp til opgave
Formålet med de ekstra uger, der kommer ovenpå seks ugers intensiv efteruddannelse i grøn omstilling og cirkulær økonomi, er, at man kan få fat i nyuddannede fra Det Grønne Rejsehold, der kan hjælpe med forskellige opgaver, og de ekstra kræfter kan hjælpe virksomhederne fremad.

Virksomheder har også mulighed for at ansætte flere kandidater, ligesom der efterfølgende vil være mulighed for ansættelse med løntilskud i en periode. 

NYTTIGE LINKS


Destination Nord og AKKC var for nylig en del af en af et fysisk og online morgenmøde med Wonderful Copenhagen og Dansk Storbyturisme som tovholdere, og temaet var ”Sådan gør vi kulturen grøn”.

Efterfølgende har Wonderful Copenhagen samlet viden og video fra morgenmødet. Her kan man få gode råd f.eks. i en guide til certificering, guide til kommunikation om bæredygtighed samt en lang række andre inputs. Læs mere her.
Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet
Skriv til sk@akkc.dk