Copy
 

NYHEDER FRA NBE

NETVÆRK FOR DE MORGENFRISKE!


Som et helt nyt initiativ, med skønt input fra bestyrelsesmedlem Maja Sønderskov Pedersen, tager NBE endnu et friskt netværksskridt. NBE skaber med de nye morgenmøder rammerne for, at kan mødes og videndele i uformelle rammer.

Planen er, at der afvikles 1-2 morgenmøder om måneden, MEN det kommer jo an på jer derude! NBEs morgenmøder skulle meget gerne skabe flere netværksmuligheder udover de større netværksmøder, der er i løbet af året. 

Morgenmødet har et kortere format - nemlig halvanden time. Arrangementet afholdes hos det medlem, der ønsker at holde oplæg, og vores håb er, at der skabes NBE-netværk i hele regionen Hvis et medlem ønsker at holde et oplæg, men ikke har rammerne, så kan man blot kontakte sekretariatet. 

Indholdet til morgenmøderne vil variere alt efter, hvilke emner, medlemmerne ønsker at tale om og,  hvilken branche de arbejder inden for. Ifht. emner er det vigtigt, at man som oplægsholder overvejer, hvilke emner der har interesse for de øvrige medlemmer.

Morgenmødernes indhold er vigtigt at målrette mod vidensdeling og netværk, og herigennem kan man naturligvis også skabe opmærksomhed omkring ens virksomhed. NBE-sekretariatet står for al kommunikation og indkaldelse til morgenmøderne, ligesom det er muligt at få sparring på indhold og form på oplægget. 
Fredag den 25. november kl. 7.30-9.00

Er grøn markedsføring farligt?

Det første morgenmøde i NBE bliver fredag 25. november med Maja Sønderskov fra Alkymedia. Hun arbejder sammen med sin bror Marc Skjødt med bæredygtig kommunikation og grøn markedsføring i deres iværksættervirksomhed Alkymedia i Aalborg.

Til morgenmødet der afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center fra kl. 7.30-9.00, vil Maja Sønderskov give noget af sin erfaring og viden fra de seneste års fokuserede arbejde med grøn markedsføring videre. Rykker det? Er du bange for Greenwashing? Eller det modsatte Greenhushing?

Kom og hyg dig og få nye kontakter i netværket, der har vi sørget for, at du får tid til samtidig med, at du kan blive meget klogere på nogle af de her emner. Har du lyst til at invitere en gæst uden for netværket med, er du velkommen til det.

Den faste plan for de kommende NBE-morgenmøder ser sådan ud: 

Klokken 7.30-8.00 - Velkommen og netværk. Deltagerne får en kop kaffe og måske et rundstykke/et stykke kage
Klokken 8.00 - Oplæg 
Klokken 8.30 - Spørgsmål til oplægsholder
Klokken 8.40-9.00 - Netværk, kaffe og tak for i dag

Bemærk: Tilmelding senest 23. november
 
Tilmeld dig her

KOMMENDE NETVÆRKSMØDER


I oktober og november er der virkelig stor mulighed for at komme ud og netværke.. og få ny viden! Se hele menuen neden for og klik ind på de enkelte møder for flere informationer. 

27. oktober
Klimapartnerskaber der virker (læs mere nedenfor)

31. oktober
Det Grønne Rejsehold præsenterer løsning af udfordringer

9. november
Netværksmøde Krone Vinduer industrielle symbioser og fremtidens krav til bæredygtig recirkulering

25. november
NBE Morgenmøde med Maja Sønderskov, Alkymedia: Er grøn markedsføring farligt?
Torsdag den 27. oktober kl. 11.00-15.30

Workshop: Klimapartnerskaber der virker

Den 27. oktober afholder NBE og Klimaalliancen Aalborg workshop for alle interesserede SMV-virksomheder i Nordjylland. Vi skal høre om de klimakrav, som virksomhederne bliver mødt af fra kunder, værdikæden og myndighederne.

Partnerskaber er vejen frem til at kunne imødekomme disse krav. På dagen skal vi sammen arbejde med de vigtige elementer, som indgår i et gensidigt forpligtende partnerskab, der for alvor virker på en klimadagsorden.

Vær med til at sætte dit aftryk på dette vigtige arbejde. Workshoppen afholdes den 27. oktober kl. 11.00 – 15.30 på Stigsborg Brygge 5, deltagelse er GRATIS og der serveres frokost undervejs.

Arrangementet er en del af det støttede projekt CLIMAA. 

Bemærk: Tilmelding senest 24. oktober kl. 11
 
Læs mere og tilmeld dig her

NBE STOD FOR AFSLUTNINGS-
KONFERENCE FOR GCO


Et af Danmarks største programmer for bæredygtig fremdrift i SMV-virksomheder nærmer sig sin afslutning efter 3 år. Grøn Cirkulær Omstilling i daglig tale kaldet GCO har vist så gode takter, at der allerede nu iblandt partnerne tales om en version 2.0 baseret på den enorme viden og erfaring, dette store program har affødt.

NBE har været én af partnerne, og var også ansvarlig for den nylige afslutningskonference i Aalborg, hvor 65 håndplukkede deltagere fra hele landet fik forelagt en del af den endelige afrapportering i GCO. 

Fra Nordjylland har der været stor interesse med over 40 deltagere, og i NBE-regi har bl.a. JORTON, Frandsen og Søndergaard samt AVAS været med i et projekt, der kiggede på værdikæden i affaldsminimering i byggeriet. I alt på landsplan har 428 virksomheder og én kommune deltaget, og projektet har sparet udledningen af CO2 med 5.685 tons samt en besparelse på 10.124 tons materialer.

I programmet har der været deltagelse fra byggeri, design, mode og møbler, fremstilling, fødevarer, plast, service og øvrige. Og der har været en pæn spredning på brancher og virksomhedsstørrelser. 

Alle de mange projekter i programmet har været finansieret af Erhvervsfremmebestyrelsen, EU og de deltagende virksomheder. Tak fra NBE for et godt samarbejde til Erhvervshusene i Danmark, Dansk Design Center, DAMRC, Food & Bio Cluster, Gate 21, Dansk Industri, Plast Center Danmark, Lifestyle & Design Cluster samt Clean.

Læs mere om de mange spændende erfaringer her

”Vi er blevet inspirerede og har fået ny viden og kan tale med om cirkulær økonomi og genbrug på en helt ny måde”

”Vi er blevet bestyrket i, at vi det giver god mening ressource- og forretningsmæssigt at opbygge en take-back-løsning. Vi er blevet klar til at starte på en ny rejse, hvor vi også snart skal have vores leverandører med”.

”Den nye viden har påvirket vores mindset, og som virksomhed har vi bedre forstået, hvordan vi kan tænke cirkulært hele vejen ’rundt om’ et produkt. Vi har fået nye, fælles værktøjer at drøfte og prioritere ud fra”.

”I virksomheden har forløbet bredt engagementet i CØ ud i hele virksomheden, og vi er nu endnu mere stålsatte på at komme videre med cirkulær økonomi”. 
TID FOR KONTINGENT

På grund af arbejdet med at flytte sekretariat, overlevering af data og den ekstra ordinære generalforsamling, er udsendelsen af den årlige kontingentopkrævning først sket i september.

Vi håber, I alle sammen er lidt friske på indbetalingen, da vi jo af disse grunde er lidt bagud med finansieringen af NBE.

Indtil videre ser billedet med indbetalinger ud som andre år, og det er jo meget dejligt. Har du/I spørgsmål til kontingentopkrævningen, så ring eller skriv endelig til netværksfacilitator Line Boel, tlf. 9156 6620 eller libo@akkc.dk. 

HILS PÅ LYKKE!


Lykke Larsen er én ud af et team på fem unge ledige akademikere, der lige nu arbejder for MOE rådgivende ingeniører i Aalborg. Hun fortæller hver fredag i alle fire uger på LinkedIn, om det projekt de arbejder på, og hvordan det går for hende og holdet. Så kig bare med her.

Lykke er én af de 36 ledige akademikere, der lige nu er sendt ud som den grønne omstillings tjenere hos Det Grønne Rejsehold skabt af NBE, AAU, Aalborg Kommune og Jobcentret. Alle er de ledige akademikere, som er matchet med virksomheder med vækstpotentiale inden for bæredygtig erhvervsudvikling. 

Først har de været på skolebænken i det to ugers introduktionsforløb Det Grønne Kursus, og nu er Lykke og de 35 andre ude prøve kræfter med helt konkrete opgaver inden for bæredygtig udvikling i virksomhederne.

NBE FIK STORT FOKUS
HOS ROTARY I AALBORG


Måske lidt tilfældigt, og så alligevel ikke. I Aalborg er forkortelsen NBE blev noget, som flere er blevet interesseret i.

Rotary Vestre havde den 26. september bedt formand Kim Nørgaard Nielsen, om at komme forbi. I løbet af en times tid skulle han gøre Rotary-medlemmerne klogere på, hvad NBE står for og arbejder med. Han kunne bl.a. fortælle, at der til dato er hentet 100 mio. EU-midler hjem til Norddanmark, og at NBE er skabt for at samarbejde bredt i Nordjylland med virksomheder, kommuner, erhvervshuse og Aalborg Universitet. 

Det grønne klima-landskab varetages udover NBE af Green HUB, Erhvervshusene i Nordjylland, private rådgivere, kommuner, klynger og som ”ny” i klassen er Klimaalliancen i Aalborg Kommune kommet med. 

Ugen efter var det bæredygtighedsjournalist i AKK og NBE, Susanne Kabel, der af Rotary Østre også var blevet bedt om at komme og holde et oplæg om både AKKC og NBE. Også her var fokus på, hvordan bæredygtighed og klimamål er en nødvendighed både for at drive forretning, men også for at komme i mål og skabe en nul-balance og minimere det overforbrug og alt for høje udledninger af CO2, som vi slås med lige nu. 

For AKKC er netop bæredygtighed i alle aspekter af People, Profit og Planet vigtigt i den kommende strategi-periode frem mod 2025. Og at NBE sekretariatsfunktionen er rykket til AKKC, er et led i den del af strategien ift. verdensmål 3 – partnerskaber for handling.

DET GRØNNE REJSEHOLD
MØDES IGEN


For nyligt var der stor gensynsglæde, da imponerende 60 deltagere fra tidligere Det Grønne Rejsehold deltog i deres første alumnemøde, hvor planen var at få samlet gruppen til et alumne-netværk.

Der var på mødet masser af tid til at netværke og følge op på, hvor arbejdslivet nu udfolder sig, ligesom der var en livlig debat på tværs af årgangene.

Det var NBE-projektlederne for Det Grønne Rejsehold Anne Mette Dalum og projektmedarbejder Julie Veggerby Jensen, der havde inviteret. 

Der var også tid i programmet til inspirerende oplæg med bl.a. Louise Storgaard Nielsen Project Coordinator, Sustainability fra AKKC, som fortalte om hendes vej fra deltagelse på Det Grønne Rejsehold i 2020 til jobbet i dag.

Vi glæder os til at kunne invitere ind til lignende arrangementer i fremtiden.

NBE ER DIG OG DIN VIRKSOMHED


Som et nyt sekretariat har vi et stort ønske om at komme mere i nærkontakt med alle jer medlemmer. Vi er lige nu på vej ud at besøge en del af jer, men alle kommer vi jo ikke omkring her de første etableringsmåneder.

Derfor denne invitation til jer alle, om at kontakte os med evt. andre ønsker til NBE-netværket. På tegnebrættet er der allerede tanker om indsamling af ønsker fra jer. Det kan være digitalt spørgeskema, det bliver fra netværksmøderne, og det kan blive som en arbejdende forsamling i en workshop for fremtidens NBE, som også er beskrevet i strategien. 

Tænk aldrig over at kontakte Line Boel, netværksfacilitator, Susanne Kabel, bæredygtighedsjournalist, Jan Kvistborg, bæredygtighedschef. Du finder os her

BRUGBARE LINKS


Greenwashing
Er du også usikker på, hvordan du kan markedsføre din virksomhed som bæredygtig uden at ryge ind i en omgang Greenwashing? Forbrugerombudsmanden har som bekendt sat hårdt ind – med mange ekstra millioner i ryggen – på området, og der er røget store bøder over Forbrugerombudsmandens disk! Derfor har hun og hendes gode folk også produceret en pejce, der giver et fingerpeg om, du og din virksomhed er på rette vej. Du finder den her

Miljømærkning
Forbrugerne både elsker og er forvirret nogle gange. Ø-mærket og Svanemærket er både de og du sikkert rimeligt sikre på. Men hvad med alle de andre? FORBRUGERRÅDET tænk har lavet en fin oversigt. Du finder den her

DEN GODE HISTORIE SKAL DA HAVE OMTALE!


Har du en god historie fra jeres arbejde med bæredygtighed og cirkulær økonomi? Så er du velkommen til at kontakte NBE’s egen bæredygtighedsjournalist, Susanne Kabel.

Hun kan med sin journalistiske baggrund og mange år som presse- og kommunikationschef i stillinger fra både store og små virksomheder måske hjælpe dig med at få den ud og leve i offentligheden via forskellige medier.

Derudover har NBE også egne stærke platforme, din historie kan fortælles til f.eks. som dette nyhedsbrev, der sendes månedligt til i alt 550 modtagere, og på LinkedIn følges NBE lige nu af 4.540, og det tal stiger hver uge. Så kontakt Susanne Kabel, tlf. 51225574 eller mail sk@akkc.dk.

TILBUD TIL MEDLEMMER

Torsdag 13. oktober kl. 19

GreenTalk

Rane Willerslev (professor og socialantropolog), Dennis Nørmark (forfatter og antropolog) og Keld Holm (fremtidsforsker) udfordrer synet på samfundet og fremtiden, når AKKC for anden gang afholder GreenTalk.

Det nye GreenTalk-koncept tager udgangspunkt i 3 P’er – People, Planet, Profit og stiller skarpt på emner indenfor de tre kategorier, hvor markante nationale og internationale personligheder holder oplæg.

Som NBE-medlem tilbydes du GRATIS billetter (først til mølle). Find dem via linket herunder.

Læs mere om det spændende foredrag her.
Find gratis billetter her
Mandag 31. oktober kl. 19.30

Musik for klimaet

Kom og oplev klimaproblemerne præsenteret gennem musik af Nordkraft Big Band og foredrag af klimaeksperten og -debattøren Jesper Theilgaard!

Som NBE-medlem tilbydes du 2 GRATIS billetter til den spændende musikalske vidensaften mandag den 31. oktober kl. 19.30 i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Først til mølle og senest 14. oktober. Læs mere om koncerten her.
Find gratis billetter her

NYE MEDLEMMER

Public Image

Public Image er et aalborgensisk mindre og meget specialiseret PR- og kommunikationsbureau med fokus på større A-kunder som f.eks. Randers Tegl, Svanehøj Group, Nordelektro og Fugal Technologies.

Bureauet beskæftiger sig primært med B2B kunder, og har stor erfaring inden for marine, offshore, energi, byggebranchen, industri og produktion samt IT og Tech. Direktør i og grundlægger er Jasper Dyg, som siden 2015 sammen med sine fem medarbejdere også har specialiseret sig i internationalt pressearbejde inden for marine og offshore, hvor bureauet i i dag har kontakter og relationer til fagmedier i hele verden.

For yderligere informationer se website og Linkedin.

Grundwald Consulting

Annette Grundwald har med sin baggrund som lektor, assisterende professor inden for problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund og nuværende adjungeret lektor på Aalborg Universitet ved Det Tekniske Fakultet for IT og Design et stærkt fundament, når hun som headlines på hendes iværksætter-virksomhed med base i Aalborg siger: Jeg taler ikke kun om bæredygtighed, jeg gør noget ved det - bæredygtige forandringsprocesser på tværs er mit fokus.

Grunwald Consulting hjælper som sparrings- og projektpartner inden for bæredygtighed, udvikler og rådgiver ift. ideer og er med til at sætte projekter i gang og følge dem dørs.

For yderligere se website og Linkedin.

Dansk Energi Management - DEM

DEM A/S er en rådgivende ingeniør- og konsulentvirksomhed, der har sine kerneområder inden for energi, indeklima og bæredygtighed. Virksomheden tilbyder rådgivning i energirenovering, bæredygtighed & energiledelse, bygherrerådgivning, bæredygtigt byggeri & byudvikling og FN's Verdensmål.

Virksomheden har over 40 medarbejdere og to afdelinger i Danmark i hhv. Aarhus og København. Men rækker også ud internationalt til f.eks. USA, Norge, England, Thailand, Malaysia, Bangladesh og Sydafrika via moderselskabet Danish Management Group. Virksomheden der i daglig tale meget høfligt kaldes DEM, blev stiftet i 1989.

For yderligere se website og Linkedin.

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet
Skriv til sk@akkc.dk