Copy
 

NYHEDER FRA NBE

BESTYRELSEN LEGEDE SIG TIL ET BUD PÅ NBES FREMTID

Af Maja Sønderskov Pedersen
Bestyrelsesmedlem i NBE

Kan man ved at få en stak LEGO-klodser i hånden og lege sammen, komme frem til et arbejdsgrundlag for en ny NBE-strategi.

Det kan NBE’s bestyrelse svare ja til, efter de med facilitering af Mette Mosgaard og Heidi Kristensen fra AAU brugte LEGO Serious Play-metoden til strategidagen i begyndelsen af januar.

LEGO Serious Play-metoden kan bruges til at konkretisere komplekse udfordringer og dermed igangsætte udvikling og handling. 

De færreste kendte LEGO-metoden
Det var de færreste i bestyrelsen, der på forhånd kendte til metoden, og derfor brugte vi morgenen på at forstå, hvordan man kan bruge LEGO som strategi-redskab.

Derefter stillede Mette og Heidi konkrete opgaver, hvor vi hver især skulle give vores bud på NBEs vigtigste aktører og NBEs kerneopgaver - både nu og i fremtiden. 

Model skabte grundtankerne
Ud fra de fine modeller, bestyrelsen havde bygget, sammensatte vi en samlet model, der skal udgøre grundtankerne i den fremtidige strategi.

Den samlede model blev talt igennem, og generelt var der stor enighed om, at NBE både skal være visionært, men også gøre mere af det, vi hidtil har gjort. 

Underholdende og demokratisk
Fordi alle byggede sine egne modeller, som de efterfølgende forklarede, var processen både underholdende, yderst demokratisk og informativ.

Som forholdsvist nyt bestyrelsesmedlem var det superinteressant og ikke mindst inspirerende at høre om alle de andres gode og visionære tanker. Igennem hele workshoppen var der en god energi og gejst. 

Legen skal omdannes til strategi
Efter strategidagen samlede sekretariatet pointerne og billedmaterialet fra dagen, og netop nu er alt dette ved at blive omdannet til den egentlige strategi, som vi glæder os til at præsentere for resten af NBE. 

NY MEDARBEJDER I NBE-SEKRETARIATET


Mandag den 6. februar kunne NBE-sekretariatet glæde sig over at byde velkommen til Line Kristensen, der fuldender sekretariatet ved at indtage stillingen som Project Coordinator.

Line kommer med en stor ballast indenfor netop denne rolle, hvor hun tidligere har udviklet og faciliteret events, netværk, arrangementer, salgsfremmende tiltag og med meget mere gennem Nordjysk Mad og Turisme og Let's Eat Aalborg.

Hun har erfaring med markedsføring og kommunikations brede vifte og har kendskab til tilskuds- og puljeansøgninger.

I NBE-sekretariatet vil Line få tæt kontakt til FU, bestyrelse og medlemmer inden for arbejdsfelterne, projektadministration, herunder ansøgning og styring af projekter og projektøkonomi, udvikling og facilitering af netværket, sammen med resten af teamet, deltagelse i NBE’s netværksaktiviteter, udvalgte kommunikationsopgaver og administrative sekretariatsopgaver, samt diverse ad hoc-opgaver.

Se alle medarbejdere her

NYT MORGEN NETVÆRKSMØDE!


Sæt kryds torsdag den 16. marts kl. 7.30 for morgenmøde hos advokatfirmaet Haugaard/Braad i Aalborg
 
Nyt i affaldssektoren: Der er nye regler på vej om selskabsgørelse af kommunale affaldsydelser, udlicitering af alle kommunale aktiviteter, der knytter sig til materialenyttiggørelse, samt prisloft på affaldsgebyrer. Reglerne er ikke endeligt vedtaget, men det vil de formentligt være, når vi når 1. eller 2. kvartal 2023.

Haugaard/Braads specialister vil give dig et overblik over de ny regelsæt inden for affaldssektoren. Der sendes direkte invitation ud til alle NBE-medlemmer.

STORT EMNE TIL MORGENMØDE


Byggeriets aktører står i 2023 overfor en stor og omfattende opgave med de nye klimakrav i bygningsreglementet og bl.a. krav om livscyklusvurdering (LCA). Krav som igen i 2025, 2027 og 2029 bliver revideret.

Så det emne blev årets første i NBE, og de mange interesserede var ikke bare morgenstille, men også meget koncentrerede, da de fagstærke medarbejdere hos Frandsen & Søndergaard bød ind med viden. 

Hot spot emne
Emnet var hot spot for en del NBE-medlemmer, der havde sat en tidlig morgen af til at besøge ingeniør- & bæredygtighedsrådgivningsvirksomheden Frandsen & Søndergaard i Aalborg.

Her bød bæredygtighedschef Anne Hedegaard, Lasse Hagerup fagligleder bæredygtighed og civilingeniør og DGNB-konsulent Charlotte Jakobsen på viden inden for feltet.

Og det kan have store konsekvenser, hvis man ikke mestrer de nye klimakrav bl.a. LCA, der skal med ved færdigmelding af byggeriet, og hvis en stikprøvekontrol viser, at ibrugtagningstilladelsen ikke er korrekt ift. LCA, kan der både vente en politianmeldelse og bøde. 

45 intense minutter og så en snak
De tre nåede på imponerende 45 minutter at give et overblik og efterfølgende var der en fin udveksling af viden og små debatter.

Fra Anne Hedegaard kom en åben invitation til NBE-medlemmerne om, at de kunne vende tilbage til én af de tre for en uddybning af det store og nye felt inden for byggeriet.

EKSPERTHJÆLP TIL AT 
FINDE BÆREDYGTIG RETNING


I slutningen af januar drog en lille ekspertgruppe fra Aalborg mod Løgstør. Adressen var HMC Byg & Anlæg, der som nyt NBE-medlem, havde ønsket at få en bæredygtighedsscreening. Virksomheden har allerede fokus på f.eks. genbrug af nogle byggematerialer, men vil gerne øge indsatsen. 

Et bud på køreplan
Et bud på en sådan køreplan kunne lektor Mette Alberg Mosgaard fra Aalborg Universitet (AAU), innovationskonsulent bæredygtig byggeproces Lene Mariane Nielsen fra We Build Denmark og projektkoordinator i bæredygtighed hos NBE/AKKC, Louise Storgaard Nielsen hjælpe med. 

Efter en rundgang på virksomheden, var der en givende dialog om muligheder for det store entreprenørfirma med 250 medarbejdere fordelt på hovedkontor og fem afdelinger rundt i Danmark. 

Muligheder og barrierer
Dialogen førte til, at der blev afdækket nogle muligheder og barrierer sammen med HMC Byg & Anlægs to medarbejdere afdelingschef byggeri, Martin Ravn og logistikchef Kim Hassing.

Blandt andet kunne der kigges på opsamling af data, udpegning af indsatsområder f.eks. elektrificering af arbejdsflåden inden for biler og maskiner, jordhåndtering samt mulige samarbejdspartnere.

Bæredygtigheds-screeningen præsenteres i en opsamlingsrapport udfærdiget af NBE og AAU. 
NBE-MEDLEMMER TILBYDES
SÆRPRIS TIL ÅRETS GRØNNE
KONFERENCE I NORDJYLLAND


Torsdag den 30. marts 2023 åbnes dørene endnu en gang til NET ZERO pathways i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Konferencen stiller skarpt på, hvordan den grønne omstilling, forretning og sektorkobling kan gå hånd i hånd og skabe nye forretningsmuligheder.

Hør Lene Espersen, direktør i Green Hub Denmark, fortælle om konferencen her.

Muligheder for samarbejde og nye forretningsmodeller
Bag eventet står Aalborg Kongres & Kultur Center, Green Hub Denmark og flere af Danmarks grønne erhvervsklynger: DigitalLead, Energy Cluster Denmark, Food & Bio Cluster, Clean og WE BUILD DENMARK.

Alle med et ønske om at vise mulighederne for tværgående samarbejder og forretningsmodeller i forbindelse med den grønne omstilling, der bidrager til at nå den danske målsætning om 70 % CO2-reduktion i 2030.

Speciel invitation til NBE-medlemmer
NETZERO pathways og NBE har besluttet at invitere dig som NBE-medlem til særpris. Pris for NBE-medlemmer er 495 kr. ekskl. moms (normalpris er 1350 kr. ekskl. moms).

Du har som medlem mulighed for at købe 2 billetter til denne særpris. NBE råder over 50 billetter til denne særpris, så skynd dig. Du kan naturligvis tilkøbe flere til normalpris.
Køb billetter
Konference med udstillere
På konferencen kan man også vælge at blive udstiller, så arbejder din virksomhed med bæredygtige forretningsmuligheder, eller ønsker I at være med til at sætte fokus på grøn omstilling? Så kan I vælge at blive udstiller på NET ZERO pathways.

Læs mere om den mulighed her
KORT NYT

Har du været en del af et Grønt Rejsehold?
Så skal der netværkes med tidligere deltagere fra Det Grønne Rejsehold. Sæt derfor et stort kryds i kalenderen, torsdag den 27. april kl. 15.30. Her inviteres der inden for på Stigsborg Brygge til en eftermiddag fyldt med netværk og inspiration.
Tilmeld dig her
Givtig dialog med nordjyske miljøchefer
De nordjyske miljøchefer sidder ift. NBE i helt centrale positioner, hvor man både kan styrke dialogen med de 140 nordjyske virksomheder, der er medlem af NBE, og de nordjyske kommuner.

Line Boel, netværksfacilitator i NBE og Jan Kvistborg bæredygtighedschef i AKKC var i slutningen af januar draget til Thisted, for netop af tydeliggøre kommunernes og de nordjyske virksomheders interesse i et stærkt samarbejde, da den grønne omstilling fordrer samarbejde.

Der blev drøftet mulighed for fælles indsatser og projekter og kontinuerlig vidensdeling. 

VIL DU MED TIL EN MARKEDSDIALOG OM FREMTIDENS UDBUDSKRAV TIL EMISSIONSFRIE ARBEJDSMASKINER?


NBE har i begyndelsen af februar sendt målrettede invitationer ud til relevante medlemsvirksomheder, men har du ikke modtaget en invitation og er rådgiver, entreprenør eller materialeudlejer af arbejdsmaskiner, så har du stadig en mulighed for at komme med til en markedsdialog om fremtidens udbudskrav til emissionsfrie arbejdsmaskiner.

Fredag den 17. marts kl. 8.30-12.30 
Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby


Mindre røg, støj og CO2 fra entreprenørmaskiner på offentlige byggepladser. Det er målet for et initiativ igangsat af Aalborg Kommune, Københavns Kommune, Metroselskabet og Center for Offentlig-Privat Innovation.

Markedsdialogen er en unik mulighed for at høre en række offentlige bygherrer sætte ord på, hvilke behov og ideer de har til udviklingen af emissionsfrie arbejdsmaskiner. Samtidig får entreprenører og materialeudlejere også mulighed for at byde ind med markedets parathed til at levere det pågældende materiel. 

Tilmeldingen er nu åben, og du er velkommen til at tage en kollega med.
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig.
Tilmeld dig her

STORT LANDSDÆKKENDE
PROJEKT SLUT

40 NBE-VIRKSOMHEDER FIK ET OUTPUT

Projektet Grøn Cirkulær Omstilling er nu afsluttet, og flere end 450 virksomheder og organisationer har fået udviklet grønne og cirkulære forretningsmodeller. NBE har været partner i projektet, og har haft flere end 40 virksomheder og organisationer i forløb. 

Hvor sætter vi ind?
I flere af forløbene har virksomhederne haft fokus på at finde ud af, hvor de skal sætte ind rent strategisk i forhold til grøn omstilling og cirkulære økonomi. Derudover har der i forløbene været fokus på forberedelse til diverse certificeringer, ’take-back’ ordninger, energioptimering og affaldshåndtering. 

NBE blev vært for afslutningskonference
NBE har desuden været arrangør på afslutningskonferencen i GCO, hvor projektet blev evalueret, og der blev talt om fremtidige muligheder for at arbejde videre med dagsordenen omkring cirkulære forretningsmodeller. 

GRØNNE HJERNER I PRAKTIK ELLER LØNTILSKUD!


Du kender helt sikkert Det Grønne Rejsehold. Først kommer de veluddannede gennem kvalificeret bæredygtigt kursusforløb, og så sendes rejsehold ud på bæredygtig mission i de nordjyske virksomheder.

Nu er de klar til individuelt at komme i nogle ugers gratis praktik, eller hvis du har brug for ekstra grønne kræfter i nogle timer med løntilskud.

Læs nedenfor om fire af disse skønne kandidater til et grønt job, og er du interesseret så kontakt projektleder Anne Mette Dalum tlf. 2520 2420 eller anne.mette.dalum@aalborg.dk.

Anders Holm: Cand.mag - Jeg kan f.eks. hjælpe med at sikre de rette (grønne) kompetencer på tværs af organisationen og identificere de grønne potentialer i virksomheden. Jeg vil kunne gøre en forskel inden for sundhed og trivsel på arbejdspladsen, CO2 beregninger og regnskaber og anvendelsen af digitale værktøjer i den grønne omstilling.

Josephine Ramsgaard Johansen: Kandidat i Læring og forandringsprocesser. Skriftlig og mundtlig formidling er en af mine spidskompetencer, og jeg har stor interesse for kompetenceudvikling, der har fokus på læring i udviklingen af de processer, der skal til for en fælles forståelse og et fælles sprog for bæredygtighed i organisationen.

Daniela Myrrhøj Nielsen: Cand. Mag. ”Den grønne omstilling er ikke et mål, men en rejse.” Denne rejse vil jeg gerne på sammen med min nye arbejdsgiver. På Det Grønne Rejsehold har jeg fået et godt overblik over løsningsforslag for de forskellige problemstillinger vedrørende den grønne omstilling. Det kan fx være at arbejde med FN’s verdensmål, CO2-beregning, nudging eller cirkulær økonomi.

Camilla Wolfbrandt Nielsen: Cand. Mag. Jeg er optaget af kommunikation, processer, læring og forandringer, og har teoretisk viden og kompetencer indenfor disse områder. I forhold til den grønne omstilling så kan jeg bidrage med en teoretisk forståelse af håndteringen af forandringsprocesser, som bidrager til, at man som virksomhed lykkes med sine mål og ambitioner, samtidig med at man har medarbejderne med i hele processen. Derudover har jeg kompetencer til at omsætte teori og ideer til praksis.

NYT MEDLEM

Velkommen til Bæredygtighedsfestival Vendsyssel

Bæredygtighedsfestivalen Vendsyssel har otte år på bagen, og festivalen er skabt som en fællesindsats ud af det givtige samarbejde mellem borgerforeningen Borger9700, FN-forbundet i Nordjylland, Dronninglund Turistforening samt private og offentlige aktører.

Festivalen i Brønderslev bliver i 2023 afholdt fra 6. til 17. september. Festivalen byder bl.a. på foredrag, spis-sammen-arrangementer, events, foredrag og aktiviteter. Lige nu er planlægningen i fuld gang. 

For i år har arrangørerne valgt at fokusere på disse temaer: Bæredygtigt byggeri, Biodiversitet og vild natur, landbrug, transport, fødevarer, energi, klima og adfærdsændringer med forskellige fokuspunkter inden for de valgte emner. 

Læs mere om Bæredygtighedsfestival Vendsyssel
på deres hjemmeside eller Facebook.

SIDSTE HEAT I CLIMAA-PROJEKTET


Stafetten og det sidste heat i løbet mod at udvikle nye arbejdsmetoder, så der lokalt kan indgås meningsfulde klimaaftaler blev taget, da Amsterdam for nyligt genbesøgte Aalborg.

De to byer og NBE deltager i det europæiske projekt CLIMAA. I Nordjylland er mange kommuner allerede i gang med aftale-arbejdet og flere kommer løbende til, så NBE glæder sig til senere i foråret at kunne præsentere resultaterne. 

Inspirerende dialoger
Projektet har været meget inspirerende mellem Amsterdam og Aalborg, og bl.a. er vi i NBE og Aalborg meget inspireret af den måde Amsterdam arbejder med social impact, som et delelement i bæredygtighedsbegrebet.

Derudover fik Aalborg-gruppen et super interessant oplæg omkring doughnut økonomi fra Amsterdam Universitet. Det gav virkelig grobund for at undersøge, hvordan man potentielt kan arbejde dette element af bæredygtighedsindsatsen endnu mere sammen med økonomi. 

Workshop og bæredygtig byvandring
NBE og Klimaalliancen bød på en workshop-dag i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor bl.a. Restaurant by MEST ved Michel Lycoops fortalte om deres store arbejde med social bæredygtighed. En bæredygtig byvandring og et besøg hos Råt&Godt begejstrede Amsterdam-gruppen. 

Snart er projektet slut, og i øjeblikket samles resultater og beskrivelse af de to byers samarbejde, og det hele præsenteres 18. april til en afslutningskonference. Derefter er metoderne til indgåelse af klimapartnerskabs-aftaler klar til at komme ud og virke som inspiration og model i bl.a. kommunerne. 

BRUGBARE LINKS

Webinar fra Dansk Standard om cirkulær plastøkonomi
I forbindelse med omstillingen til cirkulær plastøkonomi efterspørger virksomheder og branchen svar på, hvordan man kan komme i gang, og hvordan man sikrer sig, at dokumentationen er i orden. Her er standarder og miljømærker en måde at lette bl.a. dokumentation, genbrugsplastens cirkularitet samt kvalitet. Blandt andet dét gennemgår vi på dette webinar.

Hjælp til omstilling af brug af plast?
Der er stort fokus på grøn omstilling af vores brug af plast. Men hvordan gør man? Og hvor giver det bedst mening for os at starte? De spørgsmål stiller mange virksomheder og producenter sig. Find hjælp til svarene her – og til at komme i gang, eller fortsætte, mod mere bæredygtig brug og produktion af plast. Læs mere her

Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet
Skriv til sk@akkc.dk