Copy
Mantelzorgondersteuning Horst aan de Maas

Hierbij ontvang je de digitale nieuwsbrief voor mantelzorgers in Horst aan de Maas. In deze nieuwsbrief informatie over de 'drie-minuten check' en een digitale drieluik over 'wet en regelgeving'. Van harte welkom! 
Heb jij vragen of behoefte aan ondersteuning? Weet dat je altijd terecht kunt bij de mantelzorgondersteuners van Synthese. Je kunt bij hen terecht met vragen over vervangende zorg, lotgenotencontact, regelingen en voorzieningen. Maar ook voor ondersteuning bij het vinden van de juiste balans in de zorg voor de ander en de zorg voor jezelf. Schroom niet. We zijn er voor jou! 

Anja Damhuis,
mantelzorgondersteuner Horst aan de Maas

Zorgen voor elkaar, dát doen we samen in Horst aan de Maas

     
Drie-minuten check
Zorg jij langere tijd voor een naaste die een beperking of ziekte heeft? 
Sta eens stil bij jezelf. Met de drie-minutencheck breng je je situatie in kaart. Je kunt zien of je te veel hooi op de vork neemt. Er zijn mogelijkheden om jouw taak te verlichten. Vraag ondersteuning als je daar behoefte aan hebt. 
 
Lees meer
Online bijeenkomst 'Zorgwetten'
De eerste bijeenkomst van de drieluik Wet & regelgeving gaat over Zorgwetten. Welke zorg hoort bij welke zorgwet en wat mag ik verwachten? Hoe is dit georganiseerd en met welke kosten moet ik rekening houden. Mantelzorgzorgmakelaar Mirjam Hoogland zal deze bijeenkomst verzorgen. De bijeenkomst vindt plaats op 21 april van 19.00-20.00.
Aanmelden
'Levenstestament en wilsverklaring'
De tweede bijeenkomst van het drieluik Wet & regelgeving gaat over levenstestament en wilsverklaring. Esther te Veldhuis van notariskantoor Van Lier Posthumus zal de uitleg verzorgen. Welke beslissingen mag je nemen voor een ander? De online bijeenkomst vindt plaats op 26 mei van 19.00-20.00.
Aanmelden
Overgang jeugdwet

Jouw kind ontvangt via de Jeugdwet zorg en ondersteuning en wordt binnenkort 18 jaar. Wat verandert er? Waar moet je aan denken?
Voor jongeren met zorgvragen en hun ouders. Deze bijeenkomst wordt verzorgd door Francien Peeters, mantelzorgmakelaar in Horst aan de Maas. De online bijeenkomst vindt plaats op 30 juni van 19.00-20.00 uur. 

Aanmelden
Verhuizing Synthese
Per 1 mei verhuist Synthese van de Bemmelstraat naar 't Gasthoês. Het nieuwe adres is:
Synthese 't Gasthoês
Gasthuisstraat 25
5961GA Horst


 
Inschrijven als mantelzorger
Mantelzorgers die graag geïnformeerd willen worden kunnen zich bij Synthese inschrijven. Zij krijgen meerdere keren per jaar een nieuwsbrief toegestuurd en uitnodigingen voor themabijeenkomsten, cursussen en feestelijke bijeenkomsten rond de Dag van de Mantelzorg. 


 
Aanmelden
Bezoekadres per 1 mei 2021:
Synthese
't Gasthoês
Gasthuisstraat 25 
5961 GA Horst

E mantelzorghorst@synthese.nl
T (077) 3978500
              

Volg ons op facebook: Mantelzorg Horst aan de Maas 
Wil je de nieuwsbrief van Steunpunt Mantelzorg Horst niet meer ontvangen?
uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp