Copy

Nieuwsbrief 14 juni 2021

Voorwoord van de voorzitter

Het is bijna drie maanden na de Tweede Kamerverkiezingen. Sinds die tijd hebben de vele vrijwilligers van Code Oranje een enorme veerkracht laten zien en zijn weer allerlei nieuwe initiatieven opgepakt. Tegelijk werd in de landelijke politiek overduidelijk hoezeer onze beweging nodig is. De bestuurscultuur is sinds het begin van de formatie opeens een gevleugeld woord in Den Haag. Laat dat nu precies zijn waar Code Oranje voortdurend de vinger op legt, en belangrijker: waar Code Oranje een écht antwoord op heeft. Geef de inwoners meer macht en zeggenschap. Stop met de achterkamertjes, met het najagen van partijpolitiek belang en het verstikkende hokjesdenken. Dat geldt natuurlijk niet alleen landelijk, maar ook lokaal. Vandaar dat Code Oranje lokale partijen ondersteunt in hun campagne, onder het motto: ‘powered by Code Oranje’. In deze nieuwsbrief vind je meer over wat die ondersteuning kan betekenen. Ook vind je nieuws vanuit ons Statenlid in Friesland en een verslag van onze Jonge Co-Democraten. Ik wijs ook graag op de organisatie pagina van onze website waar je onder meer het actuele organogram ziet. https://www.wijzijncodeoranje.nl/deelnemer Daaraan zie je dat Code Oranje bruist van de activiteit. Dus: geef je op en doe mee!
 
Bert Blase
Voorzitter

 

Bbq van de Jonge Co-Democraten

Vrijdag 4 juni hebben de Jonge Co-Democraten hun eerste borrel, BBQ en brainstormsessie gehad. Door het coronavirus waren de jongeren lange tijd afhankelijk van digitale middelen voor onderling contact. Gelukkig konden zij met extra voorzorgsmaatregelen een kleinschalig evenement opzetten, wat de jongeren in staat stelde elkaar fysiek te ontmoeten en ideeën uit te wisselen voor de toekomst van Code Oranje, de Code Oranje-jongerenbeweging en de Nederlandse democratie.
Het evenement is zeker geslaagd want de aanwezigen hebben het ontzettend naar hun zin gehad. Er is ook heerlijk gegeten en gedronken doordat bestuurssecretaris Wim de Groot een cateraar had geregeld. De locatie in Utrecht (het ‘buurthuis’ van Code Oranje) is beschikbaar gesteld door Hemmie Kerklingh. De jongeren zijn hen daar erg dankbaar voor want het heeft ervoor gezorgd dat ze het maximale uit het evenement hebben kunnen halen.

De reacties waren ronduit positief en er is een goede basis gelegd voor het creëren van een leuke club mensen en het organiseren van toekomstige activiteiten.
Lijkt het jou of jongeren in je omgeving ook leuk om onderdeel te worden van de Jonge Co-Democraten? Stuur dan een mailtje naar jong@wijzijncodeoranje.nl en meld je aan bij onze enthousiaste groep jongeren. De ledencoördinator van Jong zal dan zo snel mogelijk contact met je opnemen.

Laurens van Doorn


 

VACATURE

De Code Oranje Fractie van Friesland zoekt per direct een ervaren en enthousiaste fractiemedewerker. Wil jij een boeiende baan in een dynamische werkomgeving, ben je geïnteresseerd in de Friese politiek en in het werk van de Friese Statenfractie en heb je bovendien een Fries hart? Dan is dit misschien wel de baan voor jou!
 
De Code Oranje fractie zoekt een flexibel en ervaren persoon die zelfstandig kan werken en weet wat er politiek speelt. Creativiteit, zelfstandigheid en betrouwbaarheid zijn voor ons belangrijke competenties voor de nieuwe medewerker. Van belang is dat je een persoon bent die feilloos weet waar de zwakte zit in een ambtelijk stuk en het leuk vindt om te lezen want dat is iets wat je veel gaat doen.
 
Functie-inhoud:
 
Lezen van veel ambtelijke stukken in het Fries en Nederlands en deze samenvatten voor de fractievoorzitter
Feilloos kunnen aangeven waar de zwakte zit van een ambtelijk stuk
Opstellen van moties en amendementen in het Fries (en Nederlands)
Overleg met andere politieke partijen
 
Functie-eisen:
 
HBO/WO geschoold
Vloeiende beheersing van het Fries (schrijven en spreken)
Kennis van duurzaamheid vraagstukken
Affiniteit met de politiek
Bereidheid om incidenteel ook in de avond te werken
In bezit van eigen vervoer
 
 
Wat bieden we?
  • 1600 Euro voor 24 uur werken per week
  • Uren grotendeels flexibel in te delen
  • Een eigen werkkamer in het provinciehuis te Leeuwarden met gebruik van faciliteiten.
  • Mogelijkheid om thuis te werken.
  • Een goede referentie voor op je CV.
  • Een contract tot maart 2023 bij goed functioneren.
  • En uiteraard een pensioenvoorziening voor later.
 
Reacties kunnen naar S.J.vanswol@fryslan.frl


 

Even voorstellen: Martijn Rieter

Nu een dikke 3 jaar ben ik raadslid voor de gemeente Helmond. Dit voor de lokale politieke partij Helder Helmond. Met mijn 27 jaar ben ik een van de jongste raadsleden in Helmond. Als Raadslid van Helmond kan ik mijn maatschappelijke betrokkenheid volledig kwijt door me verantwoordelijk en toegankelijk op te stellen tegenover iedere Helmonder. Zowel online als offline. Ik geloof dat een constructieve samenwerking met vertrouwen de verbinding tussen inwoners en politiek kan versterken. Met mijn opgebouwde netwerk probeer ik doelgericht onze politieke idealen te bereiken. Mijn bestuurlijke portefeuilles zijn Veiligheid, Mobiliteit, Gezondheid, Sport, Jeugd, Internationale betrekkingen & Burgerbetrokkenheid. Zo heb ik me bemoeid met de realisatie van de nieuwe sportcampus in Helmond, de problematiek omtrent jeugdzorg, maar ook om de lokale politiek weer interessanter te maken voor onze inwoners. Want als er een gemeente is waar de politiek ver van de inwoners afstaat, dan is dat in Helmond. Helmond heeft namelijk de laagste opkomst behaald van heel Nederland. Daarom heb ik vorig jaar namens Helder Helmond een motie ingediend om een quickscan te laten maken van onze lokale democratie. De resultaten van dat onderzoek zullen eind dit jaar worden opgeleverd. Daarnaast heb ik beleid veranderd in Helmond zodat inwoners die een zienswijze indienen ook daarna goed worden geïnformeerd over de procedure en vervolgstappen. Logisch zou je denken, maar in Helmond was dat allemaal nog niet in orde. Als je meer wilt weten over mijn politieke activiteiten in Helmond, hou dan mijn columns in de gaten:

https://www.deweblogvanhelmond.nl/onze_helmondse_politici/martijn/

Omdat ik actief ben bij een lokale politieke partij, heb ik geen betrokkenheid met een landelijke politieke moederpartij. Zoals de lokale VVD automatisch in verband staat met de landelijke partij van onze premier. Geen overkoepelende moederpartij geeft als lokale partij vele voordelen. Zo kunnen we beter de lokale belangen afwegen zonder dat we worden geremd door landelijke partijdiscipline. Zo kijken we als Helder Helmond niet met een rechtse of linkse bril naar politieke thema’s. We wegen als partij de materie af en kijken wat voor onze Helmonders het beste is. De opkomst van Code Oranje heb ik altijd met interesse gevolgd. Een jaar geleden heb ik me bij deze partij aangesloten omdat er een netwerk is van lokale politieke partijen en dat je als partij ook je autonomie behoud. Er wordt niks van bovenop opgelegd en dat bevalt me wel. De manier van politiek bedrijven van Helder Helmond heeft daarnaast veel raakvlakken met hoe Code Oranje het wil gaan aanpakken. We willen niet over, maar mét de mensen praten: politiek van onderop. Helder Helmond luistert naar haar inwoners door zichtbaar te zijn in de stad en het houden van buurtcafés in alle wijken van Helmond. Code Oranje met het bindend referendum, de gekozen burgemeester en burgertoppen. Afgelopen landelijke verkiezingen stond ik met nummer 11 op de lijst van Code Oranje. Helaas hebben we geen zetel kunnen bemachtigen, maar desondanks zie ik nog veel toekomst in Code Oranje. Daarom ben ik ook coördinator geworden van het provinciale team van Noord-Brabant. Met dat team helpen we lokale initiatieven in Noord-Brabant om wegwijs te maken in de lokale politiek en een lokale Code Oranje afdeling op te zetten. En natuurlijk bereiden we ons ook voor op de provinciale verkiezingen van 2023. De ervaring die ik opdoe bij Code Oranje wil ik ook weer benutten bij mijn werk als raadslid voor Helder Helmond.
 
Twitter
Facebook
Instagram
Website
View this email in your browser
Copyright © 2021 Wij zijn Code Oranje, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp