Copy
View this email in your browser
Nieuwbouw Ezelsdijk - Nieuwsbericht
mei 2023

Scenario 4b: logistiek naar Kardinaal de Jongweg en mandjessupermarkt
De gemeenteraad bepaalt de richting voor de plannen aan de Jan van Galenstraat. Dat doet de raad door keuzes te maken over de randvoorwaarden voor een herontwikkeling. Bijvoorbeeld over wat voor type woningen gebouwd moeten worden. Of bijvoorbeeld over het gebruiken van een deel van de groenstrook langs de Kardinaal de Jongweg.
Afgelopen januari heeft de gemeenteraad aan de wethouder gevraagd om verschillende scenario’s voor de plannen uit te werken. Want de eerdere plannen vonden veel raadsleden niet goed genoeg. Onder andere omdat omwonden zorgen hebben over de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van het gebied. De wethouder heeft vervolgens vijf scenario’s uitgewerkt. Via een raadsbrief (in te zien door te klikken op de link hier links) van 31 maart jl. zijn deze gedeeld met de raad. De wethouder stelt voor om scenario 4b verder uit te werken. Scenario 4b betekent het huidige plan aanpassen:
  • de logistiek wordt verplaatst naar de Kardinaal de Jongweg;
  • er is geen inpandig laden & lossen;
  • er wordt ingezet op een ‘mandjessupermarkt’ door de omvang van de supermarkt wat naar beneden te brengen;
  • en er zal onderzocht worden of het aantal parkeerplekken voor de supermarkt verminderd kan worden. Dit om bezoekers te stimuleren om op de fiets of lopend te komen.
 
Raad beslist over de uitwerking
In mei zijn de scenario’s besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering. Deze vergadering heeft verspreid over twee dagen plaatsgevonden. Op 11 mei is het onderwerp besproken. Op 16 mei is gestemd over het vervolg. De vergadering kan online terug gekeken worden: de bespreking op 11 mei (vanaf minuut 35) en de stemming op 16 mei (vanaf 02:12:20.
De wethouder vertelde waarom hij scenario 4b voorstelt: dit scenario is het resultaat van gesprekken die de afgelopen maanden gevoerd zijn met alle betrokkenen. Het college is van mening dat scenario 4b het meest tegemoet komt aan de zorgen van de meeste mensen. Met dit scenario denkt de wethouder dat meer mensen tevreden kunnen zijn dan met de eerdere plannen.
De gemeenteraad heeft ingestemd met het uitwerken van scenario 4b. Daarmee wil de raad duidelijkheid bieden aan alle betrokkenen over de uitwerking van de plannen.
 
Vervolg: planuitwerking
Met de keuze van de raad kunnen de plannen aangepast worden. De gemeente werkt aan het uitwerken van het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). Hierin staan alle voorwaarden beschreven waaraan het plan straks moet voldoen. Op basis hiervan wordt het ontwerp aangepast door de architect. We verwachten dat het Stedenbouwkundig Programma van Eisen en het Voorlopig Ontwerp na de zomer gereed zijn om te presenteren aan de buurt.  De gemeente haalt dan reacties op over het SPvE.  Daar wordt u over geïnformeerd.
 

Nieuwbouw Ezelsdijk

Aan de Jan van Galenstraat in Utrecht staat een woonblok met voorzieningen in de plint. Haaks op dit gebouw staat aan de Van Ginnekenlaan nog een woonblok. Beide gebouwen zijn verouderd en aan vervanging toe. Samen met de gemeente Utrecht verkennen we de mogelijkheid de panden te slopen om meer nieuwe toekomstbestendige woningen terug te laten komen. Zo werken we mee aan de gemeentelijke ambitie om meer woningen te bouwen binnen de bestaande stad. Onderdeel van de plannen zijn daarnaast: het behoud van enkele dagwinkels, een supermarkt, een parkeergarage en een verbetering van de omringende openbare ruimte en het groen.

Projectwebsite
Copyright © 2021, Kerckebosch, All rights reserved.

Our mailing address is:
info@nieuwbouwezelsdijk.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Nieuwbouw Ezelsdijk · Arnhemse Bovenweg 35 · ZEIST, Utrecht 3708 AA · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp