Copy
View this email in your browser

Vydání: 9/2022, 19. 10. 2022                                                                                                               Další vydání

 

Rezidua pesticidů jako horké téma
Rezidua pesticidů jsou stopy chemických nebo organických pesticidů, které se mohou vyskytovat na nebo ve sklizených plodinách. Lze se jim vyhnout? Ne. Zemědělci dodržují zásadu (správné zemědělské praxe) „využívat co nejméně a pouze v případě potřeby“ a nemohou již dělat více. Přítomnost reziduí pesticidů na potravinách automaticky neznamená, že potravina není bezpečná nebo že se vystavujete riziku. Přesto v médiích vidíme zkreslené články o reziduích v potravinách, v půdě nebo dokonce v moči lidí. Tyto falešné zprávy však vytvářejí obavy a nejistotu. Nedávný příklad těchto zpráv uvedl, že  „rezidua pesticidů na kiwi vzrostly ze  4 % v roce 2011 na 32 % v roce 2019“, což vás možná donutí si konzumaci tohoto ovoce rozmyslet. Tyto údaje ale znamenají, že došlo k nárůstu počtu kontrolovaných vzorků, kde byla pozorována přítomnost reziduí pesticidů. Jednoduše odkazuje na přítomnost zbytků, nikoli na úroveň jejich koncentrace nebo na časové rozmezí, během kterého lidé kiwi konzumovali. 
Více...
Co jsou MRL a proč se používají?
Aby byla zaručena maximální bezpečnost přípravků na ochranu rostlin, patří mezi nejprověřovanější produkty na světě. Vývoj nové účinné látky trvá v průměru 11 let a je velice podobný vývoji humánního nebo veterinárního léčiva. V průběhu této doby je provedeno asi 300 různých studií, z toho 50 % zaměřených na zdraví člověka, 40 % na vliv na životní prostředí a 10 % studií je zaměřeno na efektivitu a účinnost přípravku. 
Nežádoucím důsledkem používání pesticidů je přítomnost stopových množství pesticidů na nebo v ošetřených plodinách. Z důvodu ochrany spotřebitelů před expozicí nepřijatelným množstvím reziduí pesticidů v  potravinách jsou stanoveny tzv. maximální limity reziduí (MRL). MRL jsou obchodními standardy kvality, které stanovují nejvyšší úrovně reziduí, které by měly být detekovány při správném použití dané účinné látky. Při překročení MRL nesmí být potravina uváděna na trh EU. Hodnota MRL je stanovena s  minimálním bezpečnostním koeficientem (běžně se používá koeficient 100), což ve zkratce znamená, že aby se na zdraví spotřebitele projevily první negativní známky působení reziduí pesticidů, musela by být požitá dávka 100 x vyšší, než je stanovený limit. Překročení maximální úrovně reziduí tedy obvykle neznamená zdravotní riziko pro spotřebitele, ale znamená, že přípravek na ochranu rostlin nebyl použit správně. V  případě, kdy zemědělec používá přípravek v souladu s platnou etiketou a při respektování principů správné zemědělské praxe, je úroveň reziduí v plodinách při sklizni obvykle hluboce pod maximální úrovní reziduí.
Více...
Věděli jste, že se rostliny mohou "pohybovat"?
O pohyb v pravém slova smyslu se sice nejedná, ale rostliny vyvinuly mnoho zajímavých způsobů, jak přemisťovat svá semena do dalších míst. Patří mezi ně "seskok" z korun stromů, přenos větrem, odnos řekou, přichycení se k procházejícím zvířatům, nebo exploze, když je zasáhnou kapky deště.
Věděli jste, že semena můžeme při procházkách v přírodě roznášet i na značné vzdálenosti? Výzkum ukázal, že semena divokých rostlin se mohou přilepená k našim botám dostat až několik kilometrů daleko [1]. Tento způsob přesunu může být dokonce efektivnější než přenos větrem. I když je to poměrně neobvyklé, těch několik semen, která na našich botách urazí tak dlouhé vzdálenosti, může mít významný dopad na šíření invazivních druhů rostlin a škůdců.

[1] https://www.nytimes.com/2008/10/14/science/14obshoe.html
Více...
Geneticky modifikované fialové rajče schváleno v USA

Dne 7. září 2022 vydal Úřad pro kontrolu zdraví zvířat a rostlin (APHIS) při Ministerstvu zemědělství USA (USDA) hodnocení, na základě něhož mohou být fialová rajčata od společnosti Norfolk Plant Sciences pěstována. Rajče, které bylo upraveno tak, aby se změnila jeho barva a zároveň se zvýšila jeho nutriční kvalita, lze nyní v USA bezpečně pěstovat a používat k dalšímu šlechtění.

Více...
Jabloně využívají stejné obranné mechanismy, jaké se používají při genetických úpravách

Nejnovější poznatky vědců z Manchesterské univerzity a spolupracujících institucí ukazují, že jabloně při onemocnění virem gumovitosti dřeva jabloní (angl. apple rubbery wood virus, ARWV) vytváří specifickou formu siRNA a že tedy používají stejný princip RNA interference, jaký se snaží vědci využít pro ochranu rostlin a další účely pomocí molekulární biologie již dlouhé roky. Svá zjištění publikovali v časopise Current Biology.

Více...
CropLife Česká republika
Generála Strankmüllera 1533
250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
croplifeczech@croplifeczech.com
Přihlášení k odběru zde, odhlásit odběr můžete zde.
Website
Facebook
LinkedIn
YouTube
Instagram
Twitter


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
CropLife Česká republika · Generála Strankműllera 1533 · Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 25002 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp