Copy
View this email in your browser
NR. 3  DECEMBER 2021
Foto: Han Steijntjes

Na maanden van opbouwwerkzaamheden is in oktober gestart met de winning van het zand in de Gendtse polder. Naast de zandwinning wordt op verschillende andere plekken in het gebied gewerkt aan de herinrichting. Hoog tijd voor een update.
 
In deze nieuwsflits
  • Zandwinning gestart
  • Ophogen en inrichten van het installatieterrein
  • Volgende fase grondwerk
  • Herinrichting steenfabrieksterrein
  • Toegang oeverwal en Waalstranden
  • Hinkelman onthuld
  • Buren op bezoek
  • Contact
Foto: Rudolf Bak
 
Zandwinning gestart

Na maanden werk is de zandwinning in bedrijf. Vanaf mei van dit jaar is hard gewerkt om de zandklasseerinstallatie te verhuizen van de Millingerwaard naar de Gendtse Waard. Onderdelen zijn voornamelijk via de Waal aangevoerd en in de Gendtse polder hoogwatervrij op de palen gemonteerd.  
 
Begin oktober ging het eerste zand door de zandklasseerinstallatie. Het zand wordt gewonnen door de zandzuiger die in de nieuwe plas ten noorden van de steenfabriek ligt. Dit zand wordt samen met water opgezogen en via leidingen getransporteerd naar de installatie, waar het zand wordt gewassen en gesorteerd op korrelgrootte. Vervolgens wordt het gemengd naar wens van de klant en via de opgeknapte laad- en loswal in schepen geladen. Deze schepen vervoeren het zand naar de Nederlandse bouwindustrie. 

Ophogen en inrichten van het installatieterrein

Nu de bouw van de klasseerinstallatie gereed is, gaan we het terrein rondom de installatie inrichten, aanplanten en voorzien van nieuwe landbouwhekwerken. Daar is inmiddels mee gestart. Het op hoogte brengen van het installatieterrein doen we met het fijne zand dat we winnen. Dit zand is minder geschikt voor de bouwsector, maar is goed te gebruiken voor ophoging van het terrein. De randen van het installatieterrein worden ingeplant met inheemse bomen en struiken en voorzien van een nieuw landbouwhekwerk.  
 
Aanplanten fase 1 hardhoutooibos 
Direct ten noorden van het installatieterrein wordt het gebied ingericht voor de ontwikkeling van hardhoutooibos (een zeldzaam bostype in Nederland) Op het kaartje hieronder is het opgehoogde gebied te zien bij ’Bos fase 1’ en ‘Bos fase 2’. Om deze ontwikkeling een handje te helpen planten we het terrein voor een deel in met bomen en struiken. We gaan onder andere typische hardhoutsoorten zoals meidoorns, fladderiepen en zomereiken planten.  
Volgende fase grondwerk
In november is gestart met de volgende fase van het grondwerk. Ten noordoosten van waar de zandzuiger nu aan het werk is, graven we de bovengrond tot het onderliggende zand af (op het kaartje ‘zandwinning fase 2.1’). Hierdoor heeft de zandzuiger meer ruimte om de aanwezige zandlagen te winnen. Begin 2022 gaan we verder noordoostwaarts (‘zandwinning fase 2.2’). 
Herinrichting steenfabrieksterrein

De afgelopen maanden hebben we al een start gemaakt met de contouren van de uitbreiding van het steenfabrieksterrein ten oosten van het huidige terrein. Momenteel zijn we bezig met de ophoging van de kern van het terrein (op het kaartje ‘Herinrichting fabrieksterrein fase 2’). Dat doen we door fijn zand vanuit de klasseerinstallatie met water richting de uitbreiding van het steenfabrieksterrein te transporteren. Voor de veiligheid is rondom de ophoging een tijdelijk hekwerk en vangrail geplaatst.  

Nadat het terrein op hoogte is gebracht wordt het ingericht als opslagterrein voor steenfabriek De Zandberg met aan de noordzijde de nieuwe fietsstraat. Tussen het opslagterrein en de fietsstraat komt een aarden wal te liggen die wordt ingeplant met inheemse struiken.  


Toegang oeverwal en Waalstranden

Afgelopen periode is de laad- en loswal en het omliggende terrein van Steenfabriek De Zandberg opgeknapt. Tijdens deze werkzaamheden is toegang tot de oeverwal afgesloten.   
 
In het verleden werden, vooral bij mooi weer, de Waalstrandjes bezocht via het loswalterrein van de steenfabriek. Dit leidde te vaak tot onveilige situaties met bijna-ongelukken. Om de veiligheid te garanderen, blijft de toegang tot de loswal afgesloten. Dit betekent dat de waalstranden niet  via de loswal toegankelijk zijn.
 
Uiteraard begrijpen we dat het Waalstrand een fijne plek is om te recreëren. Daarom zijn we bezig met een alternatieve wandelroute richting de waalstranden, zodat de stranden weer beter toegankelijk worden. 

Foto: Han Steijntjes
Hinkelman onthuld

Op zaterdag 23 oktober is het kunstwerk ‘De Hinkelman‘ feestelijk onthuld. De Hinkelman is gemaakt door de Gendtse kunstenares Rineke Verhoeven en is een ode aan de Gendtse steenfabriekarbeiders. Het kunstwerk heeft een plek gekregen op het pleintje voor Steenfabriek De Zandberg. Onder toeziend oog van onder andere buurtbewoners en medewerkers van de steenfabriek werd de Hinkelman onthuld. De Hinkelman vertelt het verhaal over de steenfabriekarbeiders uit Gendt, die iedere dag stamppot en pap aten dat werd gebracht door hun vrouwen en kinderen. Dit eten brachten zij in de zogenaamde ‘hinkelman’; twee aan elkaar gelaste emaillen keteltjes. 

Meer over de Hinkelman leest u via deze link.

Buren op bezoek

Na de onthulling van de Hinkelman hadden de directe buurtbewoners de kans om de installatie te bezoeken. Op 25 meter hoogte hadden zij een geweldig uitzicht over de Polder. Daarbij vertelden medewerkers van K3Delta hoe de zandwinning in zijn werk gaat en hoe het omliggende terrein de komende periode wordt ingericht. 
 
Volgend voorjaar willen we een open dag organiseren waarop iedereen in Gendt en omstreken de kans heeft om het werk van dichtbij te zien. Daarover later meer informatie.
Wij wensen u hele fijne kerstdagen en een goed en gezond 2022.
Meer weten? 
Meer informatie vindt u op www.k3.nl/gendtsewaard. Hier vindt u ook de contactgegevens van de projectleider, Marten Smits. 
Facebook
LinkedIn
Instagram
Twitter
Website
Copyright © K3Delta - 2021, All rights reserved.

Our mailing address is:
communicatie@k3.nl

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.
 


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
K3organisatie · Wanraaij 2 · Andelst, Gelderland 6673 DN · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp