Nieuwsbrief E-mail niet leesbaar? Klik dan hier
September 2014

 

Dit is de Urgenda nieuwsbrief van september. Klik hier voor voorgaande nieuwsbrieven. Kijk voor een volledig overzicht van onze activiteiten op www.urgenda.nl en volg ons via onderstaande social media links. 

Duurzame Troonrede 2014

Op Duurzame Dinsdag heeft Urgenda-directeur Marjan Minnesma, als huidige nummer 1 van de Trouw Top Duurzame 100, haar Duurzame Troonrede voorgedragen in het oude gebouw van de Tweede Kamer. Zij riep op dat de muur tussen de ‘gewone mens’ en de ’activist’ afgebroken moet worden en dat we allemaal onderdeel moeten en zullen worden van de beweging die leidt tot een volhoudbare en rechtvaardige samenleving en circulaire economie voor iedereen. Ook de muur tussen ‘de wetenschapper’ en ‘de activist’ mag worden geslecht. De beste wetenschappers op het gebied van klimaatverandering zijn vaak het meest ongerust. Maar velen durven dat niet hardop uit te spreken. Het wordt tijd voor veel meer scientivists.
Bekijk hier de video en lees hier de volledige troonrede. Lees verder

Groene lintjes waren er voor Urgenda-oprichter en ere-voorzitter Jan Rotmans, Laurentien van Oranje (MCF), Jan Terlouw en Jan van Betten (Nudge). Tevens werden de prijswinnaars bekend gemaakt die een initiatief ingediend hadden voor de Duurzame Dinsdagkoffer. Lees verder
 

Eindpublicatie Platform DGO | Crisis creëert ruimte 

Het Platform Duurzame Gebieds Ontwikkeling (DGO) heeft nieuwe spelregels voor duurzame gebiedsontwikkeling geïdentificeerd in zijn eindpublicatie: ‘Crisis creëert ruimte; een transitieprogramma voor duurzame gebiedsontwikkeling’.
Deze nieuwe spelregels zijn: Organiseer de behoeftevoorziening van een gebied zoveel mogelijk ‘Duurzaam Dichtbij’. ‘Mobiliseer het Slapend Kapitaal’ voor duurzame doelen. Versterk een duurzame gebiedsontwikkeling met ‘Power to the People!’ en verduurzamen betekent: ‘(Be-)sturen op Weg naar Samenredzaamheid’.  
Deze spelregels komen niet uit een ivoren toren, maar zijn direct gebaseerd op belangrijke tendensen in de onderstroom van de samenleving. Het versnellen en versterken van duurzame gebiedsontwikkeling kan, als we het willen! Een gedrukt exemplaar is aan te vragen via info@urgenda.nl

 
Sportcomplex op Vlieland gebruikt 64% minder energie 

Vlieland heeft in 2007 samen met de andere Waddeneilanden de duurzame lat bewust hoog gelegd: de ambitie om energieneutraal te zijn in 2020. De enorme verduurzaming van het - zowel door eilanders als toeristen – veelbezochte sportcomplex en overdekt zwembad Flidunen geeft concreet handen en voeten aan deze ambitie. In totaal zal ruim een kwart miljoen euro geïnvesteerd worden mmv Streekagenda Waddeneilanden en de ASN Bank. Dit levert uiteindelijk een besparing op van 63,9%. De totale terugverdientijd van de investering bedraagt slechts 7,1 jaar. Dit betekent dat nu al jaarlijks 126,8 ton aan CO2 wordt bespaard en dat vanaf het 7e jaar geld gaat worden ‘verdiend’. 
De werkzaamheden beginnen eind september en verwacht wordt dat zij in het voorjaar van 2015 zijn afgerond. Lees verder
 

Low Car Diet start 10 september met recordaantal deelnemers

Meer dan 100 bedrijven en een recordaantal van 1094 deelnemers doen mee aan Low Car Diet 2014.  Zij gaan van 10 september t/m 10 oktober ontdekken dat de dagelijkse reis van A naar B goedkoper, meer ontspannen, schoner en gezonder kan. De deelnemers zullen een maand lang gratis gebruik maken van de OV-fiets, highspeed e-bikes, de bus, metro, tram, trein, deelauto’s en werk- en vergaderruimtes op stations & onderweg. 
Bedrijven als Nike, PGGM, Bugaboo, IBM, ABN Amro en Unilever gaan graag de uitdaging aan om tot 20% te gaan besparen op zakelijke mobiliteit. Lees hier het Volkskrant artikel. Volg de ervaringen van de Low Car Diet deelnemers via de blogs op de website en via social media:  #lowcardiet en www.facebook.com/lowcardietLees meer 
 

People's Climate March Amsterdam | 21 september

Op zondag 21 september vindt de wereldwijde People’s Climate March plaats. De grootste klimaatmars ooit georganiseerd in New York, Berlijn, Seoul, Parijs, Melbourne, Londen…. en Amsterdam. Dit event is gepland vlak voor een internationale klimaattop in New York, waar alle regeringsleiders aanwezig zullen zijn, maar is ook bedoeld als breder signaal van alle mensen die een duurzamere wereld willen. Het is cruciaal dat er nu stevige maatregelen genomen worden om de aarde leefbaar te houden.
We roepen individuen en organisaties op om zondag 21 september mee te doen en te ‘marchen’ naar de kade rondom het EYE Film Museum in Amsterdam waar om 18.00 uur het slotevent start. Laat zien dat je ook een leefbare aarde wilt voor de volgende generaties en dat het tijd is voor een nieuwe economie. Een circulaire economie die draait op duurzame energie, waar andere waarden belangrijk zijn dan groei en hebzucht. We willen het anders!
Kijk op www.peoplesclimate.nl voor alle informatie, social media links, aanmelden en het boeiende programma. Lees verder
 

Meld je aan voor de Voorleesactie | Dag van de Duurzaamheid

De Dag van de Duurzaamheid start met de voorleesactie op honderden basisscholen door heel Nederland. Het is inmiddels de zesde editie van de Voorleesactie.
Doe als voorlezer, school of kinderboerderij mee en ga in gesprek met leerlingen over het thema duurzaamheid. Het thema legt de nadruk op de positieve kant van duurzaamheid: laten we samen de wereld mooier maken!  Dit jaar is er gekozen voor Mr Finney en het raadsel in de bomen. In dit boek, geschreven door Laurentien van Oranje, ontdekken Mr Finney en zijn vrienden hoe ze door te delen beter met elkaar en met de aarde om kunnen gaan. Bekijk hier het wervingsfilmpje.
Scholen, kinderboerderijen en voorlezers kunnen zich t/m 26 september hier aanmelden. Lees verder
 

Korte voedselketens versnellen 

Urgenda heeft ‘ketenverkorting’ tot één van de speerpunten in het voedselprogramma benoemd. Enerzijds om het consumentenvertrouwen terug te brengen in de keten, anderzijds als manier voor boeren om een eerlijker prijs voor hun waar te krijgen en zo impulsen te kunnen geven aan de regionale economie. Twee studentes van de Hogeschool van Amsterdam maakten op ons verzoek een inventarisatie van de zogenaamde ‘korte keten initiatieven’ in Nederland (voedselcollectieven, markten, winkels, kratten en streekboxen). Samen met 20 experts en initiatiefnemers bekeken we op 4 juli hoe deze beweging versneld kan worden. Voor de meer dan 100 initiatieven in Nederland is winst te halen in kennisdeling en samenwerking op gebied van marketing, distributie en logistiek. Ook helpen ondersteuning en ontzorging door professionals, fondsen die opschaling mogelijk maken en organisaties die meer aandacht vragen voor voedsel uit de regio.  Neem voor meer informatie contact op met Sandra van Kampen. Lees haar column op HetKanWel 
 

Succesvolle Regiotour Zeeland 

Tijdens deze Regiotour Zeeland hebben we op tal van plekken, samen met vele Zeeuwse organisaties, laten zien wat er in Zeeland gebeurt op het gebied van duurzaamheid en de biobased economy; van algen tot duurzame dorpen, van Tholen tot aan Zeeuws-Vlaanderen en van groene grondstoffen en biobased huizen tot aan boeren. 
Ondernemers, gemeenten, bewoners, studenten: ze zijn allemaal aan bod gekomen. Hierdoor is er veel kennis uitgewisseld, zijn er nieuwe contacten gelegd en nieuwe ideeën opgedaan. Kijk op www.urgenda.nl/regiotour voor de foto's, video's en het media-overzicht. Lees verder
 

Meld je activiteit op de website | Dag van de Duurzaamheid

Op vrijdag 10-10 vindt wederom de landelijke Dag van de Duurzaamheid plaats. Urgenda roept iedereen op een (nieuwswaardige) activiteit aan te melden op de website, aan te haken bij een van deze initiatieven of een DVDD deal aan te bieden. Samen laten we zien hoe duurzaamheid past in ons dagelijks leven en maken we de duurzaamheidsbeweging zichtbaar. Meld je activiteit aan (bijwerken kan altijd via de inlogcode) zodat deze vindbaar is voor media en deelnemers, je updates ontvangt en Urgenda deze mee kan nemen in de media-campagne. Op 10-10 vinden o.a. het slotevent van Low Car Diet plaats, de Dutch Sustainable Fashion Week, Ray Anderson Lezing, kick-off Energiestrijd Zorghuizen plaats. Lees meer Twitter met #dvdd14 en post op www.facebook.com/deDagvandeDuurzaamheid

Urgenda strategische partners:
 
Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier