Nieuwsbrief  E-mail niet leesbaar? Klik dan hier
September 2012

 

Dit is de Urgenda nieuwsbrief van september. Kijk voor een volledig overzicht van onze activiteiten op de website www.urgenda.nl . Of volg ons via onderstaande social media links.

Bouwen aan de beweging, doe mee!

Laat het zien op 10-10, Dag van de Duurzaamheid

Op 10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid, hèt moment van het jaar om de duurzaamheidsbeweging in Nederland nog zichtbaarder, groter en manifester te maken en daarmee een duidelijk signaal af te geven. De samenleving wil een maatschappij die anders wordt ingericht. Door alle initiatieven op één landelijke dag te koppelen via de website www.dagvandeduurzaamheid.nl en #dvdd12 wordt manifest hoe groot de beweging al is. Urgenda nodigt iedereen dan ook uit mee te doen met het statement: Laat het zien op 10-10!
Inmiddels staan er honderden duurzame activiteiten gepland. Zo komen grote bedrijven zoals Ernst&Young, Etos, AH, Steelcase, Heineken, NS, Microsoft en Albron met duurzame acties. Voor het gehele onderwijs zijn er activiteiten zoals de voorleesactie, het 10-10 lespakket, symposia, de duurzame collegetour en uitreiking van het manifest. Verder is er ondermeer een guerrilla diner van YFM, boeklanceringen, Duurzame Dates, het festival of Cools, de uitreiking van de MVO- en scriptieprijzen, kortings­acties via o.a. Groupon, symposia over de green biobased economy, de 10:10 Energy Challenge, Trouw Duurzame top 100 gala en nog veel meer. Bekijk hier het promofilmpje waarin Laurentien van Oranje oproept om mee te doen. Doe mee en meld je aan of haak aan bij een (scholen)activiteit

Bouwen aan de beweging

Urgenda pleit voor volhoudbare economie

We komen alleen uit de crisis als we nu kiezen voor grote investeringen in een circulaire economie, een radicaal ander belastingsysteem en vernieuwing en investering in onderwijs. De duurzaamheidsbeweging is sterk gegroeid en vraagt om urgente problemen echt anders aan te pakken, betoogde Marjan Minnesma, directeur van Urgenda op Duurzame Dinsdag, tijdens haar Duurzame Troonrede. 
Groei op de pof
Minnesma schetst hoe we jarenlang op de pof hebben geleefd: “De wereld heeft jarenlang met fictief geld (schulden) gebouwd, gekocht en geconsumeerd. We hebben grote hoeveelheden fossiele brandstoffen en andere grondstoffen gebruikt. Dit heeft schaarste en diverse crises als gevolg. de financiële crisis, de economische crisis en de ecologische crisis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ze versterken elkaar en trekken elkaar in een negatieve spiraal naar beneden. De samenleving betaalt nu de prijs.” Voorafgaande aan haar troonrede werd Minnema nog onderscheiden met een Duurzaam Lintje.
Bekijk, lees en download hier de Duurzame Troonrede

Urgenda project duurzaam voedsel:

Paprikaproeverij en eerste oogst van lupine

Urgenda en Foodlog organiseerden met NieuwVers onlangs de proeverij en verkiezing van de 'Beste paprika van Nederland'. Dit om duidelijk te maken dat er in de paprikateelt volop wordt geïnnoveerd op energiegebruik,  gezondheid,  teeltwijze of marktbenadering. Veel van deze telers blijven echter verborgen voor het grote publiek, en dat is jammer. Door de koplopers in het zonnetje te zetten hopen de twee organisaties ook anderen in de tuinbouw te stimuleren om te innoveren op weg naar een lekkerdere en verduurzamende wereld. De uiteindelijke winnaar was de rode puntpaprika van A.C Hartman uit Oosterbierum, verkijrgbaar bij Albert Heijn. 
Lees verder 
In Noord-oost Groningen werd onlangs de eerste oogst van lupinen gevierd. Deze lupinen zijn één van de grondstoffen voor het voer van het zogenaamde ‘lupinevarken’. Lupine is een vlinderbloemig eiwitrijk gewas, dat stikstof produceert en daardoor kunstmest en CO2 uitspaart. De familie Ten Have Mellema wil het voer voor haar varkens zoveel mogelijk uit de regio halen, in plaats van de gebruikelijke soja uit het buitenland, en is daarom gestart met het verbouwen van lupines als voer voor varkens. Ze gaat haar varkens in een speciaal concept als ‘lupinevarkens’ in de markt zetten. Het lupinevarken leeft bovendien in een diervriendelijke stal met uitloop naar buiten. Lees verder

Urgenda regioprojecten:

Urgenda drijvende kracht achter duurzaam bedrijf Haarlemmermeer

De voorbereidingen voor de oprichting van een Duurzaam (energie) Bedrijf (DeB) in Haarlemmermeer zijn van start gegaan. Urgenda’s kwartiermaker Andrea van de Graaf is gevraagd om in opdracht van het  College lokale partners  en projecten te zoeken die de Haarlemmermeerpolder versneld kunnen verduurzamen. Kansrijke projecten worden eind van het jaar gepresenteerd aan de Raad en moeten overtuigend genoeg zijn om de gereserveerde 3,3 miljoen te gebruiken als co-investering waarmee de projecten gerealiseerd kunnen worden. Het DeB verstrekt geen subsidies, het moet een participatiebedrijf worden: realiseren, versnellen en opschalen van duurzame projecten door middel van samenwerking met marktinitiatieven en, omdat duurzaamheid lonend is, investering in financieel haalbare projecten. Lees verder

Icoonprojecten Elektrisch vervoer en Texel:

Meeste laadpalen per km2 ter wereld staan op Texel

Met de onthulling een nieuwe reeks e-laadpalen voor elektrische auto's door wethouder Hercules en Marjan Minnesma is Texel het gebied met de grootste dichtheid aan laadpalen per km2 ter wereld. Op het eiland, een proeftuin voor elektrisch vervoer, staan nu 20 publieke laadpalen en evenzoveel particuliere laadpalen, die vaak ook ter beschikking staan van derden (zoals bij Garage Rentenaar). 
Naast de proeftuin elektrisch vervoer is Urgenda ook initiatiefnemer van Samen Elektrisch, het  netwerk van bedrijven met de ambitie om elektrisch vervoer in te voeren als significant onderdeel van het wagenpark. Samenwerking en kennisdeling heeft tot doel nieuwe groepen te helpen met overstappen op elektrisch vervoer. Samen Elektrisch geeft bedrijven de laatste stand van zaken in de snel veranderende automobielindustrie, kan meedenken en rekenen en wil door gezamenlijke acties nieuwe zakelijke voertuigen sneller helpen op de Nederlandse markt te komen, vooral in de categorie zwaardere bestelwagens.  Lees verder

Bouwen aan de beweging:

Duurzom: de duurzame ontwikkelingsmaatschappij

Urgenda is de samenwerking aangegaan met Duurzom: de duurzame ontwikkelingsmaatschappij. Een aantal regiospinners heeft dit opgepakt. Duurzom/Urgenda helpt ondernemers om hun duurzame ambities te realiseren. Dat doen zij door ze erkenning en herkenning te geven met een vignet, gegeven op basis van vertrouwen en intenties. Door samen met de ondernemers een concrete actielijst op te stellen om die intenties te realiseren (een soort bedrijfsurgenda) en door ze één keer per kwartaal bij elkaar te brengen waarbij de ondernemers elkaar helpen om elkaars duurzame agendapunten te realiseren. Met Duurzom/Urgenda werken we meteen ook aan de actielijst van Urgenda! 
Lees verder


Urgenda strategische partners 


Wilt u zich uitschrijven voor deze nieuwsbrief? Klik dan hier