Email not displaying correctly? View it in your browser.

 

SUFO Nyt
August 2019

 
​​


Kære alle

Så er vi tilbage fra ferien - og imens der har været ”ferie over landet”, trådte den nye lov om Forebyggende Hjemmebesøg i kraft.
Vi har fået forskellige henvendelser omkring loven, bl.a. har nogle spurgt til, hvilke 70-årige borgere loven omhandler, altså om det er borgere, der er 70 år før eller efter 1.juli. Det har vi forhørt os om i ministeriet. Loven omhandler de borgere, der bor alene og bliver 70 år efter d. 1. juli. Men selvfølgelig kan den enkelte kommune vælge at lægge snittet tidligere, hvis det passer bedst.

I bestyrelsen ser vi frem til bestyrelsesseminaret i september, hvor vi går i detaljer med planlægningen af SUFO Årskonference 2020.
Det bliver bl.a. på baggrund af evalueringerne fra i år, som vi gerne vil takke for igen. Husk at sætte kryds i kalenderen d. 15.-16. marts 2020, så vi kan ses på Nyborg Strand.

På bestyrelsens vegne,

Anne Dorthe Prisak

Formand for SUFO

_________________________________________________________________________________________

 

Brev til den nye sundheds- og ældreminister
SUFOs formand, Anne Dorthe Prisak, sendte d. 1. juli et brev til den ny sundheds- og ældeminister Magnus Heunicke. I brevet lykønsker hun med stillingen og opridser nogle af SUFOs opmærksomhedspunkter – vi er klar til samarbejde og udvikling.

Læs brevet her.

Andelen af ensomme ældre varierer fra kommune til kommune
Statens Institut for Folkesundhed, SDU, har undersøgt de geografiske forskelle i ensomhed blandt ældre. I alt har 53.117 borgere på 65 år eller derover svaret på spørgsmål blandt andet om, hvor ofte de føler sig uønsket alene, hvor tit de ser deres familie, venner og naboer, og om de har nogen at tale med, når de har brug for det.

Blandt danskere på 65 år eller derover føler 4,2 procent sig uønsket alene. Følelsen af ensomhed varerier dog meget afhængigt af, hvor i landet man bor. For eksempel er der flest ensomme ældre i kommunerne Gladsaxe, Solrød, Tårnby, Samsø og Bornholm. Her føler mellem 6,5 og 7,5 procent af de ældre sig ofte uønsket alene.

Læs mere og find et danmarkskort, der viser forskellene mellem de forskellige kommuner.

Udmøntning af ensomhedspulje
Sundhedsstyrelsen har modtaget i alt 104 ansøgninger til et samlet beløb på 133 mio. kr. Der er foretaget en faglig vurdering af de indkomne ansøgninger, og på den baggrund er 34,6 mio. kr. tildelt 31 projekter.

I flere af projekterne indgår forebyggende medarbejdere, forebyggelseskonsulenter eller forebyggende hjemmebesøg i den overordnede projektbeskrivelse, bl.a. "Mødet om maden ved bålet" (Københavns Madhus), "Indsats imod ensomhed, mistrivsel, selvmord og efterlevende efter dødsfald i Odense" (NEFOS - Netværk for Selvmordsramte) og "Hør med i fællesskabet" (Farvrskov Kommune).
Puljen blev udmøntet i juli.

Læs hvilke projekter der har modtaget midler her.

Ensomhed set indefra – hvordan styrker vi fællesskaber, relationer og nærvær
Folkebevægelsen mod Ensomhed holder konference d. 24. september i Nyborg. Konferencen er for alle, der arbejder med ensomhed – fra medarbejdere i kommuner, virksomheder og organisationer til frivillige ildsjæle med ensomhed som deres hjertesag.

Læs mere her.
 
Tilmeld dig gratis Sundhedsstyrelsens temadage om værdighed i ældreplejen
På den første af de tre temadage kan du blive klogere på, hvordan du i praksis kan sikre ældre borgere den rette ernæring og samtidig skabe de gode rammer om maden og måltidet. Temadagen afholdes d. 29. oktober 2019 i henholdsvis Hillerød og Holstebro.

På den anden temadag kan du arbejde med, hvad der ligger i begrebet livskvalitet, og hvordan ensomhed, enlighed eller social isolation påvirker den oplevede livskvalitet. Der fokuseres blandt andet på, hvordan du og dine kolleger kan opspore og arbejde med ensomhed og social isolation samt identificere konkrete udfordringer og behov hos den ældre borger, så I kan støtte vedkommende i fortsat at leve livet og trives. Temadagen om livskvalitet afholdes d. 12. november 2019 i henholdsvis Roskilde og Aarhus.

På den tredje temadag kan du blive klogere på, hvordan svækkede ældre taler om selvbestemmelse, og hvordan du som medarbejder kan fremme deres selvbestemmelse som led i en værdig ældrepleje. Temadagen om selvbestemmelse afholdes d. 3 december 2019 i Holstebro.

Læs mere her.
 
Landskonference: “Ondt i tænderne har social slagside- hvordan gør vi det bedre?”  
Forum for Ældre- og Socialtandpleje afholder i samarbejde med Danske Handicaporganisationer, Gebistro ( Randers), Landsindsatsen En Af Os og SIND  en landskonference med temaet: “Ondt i tænderne har social slagside- hvordan gør vi det bedre?”.

Konferencen afholdes d. 10. oktober 2019 i Fællessalen på Christiansborg, og det koster kr. 600,- plus moms at deltage. Deltagerkredsen er alle, der beskæftiger sig eller har interesse for emnet, fx: kommuner, sociale organisationer, regioner, patientforeninger, tandplejer, politiske organisationer med mere. SUFO er repræsenteret i Forum for Ældre- og Socialtandpleje ved bestyrelsesmedlem Anja Rosenlund.

Find programmet her.

Kan man forebygge alderdommen?
Dansk Gerontologisk Selskab inviterer til National Konference om Aldring og Samfund, 31. oktober og 1. november 2019 i Middelfart, hvor bl.a. Anne Dorte Prisak, formand for SUFO, er sympoise-leder.

Find programmet her.
 

SUFO
Jernbane Allé 54, 3. th.
2720 Vanløse

Tlf. 38770164
Mail: info@sufo.dk

Landsforeningen af SUndhedsfremmende
og FOrebyggende hjemmebesøg

                 info@sufo.dkThis email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
sufo10 · Jernbane Alle 54, 3.sal · info@sufo.dk · Vanloese 2720 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp