Copy
 

Platform Linked Data Nederland
December 2014

Wordt deze nieuwsbrief niet goed weergegeven?
Bekijk online 

   
 

Platform Linked Data Nederland

Na de succesvolle afsluiting van de “PiLOD” fase op 25 juni bij Beeld en Geluid organiseerde het Platform Linked Data Nederland op 26 november weer een nieuwe bijeenkomst. Deze keer was het platform te gast bij Ordina te Nieuwegein. In deze nieuwsbrief vindt u een sfeerimpressie en links naar de presentaties.
 
 

Linked data verbindt…

Op de bijeenkomst van 26 november presenteerden twee internationale gasten hun inzichten aan de gasten van het platform. Phil Archer van W3C gaf een overzicht in de tijd van de ontwikkelingen rond Linked Data. Hij stond stil bij huidige en toekomstige ontwikkelingen, waaronder nauwere samenwerking met OGC om verbinding te leggen met de wereld van ruimtelijke data. Sören Auer ging in op hoe linked data een bijdrage kan leveren aan het oplossen van problemen op het gebied van integratie van enterprise IT systemen. Dimitri van Hees prikkelde de aanwezigen met zijn zes sterren model van linked data, maar stond ook stil bij zijn persoonlijke ontdekking van de briljantie van SPARQL om linked data te kunnen bevragen.
Presentaties van de bijeenkomst vindt u op het platformlinkeddata.nl
 

De kracht van interactieve visualisaties op basis van linked data

Willem van Hage (SynerScope) liet tijdens de bijeenkomst zien wat een prachtige interactieve visualisaties er op basis van linked data gemaakt kunnen worden. Met een case rond medicijn data (het OpenPhacts project) liet hij zeer duidelijk de maatschappelijk waarde van deze visualisaties zien. Bijvoorbeeld het kunnen zoeken naar een medicijn voor een bepaalde kwaal,  waarbij negatieve bijwerkingen kunnen worden uitgesloten. Deze demo maakte de tongen onder de bezoekers los en smaakt naar meer.
 

In 9 stappen naar Linked Data

Hoe kom je van data naar linked data?
Maarten Steen (TNO) presenteerde op 26 november een stappenplan voor het maken van linked data. Aan de hand van een case met energie data maakte Maarten de stappen concreet. Het stappenplan is beschikbaar op de website van het Platform Linked Data Nederland
 
 

Noteer vast in uw agenda:

Eind februari organiseert het Platform een werksessie. Agenda en uitnodiging volgt.

Op 2 april is er weer een grote bijeenkomst.
 

Projectgroepen platform linked data

Binnen het platform linked data zijn werkgroepen aan het werk met een aanpak voor basisregistraties (Arjen Santema), een experiment met de basisregistratie BGT (Linda van den Brink), de werkgroep URI Strategie (Marijke Salters), Genealogie Linked Data (Bob Coret), het Onderwijs (Allard Strijker) en de plannen van “SPIDER” (Mark Opmeer & Xander Wilcke). Daarnaast wordt doorgewerkt  aan de website/wiki en het technische experimenteer platform voor linked data (samen met het Almere Big Data Value Center).
Voor meer informatie over deze projecten zie: http://www.platformlinkeddata.nl/wiki/Projecten
 
 

Linked data voor een slimme website


Parvathy Meenakshy van NXP gaf een update over de stand van zaken van de toepassing van Linked Data bij NXP, een industriële reus die semiconductors produceert. De website (data.nxp.com) is inmiddels live met product informatie op basis van linked data.
 

Hack-a-LOD

Na maanden van voorbereiding, organiseerde CUBISS op 8 november een Hack-a-LOD rondom erfgoed Linked Open Data. Er waren maar liefst 23 deelnemers aanwezig, verdeeld over 7 teams, afkomstig uit 5 landen. Na een avond hard werken, werden de winnaars geselecteerd. De presentaties en het juryrapport zijn te bekijken op www.hackalod.com
 
 

SKOS ingediend voor opname pas-toe-of-leg-uit-lijst

Overheden en semi-overheden zijn verplicht om open standaarden, die op de lijst met 'pas toe of leg uit'-standaarden staan, bij aanschaf of (ver)bouw van ICT-systemen/-diensten te eisen ('pas toe'). Afwijken mag alleen met zwaarwegende redenen en verantwoording hierover moet worden afgelegd in het jaarverslag ('leg uit'). Vanuit het Platform is de linked data standaard SKOS voorgedragen voor opname op de pas-toe of leg-uit lijst van de Nederlandse overheid.
 
 

Duo-trekkers

Vanaf december 2014, zijn Erwin Folmer (Geonovum/TNO) en Linda van den Brink (Geonovum) samen het gezicht van het Platform Linked Data Nederland. Linda van den Brink is net als Erwin al vanaf het begin betrokken bij het Platform. Zij werkte onder meer mee aan de URI strategie en werkte uit hoe je op een slimme manier de link legt tussen geo-informatie en linked data.
 

Linked data maakt wat los op ECP jaarcongres

Afgelopen 20 november werd het grote ECP jaarcongres gehouden, en ditmaal voor het eerst met het onderwerp Linked Data goed op de agenda: een sessie en twee demo’s (Belastingdienst & TNO) op de netwerkvloer. Het resultaat was overweldigend; een uitpuilende zaal, en de demo’s die de gehele dag vele geïnteresseerden trokken. Na een algemene linked data introductie kwam het vuur echt los toen de bezoekers aan de lijve konden ondervinden wat de kracht is van linked data voor fraudebestrijding. De Goose demo (TNO) liet het belang van semantisch kunnen zoeken in foto’s en sensor data zien, waarbij de demo gebruik maakt van onder andere de linked data bron ConceptNet. De Belastingdienst demo laat zien wat de waarde is dat data is te doorlopen in een graaf: een keten van gerelateerde concepten, waardoor je continu nieuwe feiten kan bevragen en zo sneller verdachte omstandigheden kan constateren. Een succesvolle dag waarin we vooral meer managers en beleidsmakers hebben kunnen laten kennismaken met Linked Data.
 
 

Volle zaal op het Landelijk Architectuur Congres

Indrukwekkend qua omvang, en een begrip in ICT-architecten land, is het Landelijk Architectuur Congres. Mede dankzij Kadaster, Ordina, TNO, en de Belastingdienst, waren we in staat een track met Linked Data in te vullen. Onze eigen bijeenkomst en onze LAC track vonden direct aansluitend plaats (26 en 27 november) zodat we optimaal gebruik konden maken van onze buitenlandse sprekers Phil Archer (W3C) en Sören Auer (Fraunhofer). Net zoals op het ECP jaarcongres konden we op het LAC congres een nieuwe groep bekend maken met de mogelijkheden van Linked Data. Deze keer was het de groep ICT architecten die in het algemeen nog vrij onbekend is met Linked Data. Verrassend des te meer om te zien dat Linked Data de best bezochte track was op het LAC congres. De rode draad van de track was om de waarde van Linked Data te laten zien; zowel conceptueel als daadwerkelijk toegepast in cases. De boodschap was duidelijk: Linked Data is een blijvertje en is klaar om onderdeel te worden van de gereedschapskist van elke ICT architect. Naast Phil Archer en Sören Auer, waren de sprekers Erwin Folmer (introductie in Linked Data),  Herman Elenbaas (NXP) & John Walker (SEMAKU) over toepassing in een industriële context, Marco Brattinga (Ordina) & Arjen Santema (Kadaster) met een toepassing bij de overheid. En Willem van Hage (SynerScope) liet zien wat een prachtige en waardevolle interactieve visualisaties er op basis van linked data gemaakt kunnen worden, bijvoorbeeld om verbanden tussen medicijnen beter te kunnen doorgronden. Ook de Linked Data stand werd goed bezocht deze dag zodat we zeker een groep ICT architecten hebben laten kennismaken met Linked Data.
 
 

Het Platform Linked Data Nederland wordt mogelijk gemaakt door Forum Standaardisatie, Geonovum, Kadaster, Kennisnet, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, SLO, TNO en Waternet.
 
 
 
 
 
   
Wilt u deze mailing niet meer ontvangen, dan kunt u zich hier uitschrijven voor deze mailing
U ontvangt deze mailing omdat u zich via onze website heeft aangemeld.