Copy
 

NYHEDER FRA NBE

SAMARBEJDSAFTALE SIKRER
VIDEN OG UDVIKLING AF NBE


AAU’s Institut for Planlægning og NBE har igen i år underskrevet en samarbejdsaftale, der som grundlag har en gensidig forpligtelse til at videreføre og videreudvikle netværket. Som det er sket i nu 15 år.

Viden og udvikling skal sikre, at de, der er medlemmer af foreningen, er sikret muligheder for at bruge netværket til at fremme virksomheden i dens bæredygtige erhvervsudvikling. 

Hvad indeholder aftalen?
AAU deltager aktivt i forretningsudvalg og bestyrelse repræsenteret ved lektor Mette Alberg Mosgaard, som har været en af de store drivkræfter for NBE i det mangeårige samarbejde med universitetet.

Derudover samarbejdes der om projekter, Det Grønne Rejsehold, screeninger, netværksmøder, individuelle møder med virksomheder, strategiudvikling af NBE og et par årlige forskningspublikationer om NBE-aktiviteter.

Et af de stærke kort i samarbejdsaftalen er desuden, at AAU flittigt sender deres studerende ud på NBE-virksomhederne både i praktik- og semesterprojekter, og der arbejdes med NBE cases på kurser, fortæller Mette Alberg Mosgaard. 

Aldrig været vigtigere
Det unikke samarbejde har lige siden foreningens fødsel i 2008 været én af de store styrker i netværket, og er set med danske øjne skabt i en tid, hvor klimadagsordenen og bæredygtighed langt fra stod så stærkt på samfundets dagsorden som i dag.

Så underskriften på samarbejdsaftalen har aldrig været vigtigere og stærkere for NBE’s medlemmer, der altid ved, at de kan række ud til netværket og universitets vidensbank. 

MORGENMØDE HOS
FRANDSEN & SØNDERGAARD


Bliv klogere på klimakrav i bygningsreglementet og de nye LCA-analyser.

Det er en stor fornøjelse at invitere til NBE morgenmøde hos ingeniør og
bæredygtigheds-rådgivningsfirmaet Frandsen & Søndergaard den 27. januar, hvor du kan høre mere om de nye klimakrav og livscyklusanalyser som indføres i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023.

Nyt bygningsreglement påvirker krav til nybyggerier 
Hvilke klimakrav indføres i bygningsreglementet pr. 1. januar 2023, og hvordan påvirker kravene alle nybyggerier? 
  
Du vil både blive klogere på kravene, hvor de stammer fra samt hvilke vejledninger, der er udarbejdet om emnet. Du vil dernæst høre om hvad en LCA er, hvad analysen dækker over og hvilket værktøj man kan bruge til at udføre analysen.

Der vil være lidt om datagrundlaget bag analysen, og hvordan man som producent/leverandør kan forbedre sine konkurrencevilkår – herunder miljøvaredeklarationer/EPD’er. 
   
Et kig i krystalkuglen
Afslutningsvis bliver der kigget i krystalkuglen med forudsigelser på, hvordan Frandsen & Søndergaard tror, at disse krav får betydning for byggebranchen fremadrettet.  
 
Oplægget vil centrere sig om: De nye klimakrav 2023, LCA - hvad er det?, generisk data vs. specifikke data, EPD’er: Et konkurrenceparameter og et kig ind i fremtiden.
Program
Klokken 07.30 – 08.00: Velkommen til Frandsen & Søndergaard og netværk.  
Klokken 8.00 – 08.40: Oplæg fra Frandsen & Søndergaard samt spørgsmål  
Klokken 8.40 – 09.00 – Netværk, kaffe og tak for i dag 

Tidspunkt
Fredag den 27. januar 2023 kl. 07.30 – 09.00 

Adresse
Voergårdvej 8, 9200 Aalborg  

Tilmeldingsfrist: tirsdag d. 24. januar 2023
Tilmeld dig her

NYE MEDLEMMER

Velkommen til Ege Carpets

Ege Tæpper, som det tidligere hed, blev grundlagt i 1938 af Mads Eg Damgaard, og er en af Europas førende producenter af tæppebelægninger. 

Produktionen foregår på fire fabrikker i Danmark, og tæppegarner i uld skabes på en fabrik i Litauen. Koncernen er repræsenteret med salgskontorer og salgsselskaber i 10 lande samt uafhængige salgsagenter og distributører i 50 lande. Ege Carpets producerer årligt 8,3 mio. m2 tæpper, der hovedsageligt afsættes til erhvervsmarkedet. 

Ege Carpet satser på kvalitet og på deres stærke bæredygtighedsprofil, hvor de både nu og i fremtiden vil omskrive produktionsnormer og udtænker ny veje til, hvordan kvalitet og bæredygtighed fra materiale til slutprodukt kan kombineres. 

Tæppefabrikanten er den eneste tæppeproducent i verden, der 100% tilbyder et Cradle to Cradle Bronze Certified® sortiment til kommercielt brug. Omsætningen i 2021/2022 var på den pæne side af én mia. kroner, og der var i perioden samlet 587 fuldtidsstillinger i koncernen. 

Læs mere om Ege Carpets på deres hjemmeside eller LinkedIn.
Velkommen til Huset Venture Nordjylland

Det er os en stor fornøjelse at byde velkommen til Huset Venture Nordjylland, der med base i Nørresundby er Nordjyllands største, registrerede socialøkonomiske non-profitvirksomhed med direktør Dorte Boddum Kronborg i spidsen, hvor hun sammen med to afdelingsledere og på den anden side af 20 medarbejdere drifter huset.

Huset Venture udfører opgaver for små og mellemstore virksomheder samt kommuner inden for felterne: administration og regnskab/bogholderi, praktiske serviceopgaver som f.eks. lager, rengøring, pedel og kantineservice, reklame, tryksager og digitale medier samt kompetenceafklaring og jobskabelse. 

Medarbejderstaben består helt unikt af 90 procents fleksjobansatte. Husets formål er netop at understøtte og åbne døre for fleksjob til mennesker, der ikke kan bestride et fuldtidsjob. 

Huset Venture Nordjylland er en selvstændig non-profitvirksomhed, der dog har fire søstre af Venture huse, der alle hører under samme hat i hovedkontoret i Aarhus, men også med huse i Storkøbenhavn, Ringkjøbing og Kolding.

Læs mere om Huset Venture Nordjylland på deres hjemmeside eller LinkedIn.

NYT FRA BESTYRELSEN


Bestyrelsen mødtes online den 12. december, og her kunne formand Kim Nørgaard byde velkommen til to nye bestyrelsesmedlemmer.

Mette Larsen fra Aalborg Kommune/Klimaalliancen er tidligere præsenteret i NBE nyhedsbrevet, men kommer med en stor ballast og viden om NBE, da hun i mange år har arbejdet med foreningens drift i sekretariatet, da det lå under Aalborg Kommune. 

Helt ny
Helt ny er Lauge Jensen Larsen (S) som er Region Nordjyllands repræsentant, og hans meritter er beskrevet en smule længere nede i dette nyhedsbrev.

Han kommer med en stærk politisk ballast og sidder bl.a. med i Klima- og Miljøudvalget i regionen, og fra valgkampen var den grønne omstilling en del af hans politiske profil. 

Samarbejdsaftaler
Samarbejdsaftalerne er ved at være på plads, således er den afsluttet med AAU samt Aalborg Kongres & Kultur Center, og der er taget hul på en aftale med Klimaalliancen Aalborg.  

Kommunikation
Oprustning af kommunikation er taget godt i mod både med månedlige nyhedsbrev og på LinkedIn.

Åbningsrater for nyhedsbrev ligger pænt over gennemsnittet for nyhedsbreve, og på LinkedIn er aktivitetsraten øget markant.

Alle medlemmer i NBE har mulighed for at komme med input til Susanne Kabel sk@akkc.dk tlf. 5122 5574. Ligesom der også kunne være relevante pressehistorier. 

En god julehilsen
Både økonomi samt ind/udmeldelser blev behandlet og for bestyrelsen var det en god julehilsen at få med fra mødet, at begge områder ser fornuftige ud ift. at foreningen har brugt mange ressourcer på at finde nyt hjemsted for sekretariat og foreningen. 

Næste bestyrelsesmøde er 14. marts. 

NY I BESTYRELSEN

Velkommen til Lauge Jensen Larsen

Et stort velkommen til Lauge Jensen Larsen, der i december for første gang deltog i NBE-bestyrelsesmødet som nyt bestyrelsesmedlem for Region Nordjylland.

Lauge Jensen Larsen er socialdemokrat og sidder i sin anden periode som politiker i Region Nordjylland. Lauge er uddannet Cand. mag fra Aarhus Universitet i samfundsfag og geografi og har arbejdet ved Morsø Gymnasium i 31 år. 

Udover den karriere har han været, og er stadig, medlem af kommunalbestyrelsen i Morsø Kommune, hvor det også blev til en borgmesterkæde i årene fra 2009-2013. 

I regionen har Lauge siddet som medlem i Klima- og Miljøudvalget siden 2018, ligesom han sidder som medlem i Forretningsudvalget. NBE glæder sig til at trække på Lauge Jensen Larsens mange politiske kompetencer i fremtiden. 

NYT OM NAVNE

Jan Kvistborg er udvalgt af MeetDenmark til Soundboard

MeetDenmark har netop etableret et nationalt Sounding Board fra nogle af de mest ambitiøse erhvervs- og mødeturismevirksomheder i Danmark, og her er Jan Kvistborg fra AKKC budt med ind.

Soundboardet skal sikre, at en ny og ambitiøs bæredygtighedsplan for erhvervs- og mødeturismen realiseres i tæt samspil med erhvervslivet.

MeetDenmark er Danmarks nationale udviklingsselskab for møde- og erhvervsturismen, og for at sikre branchen får mest mulig værdi af planen for bæredygtig omstilling af erhvervs- og mødeturismen med 11 udvalgte initiativer, har MeetDenmark netop etableret et nationalt Sounding Board, som i de kommende år blandt andet vil fungere som sparringspanel. 

”Jeg er naturligvis utroligt glad over, at det er bemærket på nationalt plan, at Aalborg Kongres & Kultur Center arbejder hårdt for og med den grønne omstilling og cirkulær økonomi. Den spændende plan som Meet Denmark har udformet, er det utroligt givende at være med til at give vores input til. Men det går jo begge veje, vi forventer også, at arbejdet gør os klogere på vores retning og indsats”, siger Jan Kvistborg, bæredygtigheds- og sponsorchef i AKKC samt ansvarlig for NBE-sekretariatet i AKKC.

Sounding Boardets medlemmer

Øverst fra venstre:
Nina Carlslund (formand), Marianne Arvedsen og Bo Kikkenborg.

Nederst fra venstre:
Christine Viemose, Jan Kvistborg, Louise Hauge Gliese og Frida Ulrik-Petersen.
Få din virksomheds historier i nyhedsbrevet
Skriv til sk@akkc.dk