Bases Fira del Dibuix 2016
xx

38a Fira del Dibuix de Terrassa

Plaça Vella i carrer Major, 2 d’octubre de 2016

Bases


1. La 38a edició de la Fira del Dibuix se celebrarà el diumenge 2 d’octubre de 2016, i s’iniciarà a les 11 del matí i es clourà a les 9 de la nit.

2. La participació a la 38a Fira del Dibuix d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals implica el pagament d’uns drets d’inscripció de:

SOCIS: 25 euros - NO SOCIS: 35 euros
Aquesta quota serveix per cobrir les despeses d’organització.

3. La Fira del Dibuix d’Amics de les Arts i Joventuts Musicals és una fira de dibuix i pintura, i enguany l’ampliem amb la il·lustració, el còmic i la fotografia. Aquestes darreres modalitats s’ubicaran al carrer Major.Només s’admetran obres artístiques realitzades sobre paper, cartró, tela, fusta o similar amb una tècnica que pugui enquadrar-se dins d’aquestes disciplines (llapis, carbó, tinta, aquarel·la, oli, acrílic...) o obres originals fetes mitjançant la tècnica del gravat.

No s'admetran obres de caràcter artesanal (ceràmica, esmalt...) ni reproduccions de tipus industrial (pòsters, litografies...).

Sols s'admetran a la venda els llibres dels il·lustradors que vagin acompanyats amb els dibuixos originals. De la mateixa manera les fotografies, òbviament, seran impreses, però haurà de constar-hi, al revers, el tiratge de cadascuna. 

4. Preinscripció:

SOCIS D'AMICS DE LES ARTS I JOVENTUTS MUSICALS

  • Els socis que ja hagin participat en l’edició 2015 de la Fira tindran reservat el mateix número de taula. Els altres socis podran triar taula entre les disponibles en el moment de la preinscripció.
  • La preinscripció de socis es realitzarà a la Secretaria de l’Entitat entre l’1 i el 12 de setembre (ambdós inclosos), ,personalment,  per telèfon o bé per e-mail.
  • El pagament de la preinscripció (15 euros) s’haurà de fer efectiu, en metàl·lic o per transferència bancària, fins al 10 de setembre (inclòs).
  • A partir del 15 de setembre, els socis amb la preinscripció formalitzada podran demanar, si ho desitgen, canvis en el número de taula assignada.

NO SOCIS

  • La preinscripció es realitzarà a la Secretaria de l’Entitat entre el 15 i el 23 de setembre (ambdós inclosos), personalment, per telèfon o bé per e-mail.
  • El pagament de la preinscripció (15 euros) s’haurà de fer efectiu, en metàl·lic o per transferència bancària, fins del 23 de setembre (inclòs).
  • El dia 2 d’octubre, a les 10 del matí, a la Plaça Vella, després del pagament de la resta de la inscripció, s’entregarà als firaires que no siguin socis un sobre amb el número de taula que els hi correspon entre les disponibles.
  • S'admetran només dues inscripcions per persona (la pròpia i una per a un altre artista).

5. La inscripció no tindrà validesa fins que no s'hagi lliurat la corresponent butlleta a Secretaria i s'hagi abonat la quota de preinscripció. Per agilitar la preinscripció per telèfon es recomana enviar la butlleta per correu electrònic (web). La resta del pagament (10 euros els socis, i 20 euros els no socis) es farà el mateix dia de la Fira, a partir de les 10 del matí. No s'acceptaran talons ni girs postals.
 
6. L'Organització de la Fira proveirà les taules per muntar les parades i la il·luminació necessària. Els artistes hauran de portar les cadires que necessitin, i queda explícitament prohibida qualsevol il·luminació a part de la instal·lada per l'Organització. 

7. Cada taula és individual, és a dir, per a un sol artista, i de 183 x 74 cm. Les agrupacions professionals o d'afeccionats podran disposar d’un espai per a publicitar i donar a conèixer les seves activitats, però en cap cas s’hi podran vendre obres. 

8. Qualsevol mena de carpa o tendal per protegir-se del sol o la pluja haurà de cenyir-se estrictament a l’espai assignat a cada artista (2 x 2m o de 2 x 3m, sempre que no molestin els del darrere, sobretot en el cas del triangle central), i serà monocolor i preferentment blanc. L’Organització es reserva el dret de fer retirar qualsevol element que no compleixi aquesta norma. 

9. L'entrada amb cotxe a la plaça es farà a partir de les 9 del matí. 

10. Els artistes preinscrits que no es presentin sense una causa justificada no es podran tornar a inscriure en edicions posteriors de la Fira. 

11. En el suposat cas que la Fira s'hagués de suspendre per causes de força major, no es retornarà l’import de la preinscripció. 

12. L'Organització es reserva el dret d'admissió i el de decidir les mesures que calgui en tot allò no previst en aquestes bases. 

13. La preinscripció a la Fira suposa l'acceptació de tots els punts d’aquestes bases. 
 
 
Junta Directiva d'Amics de les Arts i Joventuts Musicals 
Juny 2016
 

Descarrega't les bases i la butlleta d'inscripció
Comparteix
Twiteja
Reenvia
Copyright © 2016 Amics de les Arts i Joventuts Musicals, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp