Copy
View this email in your browser
ДИГ-ЕД како Национална контакт точка за Scientix
ДИГ-ЕД во во моментот работи како национална контакт точка на Scientix за нашата држава.
Наша цел е промовирање нa Scientix, но и подобрување на СТЕМ образованието преку поддршка на соработката на СТЕМ наставниците од училиштата преку организирање на вебинари и работилници.
Во рамки на својата улога ДИГ-ЕД реалираше низа вебинари на тема: Добри практики со користење на мобилните апликации во СТЕМ наставата
Исто така се реализраше работилница на тема:
СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија,

База на ресурси
Наставни практики

Видео туторијали

Каталог на добри практики од онлајн наставата

Каталог на добри СТЕМ практики за формативно оценување во онлајн наставата

Отворени образовни ресурси

Едукативни видеа  - Медиумска писменост и сајбер безбедност

Едукативни видеа - Информатички поими

 

Вебинари

Кликнете на сликата од вебинарот за да прочитате информации и да ја погледнете снимката.

 

Scientix работилница - СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија

На 30.09.2022 и 01.10.2022 година се реализираше Scientix работилница – СТЕМ училишта, како да се зголеми интересот за СТЕМ наставата и како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија, како дел од активностите на Центарот за иновации и дигитална едукација Диг-ЕД, кој е Национална Контакт Точка за Scientix. Целта на работилницата беше да се запознаат учесниците со концептот на СТЕМ училиште, како да се развие добра СТЕМ училишна стратегија и да се запознаат со процесот на самоевалуација на училиштата и добивање на СТЕМ ознака за квалитет.
Повеќе..

 

STEM School LabelНа платформата досега има регистрирано 5318 корисници. Има 592 училишта кои постигнале ниво competent, а 9 училишта ниво proficient. Доколу сакате вашето училиште да добие STEM School Label регистрирајте се на: https://www.stemschoollabel.eu/group/community/
overy Campaign 2021
Facebook
Website
Copyright © 2023 Center for innovations and digital education DIG-ED, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp