Copy
View this email in your browser


PERSBERICHT

 

Woensdag 28 oktober (embargo) verschijnt

 

Soldaat in Indonesië, 1945-1950


van
 

Gert Oostindie

 
Soldaat in Indonesië, 1945-1950
Paperback, ca. 368 pagina's
Prijs: ca. â‚¬ 29,95 
ISBN: 978 90 351 4349 4    

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronit Palache, Uitgeverij Prometheus.
Telefoon: 020-6241934
.
E-mail: r.palache@pbo.nl 


Voor een recensie-exemplaar of een drukproef kunt u e-mailen naar publiciteit@pbo.nl.

Uitgeverij Prometheus
Afdeling Publiciteit
Herengracht 540
1017 CG Amsterdam

Wilt u verwijderd worden van onze mailinglijst? Stuur dan een e-mail naar publiciteit@pbo.nl.
De oorlog in Indonesië roept een mensenleven later nog steeds heftige emoties op. Dat is niet vreemd. Nederland mobiliseerde indertijd 220.000 militairen voor een verloren strijd die achteraf ‘fout’ ging heten. In het publieke debat over onze grootste militaire operatie ooit gaat het vooral om Nederlandse oorlogsmisdaden. Veteranen hebben zich in deze debatten flink geroerd. Dat is logisch: zij waren er, zij beleefden de rauwe werkelijkheid, zij weten waarover ze het hebben. Dit boek is gebaseerd op hun brieven, dagboeken, gedenkboeken en memoires. Wat aan het licht komt over oorlogsmisdaden is vaak onthutsend. Maar het gaat ook om andere thema’s: de spanning tussen de Nederlandse missie en de weerbarstige realiteit ter plekke; begrip en onbegrip over Indonesiërs en de strijd voor onafhankelijkheid; frustraties over de militaire en politieke leiding; angst, wraak en schaamte; verveling en seks; ontheemding daar, en thuis; boosheid om verloren jaren en gebrek aan waardering. In Soldaat in Indonesië,1945-1950 worden deze soldatenverhalen ingebed in de bredere context van de kolonisatieoorlog en de verwerking ervan in Nederland.

Gert Oostindie is directeur van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV-KNAW) en hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij publiceerde veelgeprezen boeken zoals Het paradijs overzee (1997/2011), De parels en de kroon (2006) en Postkoloniaal Nederland (2010). Aan dit boek ligt een breed onderzoek van het KITLV ten grondslag, waaraan in het bijzonder Ireen Hoogenboom en Jonathan Verwey een onmisbare bijdrage leverden. 


Op 31 oktober verzorgt Gert Oostindie een master class in Spui25 en een presentatie tijdens de Nacht van de Geschiedenis in het Rijksmuseum. Verdere lezingen onder meer 1 november in het Nationaal Militair Museum en 4 november in het Trippenhuis (KNAW).

 
unsubscribe from this list    update subscription preferences