Copy
Öppna detta mejl i din webbläsare

Välkommen till EGL Sveriges första nyhetsbrev!

Det bubblar av engagemang runt chartern! En mängd aktiviteter har redan genomförts och fler är på gång. Även på europeisk nivå och bland våra kollegor i andra länder råder febril aktivitet.
 
Lanseringen av ’Chartern’, Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet, våren 2019, blev startskottet för en spännande resa som vi ännu bara sett början på. Nästa steg togs när det web-baserade stödmaterialet Changemakers kit (www.europegoeslocal.eu/changemakerskit/introduction) presenterades i oktober 2020. Här finns referensmaterial i form av policydokument och forskning, diskussionsfrågor, ett självskattningstest, goda exempel och mycket annat som kan stimulera arbetet med chartern och bidra till att dess principer och riktlinjer omsätts i praktisk handling.

EGL Sverige

Under hösten 2020 startade vi arbetet i EGL Sverige (www.eglsverige.eu) som är den nationella arbetsgrupp som bildats för att stödja arbetet med chartern. En av de första åtgärderna var att bjuda in över tjugo nätverk och organisationer verksamma inom sektorn till en träff i november där Jonas Agdur från EGLs europeiska styrgrupp presenterade Chartern och Changemakers kit.
 
Efter detta följde en rad träffar där materialet presenterades för olika kommuner, nätverk och organisationer. Flera kommuner, bland andra Umeå och Trollhättan, genomförde också egna lokala aktiviteter där man satt sig in i chartern och diskuterat vad man behöver utveckla för att bättre svara upp mot dess principer och riktlinjer.
 
Samtidigt stod det klart att Changemakers kit behövde kompletteras med ett motsvarande material på svenska som anpassats till en svensk kontext för att kunna nå ut brett och få fler att engagera sig. I EGL Sverige beslutade vi därför att ge KEKS i uppdrag att ta fram ett svenskt stödmaterial för vårt gemensamma arbete.

Go for change!

Den 26 mars presenterades Go for change! För att vara så flexibelt som möjligt är materialet uppdelat i korta avsnitt och det riktar sig till såväl verksamhetspersonal som chefer och politiker. Det innehåller filmer, presentationer och diskussionsfrågor och kan användas för att både informera om verksamheten och för att stimulera till diskussion och utveckling. Syftet är naturligtvis att bidra till att chartern blir den måttstock som alla jämför sina verksamheter med och strävar efter att leva upp till. Den respons vi hittills fått har varit mer än positiv – Go for change hjälper oss att gå från ord till handling! (Materialet kommer också inom kort att tillgänglighetsanpassas.)

I samband med detta öppnades också möjligheten för nätverk inom sektorn att, via MUCF, söka medel (totalt 400 000 kr) för att arbeta med chartern. Syftet med satsningen var att ”de lokala öppna fritids- och ungdomsverksamheter som deltar i planerade insatser har god kännedom om befintligt stödmaterial och aktivt använder detta för att utveckla verksamheten i enlighet med charterns principer och riktlinjer”. Ett viktigt krav var också att insatserna även skulle nå personer i ledningsfunktion så att arbetet med chartern blev ordentligt förankrat.

 
Sammanlagt inkom sex ansökningar. Bland planerade insatser finns dialogträffar, workshops, seminarier med mera som beräknas nå runt 900 personer, varav ca 225 chefer och tjänstepersoner och 80 politiker. Ett exempel är Kommunförbundet Västernorrland och deras nätverk för ungdomsfrågor som bland annat sökt för att genomföra en utbildning för politiker och ledande tjänstepersoner i Chartern och tillhörande stödmaterial. Vi vet också att många insatser planeras att genomföras i kommuner runt om i landet men utan extern finansiering.
 
Liknande insatser, anpassade efter lokala förutsättningar och behov, genomförs också av våra kollegor i många europeiska länder. Ett exempel är Kroatien där man haft chartern som underlag för att ta fram en modell för att utse ”Cities of Youth”. Ett annat är Slovenien där nätverket MaMa tillsammans med det nationella kontoret för Erasmus+, Movit, genomför kommunbesök för att ge stöd och diskutera utvecklingsbehov.

Europe Goes Local

På europeisk nivå är EGL på väg att omformas från att vara ett projekt till att bli en plattform för gemensam verksamhetsutveckling. Samtidigt är tre arbetsgrupper igång och diskuterar bland annat hur man ska kunna arrangera fler europeiska studiebesök kopplade till chartern och hur man ska kunna stärka kommuners förmåga att använda de möjligheter som finns inom Erasmus+. Man sprider också kontinuerligt goda exempel via sin grupp på Facebook - Europe Goes Local network

Alla är överens om att det faktum att vi nu har gemensamma Europeiska principer och riktlinjer för lokal öppen fritids- och ungdomsverksamhet öppnar helt nya möjligheter. Chartern ger oss den uppbackning och de argument vi så länge saknat!

Som sagt – det bubblar av engagemang och aktiviteter! All den kraft och kreativitet vi ser runt om i landet inger hopp. Många är redan med på tåget och vi är övertygade om att fler kommer att ansluta sig efter hand. Chartern och Go for change! ger oss en unik möjlighet att, med Europa i ryggen, ta nästa steg i utvecklingen av verksamheten och ge den det erkännande den förtjänar. Till hösten stundar många nya initiativ och aktiviteter, så ’stay tuned’! Och tveka inte att höra av dig om du har frågor, om du har förslag eller om du behöver råd och stöd i arbetet. Det är en klyscha, men EGL Sverige finns här för dig!
 
Men först, ha en riktigt skön sommar och ladda batterierna inför vad som komma skall!
Prenumerera på detta nyhetsbrev
EGLSVERIGE.EU
Copyright © 2021 EGL Sverige, All rights reserved.


Vill du ändra dina inställningar?
Du kan uppdatera dina preferenser eller avsluta din prenumeration.


This email was sent to <<e-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
EGL Sverige · Linnégatan 21 · c/o KEKS nätverket · Göteborg 413 04 · Sweden

Email Marketing Powered by Mailchimp