Nyheter från Settlementrörelsen
nr 2. 2018
Klicka här för att se mejlet i din webbläsare
Hej! Här kommer nyhetsbrev 2 från Settlementrörelsen. Vi vill samtidigt passa på att önska alla medlemmar och samarbetspartner en riktigt skön sommar.
 DEBATT 

ALLA DESSA STUPRÖR...

Samverkan mellan den öppna fritidsverksamheten och skolan måste fungera och med ömsesidig förståelse och respekt! Studier och beprövad erfarenhet visar positiva resultat, skriver Lisa Ingestad, generalsekreterare Svenska Settlementförbundet (SSF).

Måndagen den 4 juni lyfter nyhetsmedia problemen med skolresultaten i utanförskapsområden. Att det är en oroande utveckling att allt för många unga som inte går ut skolan med fullständiga betyg. En av orsaksförklaringarna till att det är så här, tillskrivs friskolereformen och det fria skolvalet. Det är en viktig orsak till att det är allvarligt. Det innebär att elever som är mer resursstarka och eller har resursstarka föräldrar kan söka sig från sin skola i ett segregerat bostadsområde och istället få en plats i en skola med bättre förutsättningar. Det som inte kommer fram är att det redan finns goda erfarenheter, modeller och metoder hur en skola i utanförskaps område kan bli en attraktiv skola med goda resultat.
Läs hela Lisa Ingestads inlägg här >>>
  UTVECKLING  

VILL DU VARA MED I ETT UTVECKLINGSPROJEKT FÖR FRITIDSLEDARE?

Vi söker intresserade fritidsledare och verksamheter för att medverka i ett utvecklingsprojekt med syfte att stärka fritidsledarens roll som samtalsledare.

Bakgrunden är ungas fortsatta psykiska ohälsa. Bakgrunden är också att vi vet att samtal i mötet är en del av fritidsledarens vardag.
Syftet med projektet är att öka de lokala vardagsresurserna av samtalsledare för ökad förståelse och tolerans som ger sammanhang och mening. Det avser projektet att göra genom att stärka fritidsledares roll som samtalsledare. Kvalitetssäkra samtalsarbete så att de vågar lyssna och vågar ta samtalet men också är trygg med var gränserna går för samtalen.
Intresserade att medverka i utvecklingsprojektet kontakta Ursula Diaz Diaz, 0768-78 60 21 ursula.diaz.diaz@settlementforbundet.se  eller Lisa Ingestad, 0705-77 07 26, lisa.ingestad@settlementforbundet.se
  REGIONALT  

SAMARBETSPARTNER SÖKES FÖR REGIONALA FRITIDSLEDARTRÄFFAR

Är din verksamhet platsen för fritidsledare att träffas en eftermiddag mellan kl 13 -16?

Träffen har fokus på samtal om yrkesrollen, områdesbaserat arbete och samverkan med skolan. Gärna också frågor som är angelägna i er region. I samband med träffen erbjuds en miniföreläsning om vuxenblivande.
Kontakta Lisa Ingestad, lisa.ingestad@settlementforbundet.se, 0705-77 07 26
Årets tema
Öppen Fritidsverksamhet
Det blir två händelsefulla dagar 29-30 november i Stockholm. Anmäl dig nu och få ett lägre konferenspris. Programsättningen pågår för fullt. Medverkar gör bland flera Lena Nyberg, generaldirektör MUCF, forskaren Elza Dunkels om barns och ungas nätkulturer, barns rättigheter, lärande och IT. I år arrangeras rikskonferensen Ung Fri Tid av Svenska Settlementförbundet tillsammans med Fritidsledarskolorna, KEKS, Kunskapscentrum, Fritidsförbundet, Fritidsforum och med hjälp av MUCF. Uppdaterat information hittar du här >>>
STUDIERESA TILL NEW YORK
New York erbjuder en mångfald av verksamheter för alla åldrar. Följ med och besök ett av de äldsta settlementen på Manhattan, möt eldsjälar på Arab American Family Support Center som jobbar med inkludering av nyanlända, möt ungdomar och personal på The Door som gör ett spännande arbete med bland unga i New York. Sist men inte minst följ med till FN-skrapan och träffa representanter som driver våra frågor på internationell nivå. Datum 12–16 november (hemkomst 17 november). Pris från 12 450 kr. Obs! begränsat antal platser. Mer information >
 


This email was sent to <<e-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Settlementförbundet · Grafikvägen 11 · Stockholm 12143 · Sweden