Nyhetsbrev från Settlementförbundet
Juni 2020.
Klicka här för att se mejlet i din webbläsare
Önskar er alla en fin sommar! 

Sommaren närmar sig men innan dess vill vi uppmärksamma att ni den 24 juni kan möta kollegor från hela världen. Ungdomar kan också söka ekonomiskt stöd för att nätverka och att lyfta området.
Här ser ni också vårt svar på
debatten som återigen ifrågasätter fritidsgårdens samhällsnytta. Märkligt att de historiska rötterna hänger kvar från när den första kommunala ungdomsgården startade 1936 med stöd av (Hemgården) settlementet i Göteborg var det för att möta stökiga pojkar. Så mycket har hänt sedan dess. Idag är fokus på empowerment, sociokulturell utveckling och salutogen/främjande förhållningssätt.
Här hittar ni också höstens Ledarkurs för ungdomar samt Digitala och Centrala kurser för professionen.
  

 
Svenska Settlementförbundets verksamhet >
  SYNPUNKTEN                                                                                                                      
Lisa Ingestad, generalsekreterare Svenska Settlementförbundet.

Replik på artikeln ”Myten om fritidsgården” av Jerzy Sarnecki och Helena Du Rées 20 april 2020 i Tidskriften Kvartal

Debatten om ungas mötesplatser och uppväxtmiljöer behöver bli mer sammansatt och lösningsinriktad

Att utgå från grundtesen att fritidsgården inte hindrar att unga blir kriminella blir så begränsande.

Läs hela "Synpunkten" här >

  FÖR MEDLEMMAR                                                                                                              

Globalt onlinemöte - Möt kollegor från hela världen   


Välkomna att delta i det globala online-mötet den 24 juni kl 13.30
Mötet riktar sig till mellanchefer/föreståndare och handlar om att utbyta praktiska
metoder som växt fram under Covid 19-krisen i olika delar av världen.

Följ länken för anmälan senast 22 juni
Anmäl ditt deltagande via länken RSVP Here - Aqui - ICI
 

Bidrag för ungdomar att söka
Det finns två bidrag som ungdomarna kan söka för hos Svenska Settlementförbundet: 
                                                                            
                                   

     
          
  
- Ungdomar nätverkar                                                                   
   - Ungdomar lyfter området.

Ungdomar nätverkar - bidrag söks för att träffas kring ett intresse, aktivitet eller göra en satsning tillsammans. Ungdomar lyfter området - bidrag söks för att göra ett event, aktivitet eller insats i ert område. Ansökningsmall hittar ni på www.settlements.se/for-unga
 
Unga Leder Unga - ULU
Ledarkurs för ungdomar och supporterkurs för fritidsledare
 
Välkomna till vår inspirerande och uppskattade Unga Leder Unga kurs. Kursen är process- och upplevelsebaserade med övningar  och korta teoripass. En del av kurspassen är för både ungdomar och fritidsledare och en del pass är uppdelade.
 
Boka en regional/lokal träff
Vi genomför regionala träffar kring aktuella frågor, forskning och lokalt utvecklingsarbete utan kostnad för deltagarna. Kontakta kansliet och boka regionala eller lokal träffar.
 
 KURSER & KONFERENSER                                                                                                
          
Vi erbjuder kurser, konferenser, studieresor samt grundutbildning för ledare i öppen verksamhet. Reducerat pris för medlemmar i Settlementförbundet. Samtliga kurser, om inget annat anges, äger rum på Grafikvägen 11, Stockholm.
Hösten 2020
 
Grundkurs för ledare i öppen fritidsverksamhet
Teoretisk och praktisk utbildning som ger en bred grund att arbeta i öppna fritidsverksamheter. Nytt för 2020. Det är möjligt att gå Grundkursen i den ordning som ni själva önskar. Det går t. ex att börja med Grund 2, därefter gå Grund 3 och Grund 1.
Grund 3, 15-17 septemberr samt 13-15 oktober
Grund 1, 17-19 november samt 8-9 december
Grund 2, 9-11 februari samt 9-11 mars 2021
Infofolder om Grund


Distanskurs Områdesbaserat arbete (7 oktober, 21 oktober och 4 november) 
Ungas möjligheter främjas när social hållbarhet stärks. Tillit och förtroende ger grund för empowerment och är angeläget i våra områden. Kursen ger verktyg för att kartlägga, ta fram handlingsplaner och genomföra aktiviteter som stärker områdets identitet och sammanhållning. Distanskursen är uppbyggd i två steg samt summerande del med presentation av deltagarnas kursuppgifter. Varje kurspass är på vardera 2 timmar. Löpande handledning ingår.
Kursledare Lisa Ingestad, lång erfarenhet av områdesarbete, lokalt folkhälsoarbete, ungas empowerment, fritid och hälsa. Staffan Lindqvist, lång erfarenhet av områdesarbete både lokalt och internationellt.
Kursinformation >


Handledande förhållningssätt (15-16 oktober)
Kursen ger struktur och innehåll för ett handledande förhållningssätt. Handledningens mål är attt den handledde känner sig: Lyssnad på - Sjyst bemött - Förstådd - Socialt inkluderad
Kursledare Stefan Landgren, utbildad handledare. Har arbetat som intern handledare inom Fritid Lund samt externa uppdrag och handlett ett trettiotal grupper, enskilda chefer och fritidsledare
Kursinformation >


Psykisk ohälsa hos unga (29 oktober)
Psykisk ohälsa är ett växande folkhälsoproblem. I kursen ger dig kunskap om hur du upptäcker tidiga signaler hos unga personer i kris eller som visar tecken på psykisk ohälsa och hur du på bästa sätt ska bemöta och hjälpa personen. Du kommer att våga ställa de svåra frågorna efter utbildningen. 
Kursledare Birgitta Geijer, certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi.
Kursinformation >

Att hantera hot om våld i arbetet (20 november)
Hot och våld ökar på arbetsplatser där man arbetar med människor, speciellt i de offentliga rummen. Du får lära dig vad som kan orsaka aggression, hot och våld, vad händer i hjärnan, förebygga en våldssituation, lagen och praktiska övningar.
Kursledare Birgitta Geijer, certifierad instruktör i Första hjälpen till psykisk hälsa, legitimerad sjuksköterska och vårdlärare samt Master i psykologi.

Kursinformation >

"Hands-on" kurs i att arbeta demokratiskt och verka för ungas empowerment (12 november)
Hur du som fritidsledare kan arbeta för att stärka ungas självkänsla, delaktighet och inflytande. Kursen syftar till att främja ungas egenorganisering. Hur du kan öka delaktigheten och förståelsen för beslutsprocesser.
Kursledare Staffan Lindqvist, erfaren kursledare för fritidsledare i demokrati och empowerment, handledande förhållningssätt. Utbildad fritidsledare och sociolog. 
Kursinformation >

Utveckla ditt gruppledarskap (26 november)
Att vara fritidsledare innebär att man också är gruppledare. Med ökad kunskap och förståelse för hur en grupp utvecklas stärks ledarskapet och förmågan att kunna anpassa sitt ledarskap utefter gruppens utvecklingsfaser. Kursen syftar till ökad förståelse för hur grupper utvecklas och fungerar samt utvecklingen av den egna ledarrollen.
Kursledare Staffan Lindqvist, erfaren kursledare för fritidsledare i demokrati och  empowerment, handledande förhållningssätt. Utbildad fritidsledare och sociolog.

Kursinformation >

Lokala kurser
Med gemensam kompetensutveckling av hela medarbetargruppen ökar möjlighet till måluppfyllelse. Medlemmar erbjuds 5% lägre pris vid bokning av lokala kurser. Kontakta kansliet.
Besöks- och postadress Grafikvägen 11, 121 43 Johanneshov. Telefon: 08-16 07 26. E-post: kansli@settlements.se www.settlements.se https://settlements.se/


This email was sent to <<e-post>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Settlementförbundet · Grafikvägen 11 · Stockholm 12143 · Sweden