View this email in your browser

Beste Bilthoven-Noord bewoner,

Het termijn om planschade te claimen met betrekking tot het bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013 verloopt op 18 augustus 2020. Het vorige college van B&W constateerde al in 2014 dat bij het bestemmingsplan Bilthoven-Noord 2013 ongeveer 300 woningen in Bilthoven-Noord in de verkeerde categorie waren ingedeeld en dat dit gecorrigeerd zou moeten worden.

Op de website van de Stichting Planschade Bilthoven-Noord (https://planschadebilthovennoord.nl) kunt u nagaan of uw woonperceel in de verkeerde woningcategorie is ingedeeld. Als dat het geval is, beperkt dat uw mogelijkheden tot verbouwen of herbouwen van de woning aanzienlijk. Tevens levert het een waardevermindering op bij een eventuele verkoop. 

Tot op heden heeft de gemeente echter geen technische aanpassing van het bestemmingsplan doorgevoerd, waardoor deze woonpercelen nog steeds verkeerd zijn ingedeeld. De termijn waarop bewoners hier bezwaar tegen kunnen maken, verloopt op 18 augustus. Daarna gelden de regels die behoren bij de categorie waarin uw woning is ingedeeld en kunt u eventuele schade als gevolg van een foutieve indeling niet meer claimen.
 
Bij deze roepen wij u dan ook op om te controleren hoe uw woning is ingedeeld. De Stichting Planschade Bilthoven-Noord ondersteunt u hier kosteloos bij. Zie hiervoor de bovengenoemde website of stuur een mail naar info@planschadebilthovennoord.nl. Zij helpen u verder. 

Met vriendelijke groet,


Bestuur Bewonersvereniging Bilthoven Noord.

Copyright © 2020 Bewonersvereniging Bilthoven-Noord, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp