Copy
Nieuwsbrief 05/22


Beste Event Supplier,

Het is nauwelijks te bevatten dat we een paar maanden geleden nog maar onze vingers kruisten in de hoop dat de pandemie snel gedaan zou zijn. Nu lijkt corona wel een eeuwigheid geleden en voelt het alsof iemand ongemerkt de AAN-schakelaar heeft omgezet. We zijn van het ene uiterste in het andere beland: onze bedrijven krijgen niet genoeg materiaal aangesleept om alle jobs op de agenda in te vullen, laat staan de juiste mensen op de juiste plaats om al dat  eventgeweld vorm te geven. Het is letterlijk alle hens aan dek! En laat het nu net die “hands” zijn waar we in onze sector met man en macht naar op zoek zijn nu we eindelijk zijn heropgestart ...
 
Je hebt ondertussen ongetwijfeld al de social media campagne gezien die we samen met de andere federaties van de Event Confederation hebben opgezet om onze sector als werkgever in de kijker te zetten. Want daar heeft corona niets aan veranderd: werken in de eventsector blijft een prachtig métier. Iedereen die zin heeft om samen met onze eventbedrijven mee events te organiseren, bezoekers te entertainen en te zorgen voor onvergetelijke experiences is dan ook meer dan welkom!

Samen met jou kijken we na een druk druk druk voorjaar alvast uit naar een even drukke festivalzomer. En tussen al die drukke agenda's door vinden we in juni vast nog wel een gaatje om je uit te nodigen voor een fijne babbel met een hapje en een drankje ...


Het BESA team
 
Heb je nieuws dat je met de sector wil delen?
Werk je mee aan een tof project dat collega's uit de sector kan inspireren?


Dan hebben we misschien een plaatsje in onze nieuwsbrief voor jou.
Geef een seintje aan Juul via juul@b-esa.be!
#backstageisback: kom in onze sector werken!
Event Confederation en haar federaties hebben een social media campagne uitgewerkt om de troeven van onze sector als werkgever extra in de verf te zetten. Je hebt ondertussen vast tal van beelden zien verschijnen met een verwijzing naar onze jobpagina’s.

Meer informatie >>
 
Piek personeelsverloop in de eventsector tijdens corona
In 2020 veranderde 7,4% van alle werkenden van job. De verplicht gesloten cultuur- en eventsector liet het grootste personeelsverloop optekenen.

Lees verder >> 
Zoektocht naar medewerkers
Op 26/04 organiseerden we met de Event Confederation een webinar rond de zoektocht naar medewerkers en de instanties die hierbij kunnen helpen. Heb je het webinar gemist? Geen probleem, wij hebben de opname online gezet.

Lees verder >>>
Heb jij een #werkplekvrij voor Oekraïeners?
Oekraïense vluchtelingen kunnen vanaf dag één dat ze in België aankomen aan het werk, zo heeft de Europese Unie beslist. Voor bedrijven met een personeelstekort is dat zeer welkom. Veel ondernemers willen hun bedrijf openstellen voor deze vluchtelingen, maar lopen wel tegen praktische problemen aan. Daarom worden er maatregelen genomen in het kader van de Oekraïnecrisis. Het is de bedoeling om vluchtelingen die willen werken met taal- en andere opleidingen te begeleiden naar een job.

Lees verder >>>
 
Dringend gezocht!
VDAB publiceert elk jaar een lijst met de knelpuntberoepen in Vlaanderen. Dat zijn beroepen waarvoor werkgevers het moeilijk hebben om geschikte kandidaten te vinden. De eventsector staat niet als dusdanig in de lijst, maar er zijn een aantal knelpuntberoepen waarvan we weten dat ze tijdens de coronacrisis veel ervaren eventmensen hebben weggelokt. Dat laat zich voelen nu de sector terug opveert, met nijpende tekorten bij alle profielen: chauffeurs, tentenbouwers, technici, riggers, helping hands, event managers, ...

De gratis vacaturedatabank op de website van BESA wil een hulpmiddel zijn in de zoektocht naar de juiste man/vrouw op de juiste plaats. BESA leden kunnen vacatures online zetten door simpelweg het online vacatureformulier in te vullen: https://b-esa.be/nl/leden/vacature-insturen.

Ben je nog geen lid maar wil je ook graag je vacatures posten, dan kan je natuurlijk nog altijd lid worden om van dit voordeel gebruik te maken.

Ja, ik wil een vacature doorgeven!
Freelancersbevraging: de resultaten

De BESA Freelancerswerkgroep wilde weten in welke mate de tarieven van onze eventfreelancers de trend in de markt volgen. Wat was de impact van corona op hun dagprijzen? Zijn die gestegen of net niet?

De resultaten van de bevraging lees je hier. >>>

Juridisch advies:
Betalingstermijn voor freelancers aangescherpt
Freelancers hebben net als KMO’s vaak te lijden onder te lange betalingstermijnen, veelal opgelegd door grotere bedrijven. Klanten betalen op 90 dagen, waardoor de freelancer zelf cashflow problemen ondervindt.  Precies om die reden scherpte de overheid de betaaltermijn aan die bedrijven moeten respecteren wanneer ze zaken doen met freelancers en KMO’s. 
Freelancers sluiten vaak contracten af met grotere bedrijven die eenzijdig hun betaalvoorwaarden proberen opleggen. Die betaalvoorwaarden zijn niet zelden ongunstig voor de freelancer waardoor die met te lange betaaltermijnen te maken krijgt. Die te lange betaaltermijnen veroorzaken dan weer cashflowproblemen, waardoor de freelancer zijn eigen leveranciers niet tijdig kan betalen.

Om die vicieuze cirkel, die soms zelf tot faillissement lijdt, te doorbreken besliste de overheid eerder al dat de betaaltermijnen verkort moesten worden. De maximale betaaltermijn werd zo al verkort tot maximaal 60 dagen, maar er was wel nog een “verificatietermijn” mogelijk van 30 dagen maximaal.

Met andere woorden: een betaaltermijn van 90 dagen was nog steeds mogelijk.
 
Wat verandert er?
Sinds 1 februari 2022 is de betaaltermijn nog meer aangescherpt. Facturen van freelancers en KMO’s moeten nu betaald worden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur indien niets is bepaald. Is in het contract of algemene voorwaarden wel een betaaltermijn opgenomen, dan mag die maximaal 60 dagen bedragen.

Een langere betaaltermijn dan 60 dagen is niet meer mogelijk. Voor bepaalde sectoren kan via een koninklijk besluit wel nog een uitzondering worden voorzien.

Knoeien met de startdatum van de factuur om de betaaltermijn te omzeilen is niet mogelijk: de termijn van maximaal 60 dagen begint te lopen vanaf de datum van ontvangst van de factuur.

Ook het omzeilen van de betaaltermijn door niet onmiddellijk de ontvangen goederen of diensten goed te keuren is niet meer mogelijk. De klant moet jou uiterlijk op het moment van ontvangst van de goederen of diensten, alle informatie bezorgen die nodig is om de factuur te kunnen opmaken (zoals bv. PO nummer).

Bij laattijdige betaling is automatisch een interest en een forfaitaire vergoeding van 40,00 EUR verschuldigd.
 
Wat kan je zelf doen?
Ga in de algemene aankoopvoorwaarden of contracten van je klanten na of de betaaltermijn maximaal 60 dagen is (inclusief de termijn die je klant wil om de factuur te kunnen nakijken, de “verificatietermijn”). Ook de startdatum van de betaaltermijn kan je best nakijken: dit moet de dag van ontvangst van de factuur door je klant zijn. Bepaalt je klant een te lange betaaltermijn? Ga in gesprek met je klant en wijs hem op zijn wettelijke verplichtingen.

Zorg dat je over alle informatie beschikt die je nodig hebt om de factuur te kunnen opmaken op het ogenblik dat je je prestaties levert. Zo heb je alle informatie bij de hand om onmiddellijk na het uitvoeren van de prestatie je factuur te kunnen uitsturen.

Weet dat wanneer je klant je factuur niet op tijd betaalt, je sowieso recht hebt op interest en een schadevergoeding van 40EUR zélfs wanneer de algemene voorwaarden of het contract iets anders zou bepalen.
 
Vragen?
Neem gerust contact op met Freekje van Legal Freaks voor meer informatie (hello@legalfreaks.be).
Legal Freaks is een juridisch advieskantoor voor freelancers. Het is hun missie om jou als ondernemer te empoweren met juridisch advies zodat jij met meer vertrouwen kan ondernemen. Legal Freaks geeft niet gewoon juridisch advies, zij willen jou ook de juridische inzichten brengen die je nodig hebt. Begrijpbaar, praktisch en hands-on juridisch advies is dan ook hun handelsmerk.

Bovendien geniet je als BESA-lid ook van een mooie korting bij Legal Freaks. Meer informatie hierover vind je op de website van BESA.
De komende maanden zal je kunnen kennis maken met Freekje en de Legal Freaks aanpak want zij voorziet regelmatig artikels rond een juridisch topic. Zijn er thema's waar je graag meer info over hebt? Laat het zeker weten!
Hieronder vind je al enkele suggesties.

Klik op het topic dat jouw voorkeur wegdraagt.
Het meest aangeklikte onderwerp komt de volgende keer aan bod.
Wat zeggen onze leden
AMPLO begon als Sociaal Bureau voor kunstenaars (SBK) en groeide uit tot een toonaangevende en betrouwbare HR-partner voor de creatieve sector. Naast payroll en personeelsadministratie bieden zij een scala van aanvullende services. Amplo werkt op maat van eindklanten, freelancers en de sector in zijn geheel.

Meer info: www.amplo.be
"Wij zijn HR expert voor de brede creatieve sector. Denk aan animatie, AV, cultuur, freelancers zoals copywriters, fotografen, enz. ... We gaan dus wel breder dan de eventsector tout court. We doen dat in heel België. Wij hebben kantoren in élke Vlaamse province maar ook in Luik, Charleroi, Namen en Brussel.

Wij zijn er voor freelancers die liever niet zelfstandig willen worden maar ook voor de opdrachtgevers, voor beide partijen dus. Wij regelen alle administratie die nodig is voor een werkopdracht zoals bijvoorbeeld dimona, checken of de loonvoorwaarden kloppen, de loonbarema’s en de uren gerespecteerd worden, of de veiligheid in orde is. Wij zorgen voor de verzekering, een correct contract en vergoeding, enz. ... We geven véél info, zowel naar individuen als bedrijven. We zorgen voor correcte contracten en correcte verloning zodat iedereen gerust kan zijn dat alles in orde is en er met een gerust hart aan de job kan beginnen.

Dikwijls gaat het ook om mensen die al een “vaste” job hebben maar die extra uren als freelancer willen werken. Dat kan perfect via AMPLO. Zelfs als je werkloos bent kan je via ons toch een aantal uren werken zonder dat je persé je uitkering volledig verliest. Wij onderscheiden ons van andere payrollers omdat we héél hard op maat werken. Iedereen die via ons werkt heeft een contactpersoon die zijn of haar traject persoonlijk volgt en samen te bekijken wat de beste invulling is.

Sinds kort werken we ook actief op vacatures. Wij hebben immers een zeer groot bestand van freelancers. Daarvoor hebben we AMPLO jobs opgestart. We zien dat er hier in de sector echt nood aan is omdat de jobs niet altijd ingevuld raken. Daarnaast hebben we ook een partnership met Crewbooking. Dat is een platform dat freelancers en bedrijven matcht. Zowel freelancers als bedrijven kunnen via deze recruitment en planning tool heel gericht zoeken én matchen.
Crewbooking is ook internationaal. Belgische eventbedrijven die in het buitenland een lokale crew zoeken, kunnen die vinden via dit platform. Omgekeerd kan ook natuurlijk, buitenlandse firma’s die hier in België een lokale crew zoeken voor hun producties kunnen hier ook terecht.

Wij zijn sinds 2019 lid van BESA. Wij vinden het heel interessant dat eventbedrijven en freelancers verenigd zijn. Het is ook belangrijk om kennis en informatie uit en over de sector samen te brengen, ook om cijfers te verzamelen, te bundelen en daarmee aan de slag gaan “voor” de sector als geheel. Wat dat betreft zit BESA op dezelfde lijn als AMPLO. Dit is echt belangrijk. Dat hebben we ook tijdens de coronacrisis gemerkt. Dat BESA zijn best doet om informatie vlotter te doen doorstromen naar haar leden via newsflashes en social media kunnen wij zeker appreciëren. Wij volgen dit actief, nemen soms ook dingen over dus zeker zo verder blijven doen!

Goed dat er ook al stappen gezet waren naar meer samenwerking vòòr de crisis en dat dit ook nà de crisis verder gezet wordt. De overheid moet weten naar wie ze zich kunnen richten, wie hun gesprekspartner is voor de eventsector. Daarom kan het belang van een federatie niet hard genoeg worden onderstreept. We vonden dit al belangrijk vòòr de crisis en corona heeft dat nog maar eens verduidelijkt. Ik hoop dus dat BESA op hetzelfde élan kan doorgaan en dat de steun van de leden behouden blijft. Dat is echt nodig om het werk verder te kunnen zetten. Er is zeker nog een weg af te leggen. Er zijn veel organisaties en het is niet altijd eenvoudig om de neuzen in de juiste richting te krijgen. Naar de overheid toe is een federatie, een sector die met één stem spreekt, gewoon noodzakelijk om dingen te kunnen realiseren."

Lieselotte Deforce, Senior Commercial Manager AMPLO
Ander nieuws

VLAAMS BESCHERMINGSMECHANISME 12

Het is zo druk in eventland dat het wel lijkt of corona al lang gedaan is. Omikron waart echter nog altijd rond en de gevolgen van de crisis laten zich nog steeds voelen. Daarom is er het Vlaams Beschermingsmechanisme 12.

Lees verder >>

VLAAMSE OVERBRUGGINGSLENING BESCHIKBAAR SINDS MAART

Ondernemers die nieuwe voorraden moeten aankopen of hun handelshuur moeten betalen kunnen vanaf maart 2022 gebruik maken van de Vlaamse overbruggingslening.

Lees verder >>

DE MANNEN IN DE SCHADUW

Met haar boek "Les Hommes de l'Ombre" geeft fotografe Claire Allard een unieke inkijk in de coulissen van de event- en cultuurwereld. Je kan de tweede versie van het boek nu bestellen.

Lees verder >>
Nog vragen?
Heb je nog vragen voor ons of wil je graag een afspraak of een videocall om kennis te maken? Neem dan zeker contact op met Ilse Organe via +32 (0)499 99 93 47 of ilse@b-esa.be

Je kan ook van maandag tot en met vrijdag van 09u00 tot 17u00 terecht op onze Infoline via +32 (0)3 330 10 01. Krijg je geen rechtstreeks antwoord, laat dan zeker een boodschap achter. Wij contacteren je zo snel mogelijk.

En natuurlijk blijven we ook bereikbaar via ons algemene mailadres welcome@b-esa.be.
Vind ons online
Volg ons op Facebook, Twitter en LinkedIn. Ons laatste nieuws vind je op onze website.
 
Facebook
Twitter
LinkedIn

De Belgian Event Supplier Association werd in 2010 opgericht door enkele eventleveranciers die door de constante evolutie van de eventsector geconfronteerd werden met problemen waarvoor ze geen oplossing vonden. Ze richtten de Belgian Event Association op met als doel:

  • Behartigen van de belangen van de toeleveranciers in de eventsector
  • Ondersteunen van een maximale professionalisering van de sector
  • Nastreven van een kwaliteitslabel
  • Communicatie en networking onder de leden bevorderen
Copyright © 2022 BESA, All rights reserved.


Wil je de manier waarop je deze nieuwsbrief ontvangt wijzigen?
Je kan je voorkeuren updaten of je uitschrijven van deze mailinglijst.

Email Marketing Powered by Mailchimp