Copy
 
CZGBC Newsletter - KVĚTEN

Pojďte s námi do historie Rady - 5.díl
 
10 let exkluzivního člena Saint - Gobain: Komfort a udržitelnost
Skupina Saint-Gobain je dlouholetým a aktivním členem Rady a jako exkluzivní
člen se výrazně podílí na práci většiny pracovních skupin. I díky spolupráci
s Radou mohla skupina Saint-Gobain definovat své cíle a strategii pro udržitelnou
výstavbu, vyrábět a distribuovat materiály a řešení, které jsou klíčovou složkou
pohodlí každého z nás a budoucnosti všech. Před deseti lety vyráběla stavební
materiály, dnes vytváří skvělá místa pro život každého z nás. Spolupráce s Radou
pomohla změnit přístup Saint-Gobain k tomu, čím se zabývá. Více najdete zde


Historie Rady: Na konci roku 2012 Rada vydala svou první knihu
Na konci roku 2012 Česká rada pro šetrné budovy vydala svou první knihu LCA a EPD stavebních výrobků "Posuzování životního cyklu a environmentální prohlášení o produktu jako cesta k udržitelnému stavebnictví". Kniha vznikla jako projekt velmi aktivní pracovní skupiny Udržitelné materiály a vedoucím autorského kolektivu byl doc. Ing. Vladimír Kočí Ph.D. Publikace přinesla komplexní pohled do problematiky životního cyklu budov a stavebních výrobků a jeho posuzování vzhledem k dopadům na životní prostředí. Více o jejím vydání najdete zde

SEZNAM PLÁNOVANÝCH AKCÍ 
Květen  
15.5.  Debatní večer festivalu Open House Praha: Co je udržitelná architektura?
18.5. - 19.5.  Festival Open House Praha: Sekce šetrných budov
21.5.  Veřejné zakázky: Efektivní šetrné budovy a kvalitní vnitřní prostředí, Č. Budějovice 
29.5.  Konference: Povinnosti provozovatele budovy v roce 2019
Červen  
11.6. Veřejné zakázky: Efektivní šetrné budovy a kvalitní vnitřní prostředí, Olomouc
13.6.  Velká oslava 10. výročí České rady pro šetrné budovy
 

AKTUÁLNĚ  Z RADY


5. 11. Mezinárodní konference Šetrné budovy 2019
Rezervujte si termín 5.11. ve svém kalendáři a nenechte si ujít jedinečnou mezinárodní konferenci Šetrné budovy 2019.  Akce je skvělou příležitostí k setkání zástupců všech segmentů udržitelného stavebnictví a zároveň nabídne unikátní platformu pro inspiraci, informace o nejnovějších trendech a nové obchodní kontakty. Americký architekt a urbanista Mark Johnson potvrdil svoji účast jako hlavní řečník a představí své zkušenosti z projektů revitalizace starých průmyslových areálů v USA v porovnání se situací v ČR. Konferenci pořádáme ve spolupráci s vydavatelstvím Economia, které zastřeší intenzivní mediální kampaň akce. Konference se koná v prostorách CUBEX Centrum Praha, oceněném titulem nejlepší nové venue na světě.
Staňte se partnerem letošního ročníku a představte svoji společnost na nejprestižnější akci šetrného stavebnictví v ČR. Generální partnerství je již zadáno! V případě zájmu o další úrovně partnerství kontaktujte jana.drabkova@czgbc.org

PRACOVNÍ SKUPINY CZGBCLegislativní rešerše: Evropa a zelené střechy
Svaz zakládaní a údržby zeleně vypracoval pro pracovní skupinu Hospodaření s vodou v budovách rešerši motivačních a legislativních opatření na podporu výstavby zelených střech v Evropě. Autor rešerše Ing. Pavel Dostal popisuje nejčastější způsoby podpory zelených střech ve vybraných státech, krajích a městech. Nejvíce pozornosti je však věnováno Německu a Rakousku, jelikož s podporou zelených střech mají tyto země nejbohatší zkušenosti. Rešerše bude sloužit jako podklad pro návrh a prosazování motivačních nástrojů a podporu využívání zelených střech v projektech v ČR. Legislativní rešerše Evropa a zelené střechy ke stažení zde

 

Druhé setkání pracovní skupiny Zdravý domov
Cílem setkání pracovní skupiny Zdravý domov bylo projednat a připomínkovat navržená hodnotící kritéria soutěže Zdravý domov, kterou skupina plánuje spustit na podzim 2019. Soutěž bude zaměřená na zvýšení povědomí o kvalitním bydlení, především z hlediska zdravého vnitřního prostředí, mezi odbornou i laickou veřejností, a zároveň bude motivovat trh k jeho vytváření.


 
Změny v kontrolách kotlů a klimatizací
Kromě požadavků na řízení, automatizaci a elektromobilitu v budovách v rámci transpozice evropské směrnice EPBD3 se věnujeme také přípravě nových pravidel pro dosud nevyhovující provádění kontrol kotlů a klimatizací energetickými specialisty podle vyhlášek 193 a 194/2013 Sb. tak, aby kontroly byly přínosné a efektivní. Dalším tématem budou požadavky na měření spotřeby v rámci transpozice směrnice EED2. Máte-li zájem o tato témata, pište na: petr.zahradnik@czgbc.org
 

NOVINKY ČLENŮ


Visionary získala prestižní certifikaci WELL Core&Shell
Exkluzivní člen Skanska na začátku dubna oznámil, že budova Visionary získala certifikaci WELL Core&Shell. Toto prestižní ocenění jí udělil International WELL Building Institute podle svého hodnocení WELL Building Standard. Jedná se o nejvyšší stavební standard, který se zaměřuje na zvýšení zdraví a kvality života lidí tím, v jakých budovách žijí, pracují a hrají si. Visionary, špičkový kancelářský projekt v Praze-Holešovicích, je první budovou s WELL certifikací v České republice a ve střední Evropě a 24. budovou s touto certifikací na světě. Více zde 

Necelých 99 % demoličního odpadu z areálu Škody Ostrov zrecyklováno
Panattoni Europe ukončil sanaci staveb areálu někdejší Škody Ostrov na Karlovarsku, kde připravuje výstavbu nové průmyslové zóny Panattoni Park Ostrov North. Při revitalizaci rozsáhlého brownfieldu se podařilo v souladu s požadavky České inspekce životního prostředí vytřídit a zrecyklovat rekordních 98,7 % demoličního odpadu, který tak nemusel být odvezen na skládku.  Z tohoto objemu pak mimořádných 96,7% demoličního odpadu bylo zrecyklováno a upraveno přímo v areálu a bude použito jako náhrada za přírodní zdroje. Více najdete zde
 

LEGISLATIVA A FINANCOVÁNÍ


 
Nová dotace na kvalitní osvětlení a akustiku z OPŽP
Do OPŽP se nám podařilo nově začlenit podporu opatření majících vliv na zlepšení kvality vnitřního prostředí - modernizace vnitřního osvětlení, zlepšení prostorové akustiky nebo měření a regulace vytápění a větrání. Detaily této podpory viz str. 107 Pravidel. Dále budou bonifikovány 5% dotace navíc projekty zadané metodou Design&Build s hodnocením nákladů životního cyklu. S přípravou projektů vám může pomoci náš Manuál.

 

DOPORUČUJEME

Konference: Povinnosti provozovatele budov
Zveme Vás na 6. ročník celostátní konference Povinnosti provozovatele budovy věnovanou aktuálním změnám v revizích technických zařízení, BOZP a změnám v systému managementu hospodaření s energií, energetickému managementu budov a energetickému auditu. Konference proběhne 29.5. v Praze v Hotelu Olympik. Registrace zde.

EXKLUZIVNÍ ČLENSTVÍ       
                               
                                      
                                                    
LinkedIn
Facebook
Vimeo
Website
Máte zájem o publikování vašich novinek, článků a nabídek v rámci webu a měsíčního newsletteru šetrného stavebnictví České rady pro šetrné budovy? Máte projekt s jiným členem Rady, který by jste chtěli zviditelnit? Kontaktujte nás na emailu info@czgbc.org

Pokud si již nepřejete dostávat informace a nabídky České rady pro šetrné budovy, odhlaste se zde.